Christelijk lied ‘Geef je hart aan God als je in Hem gelooft’ (Dutch subtitles)

Christelijk lied ‘Geef je hart aan God als je in Hem gelooft’ (Dutch subtitles)

414 |11 mei 2020

Omdat je in God gelooft, moet je je hart aan God overdragen.

Als je je hart opoffert en neerlegt voor God,

dan zal het tijdens je loutering onmogelijk zijn om God te verloochenen, of God te verlaten.

Op deze manier zal je relatie met God

steeds hechter worden en steeds normaler

en je communicatie met God zal steeds frequenter worden.

Als je altijd op deze manier praktiseert,

dan zul je meer tijd in Gods licht doorbrengen

en meer tijd onder de leiding van Zijn woorden,

dan zullen er ook meer en meer veranderingen in je gezindheid optreden

en zal je kennis van dag tot dag toenemen.

Wanneer de dag komt en Gods beproevingen jou plotseling overkomen,

kun je niet alleen aan Gods zijde staan,

maar ook in staat zijn om een ​​getuigenis van God af te leggen.

In die tijd zul je zijn zoals Job en Petrus.

In die tijd zul je zijn zoals Job en Petrus.

Als je van God hebt getuigd, zul je Hem echt liefhebben

en je leven graag voor Hem neerleggen;

je zult Gods getuige zijn

en iemand die geliefd is door God.

Liefde die loutering heeft ervaren, is sterk en niet zwak.

Ongeacht wanneer of hoe God je onderwerpt aan Zijn beproevingen,

het maakt je niet uit

of je leeft of sterft,

om alles graag opzij te zetten voor God

en om alles blijmoedig te doorstaan voor God –

en daardoor zal je liefde zuiver zijn en jouw geloof echt.

Alleen dan zul je iemand zijn die echt door God wordt bemind

en die echt door God volmaakt is gemaakt.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren