Fragment van christelijke muzikale documentaire ‘Gods verwoesting van Sodom en Gomorra’

2548 |31 oktober 2018

Nederlandse christelijke film clip ‘Gods verwoesting van Sodom en Gomorra’

Als broeinesten van slechtheid en overspel tergden de twee grote steden Sodom en Gomorra de gezindheid van God. God liet uit de hemel zwavel en vuur regenen, maakte de steden met de grond gelijk en de mensen erin tot as, waardoor ze verdwenen onder Zijn toorn … Bekijk de christelijke video ‘Gods verwoesting van Sodom en Gomorra’ om meer te ontdekken over Gods toornige en onaantastbare gezindheid en Zijn waarschuwing voor toekomstige generaties.

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Credits: https://www.holyspiritspeaks.org/special-topic/copyright.html

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren