Christelijk lied ‘Gods liefde voor de mensheid is waarachtig en echt’ (Dutch subtitles)

06 mei 2021

Gods liefde voor de mensheid blijkt voornamelijk

uit Zijn werk dat Hij in het vlees heeft gedaan,

door mensen persoonlijk te redden,

te spreken en onder hen te leven,

zonder enige afstand, zonder enige valse schijn,

maar volkomen waarachtig.

Hij redt mensen in zoverre dat Hij in staat was om vlees te worden

en door jaren van pijn heen te gaan met mensen in de wereld,

allemaal vanwege Zijn liefde en mededogen voor de mensheid.

Gods liefde voor de mensheid blijkt voornamelijk

uit Zijn werk dat Hij in het vlees heeft gedaan,

door mensen persoonlijk te redden,

te spreken en onder hen te leven,

zonder enige afstand, zonder enige valse schijn,

maar volkomen waarachtig.

Gods liefde voor mensen is onvoorwaardelijk en stelt geen eisen.

Wat ontvangt Hij in ruil daarvoor van hen?

Mensen zijn koel jegens God.

Wie is in staat om God als God te behandelen?

Mensen bieden God niet het minste beetje troost;

tot op de dag van vandaag heeft God nog steeds geen ware liefde van de mensheid gekregen.

God blijft gewoon onzelfzuchtig geven en in alles voorzien.

Gods liefde voor de mensheid blijkt voornamelijk

uit Zijn werk dat Hij in het vlees heeft gedaan,

door mensen persoonlijk te redden,

te spreken en onder hen te leven,

zonder enige afstand, zonder enige valse schijn,

maar volkomen waarachtig.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger