Christelijke muziek ‘Het uiteindelijke resultaat dat Gods werk beoogt te bereiken’

Christelijke muziek ‘Het uiteindelijke resultaat dat Gods werk beoogt te bereiken’

1110 |19 december 2019

I

In zoveel van het werk van God,

voelt iemand met ware ervaring eerbied en angst voor Hem,

wat meer is dan bewondering.

Zijn oordeel en tuchtiging

openbaart mensen Zijn gezindheid,

en zij vereren Hem in hun hart.

God hoort vereerd te worden en gehoorzaamd,

omdat Zijn wezen en Zijn gezindheid anders zijn dan bij geschapen wezens,

ze staan boven geschapen wezens.

Alleen God verdient verering en onderwerping.

II

Zij, die Gods werk hebben ervaren, die Hem waarlijk kennen,

voelen allemaal eerbied voor Hem.

Zij, die vasthouden aan hun noties en Hem niet als God behandelen of vereren

worden niet overwonnen door Hem te volgen.

Zij zijn van nature ongehoorzaam.

Gods werk is om dit te bereiken:

Alle geschapen wezens vereren de Schepper.

Aanbidden God en onderwerpen zich onvoorwaardelijk aan Zijn heerschappij.

III

Omdat Zijn wezen en Zijn gezindheid anders zijn dan bij geschapen wezens,

ze staan boven geschapen wezens.

Alleen God verdient verering en onderwerping.

Dat zal Zijn werk uiteindelijk bereiken.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren