Christelijk lied ‘Gods beloften aan degenen die vervolmaakt zijn’ (Dutch subtitles)

17 mei 2021

Degenen die vervolmaakt zullen worden door God

zijn zij die Gods zegeningen en Zijn erfenis zullen ontvangen.

Dat wil zeggen, ze nemen in wat God heeft en is,

zodat het wordt wat ze innerlijk hebben;

ze hebben alle woorden van God in hen gesmeed;

wat het wezen van God ook is,

jullie zijn in staat om alles op te nemen zoals het is

en daardoor naar de waarheid te leven.

Dit is het soort mens dat door God vervolmaakt

en gewonnen is.

Alleen zo’n persoon komt in aanmerking voor het erven van

deze zegeningen die door God zijn geschonken.

Alleen zo’n persoon komt in aanmerking voor het erven van

deze zegeningen die door God zijn geschonken,

deze zegeningen die door God zijn geschonken,

deze zegeningen die door God zijn geschonken.

Het ontvangen van de ganse liefde van God.

Handelen in overeenstemming met Gods wil in alle dingen.

Het ontvangen van de leiding van God,

leven onder het licht van God en verlicht worden door God.

Leven op aarde naar het door God geliefde beeld;

God oprecht liefhebben zoals Petrus deed, gekruisigd voor God

en waardig om te sterven als beloning voor Gods liefde; dezelfde glorie hebben als Petrus.

Geliefd zijn, gerespecteerd

en bewonderd door iedereen op aarde.

Alleen zo’n persoon komt in aanmerking voor het erven van

deze zegeningen die door God zijn geschonken.

Alleen zo’n persoon komt in aanmerking voor het erven van

deze zegeningen die door God zijn geschonken.

Het overwinnen van alle gebondenheid van de dood en Hades,

geen gelegenheid geven aan Satans werk,

doordrongen zijn met God,

leven in een frisse en levendige geest en geen gevoel van vermoeidheid hebben.

Het hebben van een onuitsprekelijk gevoel van opgetogenheid en opwinding te allen tijde in het leven,

alsof men de komst van de dag van Gods heerlijkheid heeft gezien.

Het ontvangen van Gods glorie

en een gelaatsuitdrukking hebben vergelijkbaar met Gods geliefde heiligen.

Het worden van hetgeen God liefheeft op aarde,

dat is de geliefde zoon van God.

Het veranderen van vorm en met God naar de derde hemel opstijgen,

het vlees overstijgen.

Alleen zo’n persoon komt in aanmerking voor het erven van

deze zegeningen die door God zijn geschonken.

Alleen zo’n persoon komt in aanmerking voor het erven van

deze zegeningen die door God zijn geschonken,

deze zegeningen die door God zijn geschonken,

deze zegeningen die door God zijn geschonken.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger