We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Christelijk lied ‘Alle problemen kunnen worden opgelost door de waarheid na te streven’

Serie muziekvideo’s   9  

Inleiding

Christelijk lied ‘Alle problemen kunnen worden opgelost door de waarheid na te streven’ (Dutch subtitles)

Nu: de werkelijkheid is het nastreven van de waarheid,

het kennen van je eigen verdorven natuur,

het begrijpen van de waarheid om vrij te zijn van je verdorven gezindheid

en in staat zijn om je plicht naar Gods tevredenheid te vervullen.

De werkelijkheid van de waarheid binnengaan

en de gelijkenis van een authentieke persoon naleven – dit is de werkelijkheid.

De werkelijkheid is God beminnen, je aan God onderwerpen en getuigen van God.

Dit zijn de resultaten die God wil.

Het is nutteloos om dingen te onderzoeken die men niet kan aanraken of zien.

Deze hebben niets met de werkelijkheid te maken,

en ook niet met de effecten van Gods werk.

Werkelijk intelligente mensen hebben de volgende houding:

wat God ook doet en hoe Hij me ook behandelt,

hoe grondig verdorven ik ook ben en hoe het ook met mijn menselijkheid gesteld is,

niets zal mij kunnen afbrengen van mijn vaste voornemen

om de waarheid na te streven en God te leren kennen.

Alleen door God te kennen kan men zijn verdorven gezindheid oplossen

en zijn plicht om Gods wil tevreden te stellen vervullen.

Dit is de richting voor het menselijk leven,

het is wat mensen zouden moeten proberen te bereiken

en het is het enige pad dat naar redding leidt.

Het is het enige pad dat naar redding leidt.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen