Ervaringen en getuigenissen van christenen ‘Tijdens de beproeving van de dood’

Ervaringen en getuigenissen van christenen ‘Tijdens de beproeving van de dood’

220 |11 augustus 2020

(Nederlandse Ondertitels)

In 1991 drukte de geïncarneerde Mensenzoon, Almachtige God, de waarheid uit in een huiskerk, waarmee Hij het oordeelswerk begon vanuit het huis van God. Gods uitverkorenen lezen Zijn uitspraken elke dag en genieten van het werk van de Heilige Geest. Ze geloven allemaal dat het een uitgemaakte zaak is dat ze de mensen van Gods koninkrijk zullen zijn die tijdens hun leven zeker het hemelse koninkrijk zullen binnengaan. Daarom rennen ze rond en zetten ze zichzelf enthousiast in, en de hoofdpersoon is daarop geen uitzondering. Maar net als ze ervan genieten dat ze zijn gezegend, drukt Almachtige God woorden uit die onthullen hoe diep Satan de mensen heeft verdorven, hoe ze zijn gevuld met satanische gezindheden zoals arrogantie, bedrieglijkheid, egoïsme en hebzucht, en hoe ze continu liegen, zondigen en God weerstaan. Volgens Almachtige Gods woorden zullen mensen tijdens de grote rampen een wisse dood tegemoet gaan als ze hun levensgezindheden niet veranderen. De droom van Gods uitverkorenen om tijdens hun leven het hemelse koninkrijk binnen te gaan, wordt de bodem ingeslagen. Hun hoop voor de toekomst verdwijnt, hun hart is vervuld van pijn en ze gaan zelfs zover dat ze bij God klagen. Maar nadat ze het oordeel en de openbaringen van Gods woorden hebben ervaren, verwerven ze enig inzicht in hun eigen extravagante verlangen naar zegeningen en toegang tot het hemelse koninkrijk, en in hun noties en waandenkbeelden. Ze zien dat Gods gezindheid heilig en rechtvaardig is en geen belediging duldt. Ze zien dat ze het niet waard zijn om het hemelse koninkrijk binnen te gaan omdat ze zijn vervuld van satanische gezindheden. Op dat moment kunnen ze hun motief om zegeningen te verkrijgen, loslaten, zich aan Gods heerschappij en regelingen onderwerpen en zich richten op het streven naar de waarheid. Eindelijk zien ze dat het oordeel en de beproevingen van God geheel zijn bedoeld om hen te zuiveren en te redden.

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren