Ervaringen en getuigenissen van christenen 'De bewustwording van een slavin van het geld'

20 december 2022

In de huidige wereld gelden uitdrukkingen als ‘Geld gaat boven alles’ en ‘Geld houdt de wereld draaiende’ als universele waarheden en leefregels. In deze video gelooft de verteller Chen Min er in ieder geval zeker in. Om geld te verdienen en rijk te worden, zwoegt ze dag en nacht in verschillende banen, waarbij ze haar lichaam uitput en haar gezondheid te gronde richt. Zelfs wanneer bij haar kanker wordt vastgesteld, stopt ze niet met haar pogingen geld te verdienen, maar gaat ze tijdens de behandeling door met werken. Jaren later verwezenlijkt ze eindelijk haar droom om rijk te worden, een eigen huis en een auto te hebben, en om het respect en de bewondering van de mensen om haar heen te verwerven. Maar onderhand wordt haar lichaam geteisterd door ziekte en uitputting, waardoor ze voortdurend ondraaglijke pijn heeft. Als ze in God begint te geloven en de woorden van Almachtige God leest, wordt ze eindelijk wakker en beseft dat geld niets anders is dan het lokaas is dat Satan gebruikt om de mensheid te verderven en te vergiftigen. Ze leert dat de jacht op geld niet het juiste pad is en dat je leven alleen betekenis kan krijgen door de waarheid na te streven en de plicht van een schepsel te vervullen. Als haar ideeën over waar je naar moet streven in het leven eenmaal zijn hersteld, gaat haar gezondheid er wonderbaarlijk op vooruit en begint haar leven te veranderen …

【Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nll

Meer bekijken

Willen jij en je familie de stress in het leven oplossen? Klik op de knop en leer Gods woord om de manier te vinden om met stress om te gaan.

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger