Christelijk lied ‘Oordeel en tuchtiging openbaren Gods redding’ (Dutch subtitles)

20 februari 2021

Vandaag oordeelt God over, tuchtigt en veroordeelt Hij jullie,

maar weet dat je veroordeling bedoeld is om jezelf te leren kennen.

Zodat je gezindheid kan veranderen en zodat je bovendien je waarde mag kennen,

en zien dat alle daden van God rechtvaardig zijn

en in overeenstemming met Zijn gezindheid en wat er nodig is voor Zijn werk,

dat Hij werkt volgens Zijn plan voor het heil van de mens,

en dat Hij de rechtvaardige God is die de mens liefheeft, de mens redt,

en over de mens oordeelt en hem tuchtigt.

God is niet gekomen om te moorden of te vernietigen,

maar om te oordelen, te vervloeken, te tuchtigen en te redden.

Als je alleen weet dat je een lage status hebt en dat je verdorven en ongehoorzaam bent,

maar niet weet dat God Zijn heil wil openbaren

door het oordeel en de tuchtiging die Hij je vandaag oplegt,

dan kun je geen ervaring opdoen en ben je al helemaal niet in staat om voort te gaan.

God is niet gekomen om te moorden of te vernietigen,

maar om te oordelen, te vervloeken, te tuchtigen en te redden.

Vóór het einde van Zijn managementplan van 6000 jaar −

voordat Hij het einde van elke categorie mensen openbaart −

is Gods werk op aarde ten behoeve van het heil.

Het is allemaal bedoeld om degenen die Hem liefhebben volledig te vervolmaken

en ze aan Zijn heerschappij te onderwerpen.

God is niet gekomen om te moorden of te vernietigen,

maar om te oordelen, te vervloeken, te tuchtigen en te redden.

God is niet gekomen om te moorden of te vernietigen,

maar om te oordelen, te vervloeken, te tuchtigen en te redden.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger