We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 4 - Waarom wordt God twee keer vlees om de mensheid te redden?

Filmclips   723  

Inleiding

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 4 - Waarom wordt God twee keer vlees om de mensheid te redden?

In het Tijdperk van Genade werd de vleesgeworden God aan het kruis genageld, nam Hij de zonden van de mensheid op zich en voltooide Hij het werk van de verlossing van de mensheid. In de laatste dagen is God wederom vlees geworden om de waarheid te vertellen en om de mensheid grondig te zuiveren en te redden. Waarom moet God dan twee keer incarneren om het reddingswerk van de mensheid te verrichten? Almachtige God zegt: “De eerste incarnatie was bedoeld om de mens van zonde te verlossen, om hem te verlossen door het vleselijke lichaam van Jezus. Dat houdt in dat Hij de mens op het kruis heeft gered, maar de verdorven satanische gezindheid is nog steeds in de mens achtergebleven. De tweede incarnatie is niet langer om te dienen als een zondoffer maar om hen volledig te redden die van zonde waren verlost. Dit is gedaan, zodat degenen die zijn vergeven, van hun zonden kunnen worden bevrijd en volledig gereinigd kunnen worden en door het verkrijgen van een veranderde gezindheid kunnen vrijkomen van Satans duistere invloed en voor de troon van God kunnen terugkeren. Alleen op deze manier kan de mens volledig worden geheiligd … De tweede incarnatie zal voldoende zijn om de zonden van de mens uit te wissen en hem volledig te zuiveren. Daarom zal de totaliteit van Gods werk in het vlees met de tweede incarnatie tot een einde worden gebracht en zal de waarde van Gods incarnatie compleet worden gemaakt” (Het Woord verschijnt in het vlees).

Christelijke films die u zouden kunnen interesseren:

De Heer klopt bij je aan: zul je Zijn stem herkennen? (1)

De wijze maagd ziet het onderscheid tussen de ware Christus en valse christussen

Gospel film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ De Heer Jezus is teruggekeerd

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen