"Christelijke film ‘Ik ben een goed mens!’ Hoe kunnen we echt goede mensen  worden? "

"Christelijke film ‘Ik ben een goed mens!’ Hoe kunnen we echt goede mensen worden? "

5537 |27 februari 2019

Yang Huixin, een christelijke vrouw, vond het als kind al fijn om zich als goed mens te gedragen. Ze houdt er niet van om anderen te beledigen. Ze vindt dat ze een goed mens is, omdat ze zich vriendelijk en innemend gedraagt tegen andere mensen. Maar pas toen ze het evangelie van God van de laatste dagen en het oordeel en de kastijding van Gods woorden had ondergaan, ontwaakte ze daadwerkelijk en besefte ze dat ze toch niet echt een goed mens was. In plaats daarvan leeft ze op basis van duivelse filosofieën en is ze feitelijk egoïstisch en sluw, en doet ze zich slechts aardig voor. Ze besluit nu in haar hart te zoeken naar de waarheid en echt een goed mens te worden, iemand die eerlijk en oprecht is … Wat heeft Yang Huixin meegemaakt dat ze zo’n transformatie kon ondergaan?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

De bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren