De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Muziekvideo met lofzang ‘Waar is mijn thuis’ God is de haven voor mijn ziel

Serie muziekvideo’s   2232  

Inleiding

Muziekvideo met lofzang ‘Waar is mijn thuis’ God is de haven voor mijn ziel

Met mijn papiertje en kwast, schilder ik een klein huisje.

Mama is in het huis, en papa ook.

Mijn zus en ik spelen in het zonlicht.

We hebben het allen warm omdat de zon op ons schijnt.

Mama lacht, en papa lacht ook.

Zusters glimlachen, we stralen allemaal.

Dit is mijn familie hier, geschilderd op mijn papier.

Een beeld in mijn dromen. Het is allemaal in mijn dromen.

Met mijn kleine koffer ga ik naar een vreemde plaats.

Papa is binnen maar mama is buiten.

Met mijn kleine koffer ga ik naar een thuis die ik ooit kende.

Mama is binnen, papa is buiten.

Met koffer stevig in de hand, dwaal ik over de wegen.

Ik voel me alleen, onzeker waar naartoe te gaan.

Mijn kleine koffer is mijn enige gezelschap.

Dit is mijn enige thuis, mijn thuis waar ik niet uit kan.

Waar is mijn thuis? O waar kan het zijn?

In zo’n grote wereld, toch nergens is er plaats voor me.

Wie kan me naar het thuis van mijn dromen brengen,

die van mijn tekening, die van mijn dromen?

Waar is mijn thuis? O waar kan het zijn?

In zo’n grote wereld is er nog steeds geen thuis voor me.

Wie kan me een gezellig thuis geven, die van mijn tekening,

het thuis van mijn dromen, thuis van mijn dromen?

Hier, ik heb een thuis. Ik heb een thuis.

Maar het is niet hetgeen ik op mijn papier tekende.

Het is niet mijn kleine koffer, het is de plaats waar ik van droom.

Mama en papa zijn binnen, mijn zus en ik ook.

Het is de thuis waar onze zielen nu kunnen rusten,

het huis vol van glorie, vol van glorie en hoop.

Het is het thuis (het thuis)

waar onze zielen nu kunnen rusten (kunnen rusten),

het huis vol van glorie, vol van glorie en hoop.

Da da la da la da. Da la da la da la.

Da la da la da la da. Da la da la da la.

Da da la da la da. Da la da la da la.

Da la da la da la da. Da la da la da la.

Da la da la da. Da la da la da la.

Da la da la da la da. Da la da la da la.

Het is een huis vol van glorie, huis vol van glorie, glorie en hoop.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Download de app kosteloos

Diverse verzamelingen van video’s  Zie Gods daden

Download de app kosteloos

Diverse verzamelingen van video’s  Zie Gods daden