Gods belofte aan de Israëlieten

Gods belofte aan de Israëlieten

1246 |31 oktober 2018

Nederlandse christelijke film clip ‘Gods belofte aan de Israëlieten’

Nadat ze honderden jaren in bedwang waren gehouden door de wet, liepen de Israëlieten uiteindelijk het risico veroordeeld en ter dood gebracht te worden door de wet vanwege hun overtredingen. Ze riepen dringend uit naar God, die hen een belofte deed – een belofte die hun lot en bestaan zou veranderen. Dus wat was die belofte? Het antwoord wordt geopenbaard in deze spectaculaire christelijke video, ‘Gods belofte aan de Israëlieten’.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Credits: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren