Christelijk lied ‘Het oordeel is Gods belangrijkste manier om de mens te vervolmaken’

06 mei 2021

Christelijk lied ‘Het oordeel is Gods belangrijkste manier om de mens te vervolmaken’ (Dutch subtitles)

Hoe vervolmaakt God de mens? Door Zijn rechtvaardige gezindheid!

Rechtvaardigheid en majesteit, toorn, vloeken en oordeel,

vooral uit deze dingen bestaat Gods gezindheid.

En met oordeel vervolmaakt Hij de mens.

Sommige mensen begrijpen het niet en vragen waarom,

waarom kan God de mens alleen maar perfect maken,

perfect maken door oordeel en door vloek?

Als God de mens heeft vervloekt, zou de mens dan niet sterven?

Ze vragen: “Als God oordeelt, wordt de mens dan niet veroordeeld?”

Hoe kan de mens dan nog steeds volmaakt worden gemaakt?

Deze vragen worden gesteld door

degenen die het werk van God simpelweg niet kennen.

Hoe vervolmaakt God de mens? Door Zijn rechtvaardige gezindheid!

Rechtvaardigheid en majesteit, toorn, vloeken en oordeel,

vooral uit deze dingen bestaat Gods gezindheid.

En met oordeel vervolmaakt Hij de mens.

Wat God vervloekt, is de ongehoorzaamheid van de mens,

en waar Hij over oordeelt zijn de zonden van de mens.

Al spreekt Hij hardvochtig, met grote heftigheid,

onthult Hij met deze strenge woorden het wezen van de mens.

Zo’n oordeel laat de mens de essentie van zijn vlees zien,

zodat hij zich onderwerpt in gehoorzaamheid aan God.

Hoe vervolmaakt God de mens? Door Zijn rechtvaardige gezindheid!

Rechtvaardigheid en majesteit, toorn, vloeken en oordeel,

vooral uit deze dingen bestaat Gods gezindheid.

En met oordeel vervolmaakt Hij de mens.

Het mensenvlees is zondig, ’t is van Satan,

ongehoorzaam en voor God om te tuchtigen.

En om de mens zichzelf te laten kennen,

moeten de woorden van Gods oordeel hem overkomen.

Elke vorm van loutering wordt gebruikt.

En alleen dan kan Gods werk zijn vruchten plukken.

Oordeel is Gods belangrijkste weg om de mens te vervolmaken.

Hoe vervolmaakt God de mens? Door Zijn rechtvaardige gezindheid!

Rechtvaardigheid en majesteit, toorn, vloeken en oordeel,

vooral uit deze dingen bestaat Gods gezindheid.

En met oordeel vervolmaakt Hij de mens.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger