Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 5

09 juni 2020

Na tweeduizend jaar hopen en wachten, is de Heer eindelijk teruggekeerd! U bent van harte welkom om contact met ons op te nemen om meer te weten te komen over de verschijning en het werk van de Heer in de laatste dagen en om het feestmaal van het Lam bij te wonen. messenger: messenger: https://m.me/kingdomsalvationnl?ref=youtube--FYGYx(5)

Bekijk de hele film: Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Het evangelie van de wederkomst van de Heer Jezus verkondigen https://nl.kingdomsalvation.org/videos/the-mystery-of-godliness-sequel-movie.html

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’ Clip 5 - Inzicht krijgen in de betekenis van het feit dat God twee keer is geïncarneerd

De eerste incarnatie van God werd aan het kruis genageld, waarbij het werk van de verlossing van de mensheid was voltooid. In de laatste dagen geeft de tweede incarnatie van God uitdrukking aan de waarheid, en verricht Hij Zijn werk van het oordeel en de tuchtiging, waarmee Hij de mensheid definitief van het rijk van Satan redt. De tweevuldige incarnatie van God heeft ingrijpende gevolgen, zoals Almachtige God ook beweert: “Jezus heeft een fase van het werk gedaan die alleen de kern van ‘het Woord was bij God’ vervulde: de waarheid van God was bij God en de Geest van God was bij het vlees en was onafscheidelijk van Hem. Dat wil zeggen, het vlees van de geïncarneerde God was bij de Geest van God, wat een groter bewijs is dat de vleesgeworden Jezus de eerste incarnatie van God was. Deze fase van het werk vervulde de kernbetekenis van ‘het Woord wordt vlees’, gaf een diepere betekenis aan ‘het Woord was bij God en het Woord was God,’ …” (Het Woord verschijnt in het vlees).

De Kerk van Almachtige God: https://nl.godfootsteps.org/

Evangelie van de komst van het Koninkrijk: https://nl.kingdomsalvation.org/

Bliksem uit het oosten: https://nl.easternlightning.org/

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

#Jezus #christus #Kerk #Heilig #Bijbel #christendom #Christelijk #Verlangen #Openbaring

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger