God is vlees geworden in China in de laatste dagen; welke grondslag is hiervoor in de profetieën van de Bijbel en in Gods woorden?

Op veel plaatsen heeft God geprofeteerd dat Hij een groep overwinnaars in het land Sinim zal vormen. Het is in het Oosten van de wereld dat overwinnaars worden gevormd, dus de plek waar Gods tweede vleeswording neerstrij…

Bijbelse profetieën 2019-10-13 19:50:14

Wat zijn het doel en het belang van de vleeswording van God in China om in de laatste dagen te werken?

In het volk van China zijn verdorvenheid, onzuiverheid, onrechtvaardigheid, weerstand en opstandigheid het volledigst zichtbaar in al hun verschijningsvormen. Aan de ene kant zijn ze van een ondermaats kaliber en aan de …

2019-08-29 23:40:35

God is vlees geworden in China in de laatste dagen; welke grondslag is hiervoor in de profetieën van de Bijbel en in Gods woorden?

Op veel plaatsen heeft God geprofeteerd dat Hij een groep overwinnaars in het land Sinim zal vormen. Het is in het Oosten van de wereld dat overwinnaars worden gevormd, dus de plek waar Gods tweede vleeswording neerstrij…

Bijbelse profetieën 2019-10-13 19:50:14

Wat zijn het doel en het belang van de vleeswording van God in China om in de laatste dagen te werken?

In het volk van China zijn verdorvenheid, onzuiverheid, onrechtvaardigheid, weerstand en opstandigheid het volledigst zichtbaar in al hun verschijningsvormen. Aan de ene kant zijn ze van een ondermaats kaliber en aan de …

2019-08-29 23:40:35