Is de ware God die de hemelen, aarde en alle dingen heeft geschapen één of drie?

Er is maar één God en er zit maar één persoon in deze God, en er is maar één Geest van God, al staat er nog zo in de bijbel: “Er is maar één Heilige Geest en maar één God.” … God is een Geest, maar Hij is in staat vlees …

2019-06-10 13:39:13

Waarom kan er worden gezegd dat de Drie-eenheid de meest absurde bewering is?

Als iemand van jullie zegt dat de Drie-eenheid inderdaad bestaat, laat hij dan eens uitleggen wat deze ene God in drie personen precies is. Wat is de Heilige Vader? Wat is de Zoon? Wat is de Heilige Geest? Is Jehova de H…

2019-06-10 13:39:26

De enige ware God karakteriseren als de drie-enige God is God tarten en lasteren

God verafschuwt het door mensen te worden geloofd en geprezen wanneer deze lof en aanprijzing onrealistisch en ondoordacht zijn. Sterker nog, Hij haat het wanneer mensen Hem als lucht behandelen. Hij haat het wanneer men…

2019-08-01 17:08:41

Is de ware God die de hemelen, aarde en alle dingen heeft geschapen één of drie?

Er is maar één God en er zit maar één persoon in deze God, en er is maar één Geest van God, al staat er nog zo in de bijbel: “Er is maar één Heilige Geest en maar één God.” … God is een Geest, maar Hij is in staat vlees …

2019-06-10 13:39:13

Waarom kan er worden gezegd dat de Drie-eenheid de meest absurde bewering is?

Als iemand van jullie zegt dat de Drie-eenheid inderdaad bestaat, laat hij dan eens uitleggen wat deze ene God in drie personen precies is. Wat is de Heilige Vader? Wat is de Zoon? Wat is de Heilige Geest? Is Jehova de H…

2019-06-10 13:39:26

De enige ware God karakteriseren als de drie-enige God is God tarten en lasteren

God verafschuwt het door mensen te worden geloofd en geprezen wanneer deze lof en aanprijzing onrealistisch en ondoordacht zijn. Sterker nog, Hij haat het wanneer mensen Hem als lucht behandelen. Hij haat het wanneer men…

2019-08-01 17:08:41