Christelijk lied ‘Wat een gelovige in God moet nastreven’ (Dutch subtitles)

Christelijk lied ‘Wat een gelovige in God moet nastreven’ (Dutch subtitles)

231 |26 augustus 2020

Uit het verschil in wezen van Petrus en Paulus

zou je moeten kunnen opmaken dat allen die het leven niet nastreven tevergeefs werken,

allen die het leven niet nastreven tevergeefs werken!

Je gelooft in God en volgt God, en dus moet je God in je hart liefhebben.

Je moet je verdorven gezindheid afschudden,

proberen Gods wens te vervullen

en de plicht van een schepsel van God uit te voeren.

Omdat je in God gelooft en Hem volgt, moet je alles aan Hem opofferen.

Daarbij moet je geen persoonlijke keuzes maken of eisen stellen,

en dien je de vervulling van Gods wens te bereiken.

Omdat je geschapen bent,

dien je de Heer die jou geschapen heeft te gehoorzamen,

want je hebt van nature geen heerschappij over jezelf

en bent niet in staat om je eigen lot te bepalen.

Omdat je een mens bent die in God gelooft,

moet je op zoek naar heiligheid en verandering.

Omdat je een mens bent die in God gelooft,

moet je op zoek naar heiligheid en verandering.

Uit het verschil in wezen van Petrus en Paulus

zou je moeten kunnen opmaken dat allen die het leven niet nastreven tevergeefs werken,

allen die het leven niet nastreven tevergeefs werken!

Je gelooft in God en volgt God, en dus moet je God in je hart liefhebben.

Je moet je verdorven gezindheid afschudden,

proberen Gods wens te vervullen

en de plicht van een schepsel van God uit te voeren.

Omdat je in God gelooft en Hem volgt, moet je alles aan Hem opofferen.

Daarbij moet je geen persoonlijke keuzes maken of eisen stellen,

en dien je de vervulling van Gods wens te bereiken.

Omdat je geschapen bent,

dien je de Heer die jou geschapen heeft te gehoorzamen,

want je hebt van nature geen heerschappij over jezelf

en bent niet in staat om je eigen lot te bepalen.

Omdat je een mens bent die in God gelooft,

moet je op zoek naar heiligheid en verandering.

Omdat je een mens bent die in God gelooft,

moet je op zoek naar heiligheid en verandering.

Omdat je een mens bent die in God gelooft,

moet je op zoek naar heiligheid en verandering.

Omdat je een mens bent die in God gelooft,

moet je op zoek naar heiligheid en verandering.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren