Christelijk lied ‘Gods enige wens op aarde’ (Dutch subtitles)

Christelijk lied ‘Gods enige wens op aarde’ (Dutch subtitles)

158 |18 april 2020

God komt deze keer op uitnodiging in het vlees

en met het oog op de toestand van de mens.

Dat wil zeggen, Hij komt om de mens te voorzien in wat nodig is.

Hij zal elk mens in staat stellen,

van wat voor kaliber of opvoeding hij ook is,

het woord van God te zien,

vanuit Zijn Woord, het bestaan en de manifestatie van God te zien

en Gods volmaaktheid daarvan accepteren.

Zijn woord zal de gedachten en opvattingen van de mens veranderen

zodat het ware aangezicht van God

stevig geworteld wordt

in de diepten van het hart van de mens.

Dit is Gods enige wens op aarde.

Hoe groot de natuur van de mens ook is,

hoe arm het wezen van de mens ook is,

of hoe de mens ook

in het verleden gehandeld heeft,

God schenkt er geen aandacht aan.

Hij hoopt enkel dat de mens het beeld van God

dat hij in zijn hart heeft volledig zal vernieuwen

en dat hij de essentie van de mensheid zal leren kennen,

waarbij de ideologische zienswijze

van de mens veranderd wordt.

Hij hoopt dat de mens in staat is

hevig naar God te verlangen

en een eeuwige verbondenheid met Hem zal hebben.

Dit is alles wat God van de mens verlangt.

Dit is alles wat God van de mens verlangt.

Dit is alles wat God van de mens verlangt.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren