Gospelkoor ‘Het koninkrijk’ Het koninkrijk van Christus is neergedaald

30 oktober 2018

Het koninkrijk, de stad van heiligen, Christus’ koninkrijk.

In het koninkrijk manifesteren Gods rijkdom en glorie zich.

Bliksem komt uit het oosten en schijnt op het westen.

Het ware licht is hier, Gods woord is verschenen in het vlees.

De Redder is al vroeg teruggekeerd, afdalend op een witte wolk.

De heiligen zijn vandaag opgenomen voor de troon om God te aanbidden.

De heiligen uit het verleden zijn herrezen om op te staan in de laatste dagen.

De heiligen worden wreed vervolgd in China, het land van demonen.

Over een zesduizend jaar lange geschiedenis hebben de heiligen gebloed en tranen gelaten,

zij konden niet naar huis en zwierven van oord naar oord en konden zich nergens te rusten leggen.

In een afgrond van ellende, een duisternis waar geen zon schijnt, danst Satans leger.

De zesduizend jaar van strijd, bloed en tranen luiden het komen van het koninkrijk in.

We horen Gods stem en zijn opgenomen voor Zijn troon.

We ervaren het oordeel van Christus en wonen het bruiloftsmaal van het Lam bij.

We bereiken zuivering in Gods woorden en zien Zijn rechtvaardigheid en heiligheid.

Overwonnen en vervolmaakt door Gods woorden bereiken we Zijn verlossing van de laatste dagen.

Luid prijs ik en bezing ik de wonderlijke daden van Almachtige God.

Ik hoop oneindige lofzang samen op de rechtvaardige gezindheid van Almachtige God.

Ik juich en spring voor de wijsheid en almacht van Almachtige God.

Ik heb de nederigheid en verborgenheid van Almachtige God niet genoeg lief.

Ik kan Gods liefde niet terugbetalen en mijn hart voelt pijn en schuld.

Ik ben iemand met een hart en een geest; waarom kan ik dan God niet liefhebben?

God is mijn steunpunt, wat is er te vrezen?

Ik beloof plechtig op mijn leven om tot het einde toe met Satan te strijden.

God tilt ons op en we zouden alles achter moeten laten en strijden om te getuigen voor Christus.

God zal Zijn wil op aarde ten uitvoer brengen.

Ik zal mijn liefde en loyaliteit bereiden en ze volledig aan God wijden.

Blij zal ik Gods terugkomst verwelkomen wanneer Hij afdaalt in glorie,

en ik zal Hem weer ontmoeten wanneer het koninkrijk van Christus verwezenlijkt is.

Christus is op aarde gekomen als mens en draagt vlees om te strijden.

Hij veegt de tranen van de heiligen weg en redt hen van Satan.

We haten de duivels, de bittere vijanden van God.

Hun bloedige misdaden zijn ontelbaar en laten zulke levendige herinneringen na.

We zijn vervuld van ziedende haat en onze woede kan niet meer worden bedwongen.

We verwerpen Satan en bidden dat Satan veroordeeld wordt en dat de duivels streng worden gestraft.

Er kan geen verzoening zijn, we zweren hen tot het einde toe te bestrijden.

Alleen vernietiging van Satans koninkrijk kan de haat in ons hart verzachten.

Uit tegenspoed komen vele zegevierende goede soldaten.

We zijn zegevierend met God en worden Gods getuigenis.

Kijk naar de dag dat God roem behaalt, die dag komt met onweerstaanbare kracht.

Alle volkeren stromen naar deze berg, lopend in Gods licht.

De ongeëvenaarde pracht van het koninkrijk moet zich manifesteren over de wereld.

De toekomst van het koninkrijk is helder en grenzeloos;

God komt Zelf naar de wereld om de macht in handen te nemen.

De heiligen uit het verleden herrijzen uit de dood en genieten eeuwige zegeningen.

De toekomst van het koninkrijk is helder en grenzeloos;

God komt Zelf naar de wereld om de macht in handen te nemen.

De heiligen uit het verleden herrijzen uit de dood en genieten eeuwige zegeningen.

Het koninkrijk, de stad van heiligen, Christus’ koninkrijk.

In het koninkrijk manifesteren Gods rijkdom en glorie zich.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger