Nederlandse christelijke film | Kronieken van geloofsvervolging in China (7) ‘Een jeugd vol bloedige tranen’ Getuigenissen van christenen (Nederlandse ondertiteling)

15 april 2019

Sinds de Chinese communistische Partij in 1949 aan de macht kwam op het vasteland van China heeft het geloof op niet-aflatende wijze vervolgd. Christenen zijn op fanatieke wijze gearresteerd en vermoord, terwijl zendelingen die in China actief waren, zijn uitgewezen en mishandeld. Talloze exemplaren van de Bijbel zijn in beslag genomen en verbrand, kerken zijn verzegeld of verwoest, en men heeft getracht alle huiskerken uit te roeien. Deze documentaire vertelt het ware verhaal van de vervolging waaraan de familie van de Chinese christen Lin Haochen werd blootgesteld door de CCP. Lin Haochen trad in de voetsporen van zijn vader en geloofde in de Heer, met als gevolg dat hij in zijn jeugd vaak meemaakte dat de dorpskaders langskwamen om zijn ouders te bedreigen en te intimideren zodat ze hun geloof zouden afzweren en het evangelie niet meer zouden verspreiden. Later werd de familie van Lin Haochen zelfs nog fanatieker vervolgd en gearresteerd door de CCP-overheid. Lin Haochen's moeder overleed aan een ziekte nadat ze was gevlucht om arrestatie te ontlopen. Lin Haochen, zijn vader en zijn oudste broer werden gedwongen huis en haard achter te laten, en het bleek voor hen vrijwel onmogelijk om terug te keren. Zo raakte deze ooit prachtige, gelukkige familie volledig ontwricht en verscheurd door de vervolgingen van de CCP…

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger