Dagelijkse woorden van God | Gods huidige werk kennen | Fragment 141

Gods werk in deze tijden kennen is grotendeels de vleesgeworden God van de laatste dagen kennen, wat Zijn voornaamste bediening is en wat Hij op aarde is komen doen. Ik heb eerder in mijn woorden genoemd dat God op aarde is gekomen (in de laatste dagen) om ons een voorbeeld te geven vóór Zijn heengaan. Hoe geeft God dit voorbeeld? Door woorden te spreken, door te werken en te spreken door het hele land. Dit is Gods werk in de laatste dagen; Hij spreekt alleen, zodat de aarde een wereld van woorden wordt, zodat iedere persoon wordt voorzien van en verlicht door Zijn woorden en zodat de geest van de mens ontwaakt en hij de visies duidelijk begrijpt. De vleesgeworden God is in de laatste dagen voornamelijk naar de aarde gekomen om woorden te spreken. Toen Jezus kwam, verspreidde Hij het evangelie van het koninkrijk van de hemel en bracht Hij het verlossingswerk van de kruisiging tot stand. Hij maakte een einde aan het Tijdperk van de Wet en schafte alle oude dingen af. De komst van Jezus eindigde het Tijdperk van de Wet en luidde het Tijdperk van Genade in. De komst van de vleesgeworden God van de laatste dagen heeft een einde gemaakt aan het Tijdperk van Genade. Hij is voornamelijk gekomen om Zijn woorden te spreken, om woorden te gebruiken en de mens zo te vervolmaken, om de mens te illumineren en verlichten en het hart van de mens te ontdoen van de plaats van de vage God. Dit is niet de fase van het werk dat Jezus deed toen Hij kwam. Toen Jezus kwam, verrichtte Hij vele wonderen, genas Hij de zieken en wierp Hij demonen uit. Hij deed eveneens het verlossingswerk van de kruisiging. Mensen houden er daardoor het denkbeeld op na dat God zo moet zijn. Want toen Jezus kwam, deed Hij niet het werk om het hart van de mens te ontdoen van het beeld van de vage God; toen Hij kwam, werd Hij gekruisigd, genas Hij de zieken en wierp Hij demonen uit. Bovendien verspreidde Hij het evangelie van het koninkrijk van de hemel. In één opzicht ontdoet de vleeswording van God in de laatste dagen de plaats die de vage God inneemt in de opvattingen van de mens. zodat het beeld van de vage God niet langer in het hart van de mens te vinden is. Door Zijn feitelijke woorden en feitelijke werk, Zijn reizen door alle landen en het uitzonderlijk echte en normale werk dat Hij doet onder de mensen, leert Hij de mens de realiteit van God kennen en ontdoet hij het hart van de mens van de plaats van de vage God. In een ander opzicht gebruikt God de door Zijn vlees gesproken woorden om de mens compleet te maken en om alle dingen tot stand te brengen. Dit is het werk dat God tot stand zal brengen in de laatste dagen.

Wat jullie moeten weten:

1. Gods werk is niet bovennatuurlijk en jullie moeten er geen opvattingen over koesteren.

2. Jullie moeten het voornaamste werk begrijpen dat de vleesgeworden God deze keer is komen doen. Hij is niet gekomen om de zieken te genezen, demonen uit te werpen of wonderen te verrichten.

Hij is ook niet gekomen om het evangelie van bekering te verspreiden of de mens verlossing te schenken. Jezus heeft dit werk namelijk al gedaan en God doet hetzelfde werk niet nog een keer. God is nu gekomen om een einde te maken aan het Tijdperk van Genade en om alle praktijken van het Tijdperk van Genade uit te bannen. De praktische God is voornamelijk gekomen om te laten zien dat Hij echt is. Toen Jezus kwam, sprak Hij enkele woorden; Hij toonde voornamelijk wonderen, deed tekenen en wonderen, genas de zieken en wierp demonen uit. Daarnaast sprak Hij profetieën uit om de mens te overtuigen en de mens te laten inzien dat Hij werkelijk God was en een rustige God was. Uiteindelijk voltooide Hij het werk van de kruisiging. De God van nu toont geen tekenen en wonderen, evenmin geneest Hij de zieken en werpt Hij demonen uit. Toen Jezus kwam, vertegenwoordigde het werk dat Hij deed één aspect van God, maar deze keer is God gekomen om de fase van het werk te doen die nu aan de beurt is, want God doet hetzelfde werk niet nog een keer; Hij is de God die altijd nieuw en nooit oud is, dus alles wat je nu ziet zijn de woorden en het werk van de praktische God.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vleesgeworden God van de laatste dagen doet vooral het werk van woorden

Vers 1

God in het vlees van de laatste dagen eindigt het Tijdperk van Genade en spreekt woorden die verlichten en vervolmaken, die het hart van de mens ontdoen van de plaats van de vage God. Jezus deed een ander soort werk. Hij verrichtte wonderen en genas de zieken, preekte het evangelie van het koninkrijk van de hemel, en werd gekruisigd om de mens te verlossen. Dus de mens kreeg het idee dat dit is hoe God altijd zal zijn. God in het vlees van de laatste dagen volbrengt en onthult alles met woorden. In Zijn woord zien jullie wat Hij is en zien jullie dat Hij God is.

Vers 2

God in het vlees van de laatste dagen verwijdert de plaats van de vage God in het hart van de mens. Door Zijn woorden en daden, Zijn echte werk onder de mensen, kent de mens de realiteit van God en gelooft hij niet in een vage God. Door de woorden van God in het vlees, maakt Hij de mens compleet en volbrengt alle dingen. Dit is het werk dat God tot stand zal brengen in de laatste dagen. God in het vlees van de laatste dagen volbrengt en onthult alles met woorden. In Zijn woord zien jullie wat Hij is en zien jullie dat Hij God is.

Vers 3

God in het vlees spreekt alleen woorden, omdat dat Zijn werk op aarde is. Je kan alles wat Hij is zien door Zijn woorden, sterk, bescheiden, oppermachtig. God in het vlees spreekt alleen woorden, omdat dat Zijn werk op aarde is. Je kan alles wat Hij is zien door Zijn woorden, sterk, bescheiden, oppermachtig. God in het vlees van de laatste dagen volbrengt en onthult alles met woorden. In Zijn woord zien jullie wat Hij is en zien jullie dat Hij … God in het vlees van de laatste dagen volbrengt en onthult alles met woorden. In Zijn woord zien jullie wat Hij is en zien jullie dat Hij God is.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud