Dagelijkse woorden van God - Voorwoord - Fragment 390

Er zijn veel mensen die in God geloven, maar toch zijn er maar weinig die beseffen wat het geloof in God inhoudt en wat ze moeten doen om een mens naar Gods hart te zijn. Veel mensen kennen namelijk wel het woord ‘God’ en frases zoals ‘het werk van God’, terwijl ze God niet kennen – laat staan Zijn werk. Het is dan ook geen wonder dat iedereen die God niet kent een warrig geloof bezit. Mensen nemen het geloof in God niet serieus omdat geloven in God te onbekend en te vreemd voor ze is. Ze voldoen daardoor niet aan de eis van God. Met andere woorden: als mensen God en Zijn werk niet kennen, zijn ze niet geschikt om door God te worden gebruikt en kunnen ze nog veel minder aan de wens van God voldoen. ‘Geloof in God’ betekent dat je gelooft dat er een God is. Dit is het meest eenvoudige concept van het geloof in God. Geloven dat er een God is, is bovendien niet hetzelfde als oprecht in God geloven. Het is eerder een simpele overtuiging waarin religie de boventoon voert. Oprecht geloof in God houdt in dat je het woord en werk van God ervaart op basis van een overtuiging dat God in alle dingen soeverein is. Daardoor word je bevrijd van je verdorven gezindheid, voldoe je aan de wens van God en leer je God kennen. Alleen door zo’n traject kan er worden gezegd dat je in God gelooft. Toch zien mensen het geloof in God vaak als iets heel eenvoudigs en onbelangrijks. Het geloof van dergelijke personen is nietszeggend en zal nooit de goedkeuring van God ontvangen, omdat deze mensen het verkeerde pad bewandelen. Er zijn vandaag de dag nog steeds mensen die in God geloven volgens de letter, die geloven in inhoudsloze doctrines. Ze zijn zich er niet van bewust dat hun geloof in God geen essentie heeft en dat ze niet de goedkeuring van God kunnen winnen. Niettemin bidden ze tot God om vrede en overvloedige genade. We moeten hierbij stilstaan en onszelf de vraag stellen: Kan geloven in God echt het gemakkelijkste op aarde zijn? Betekent geloven in God niets meer dan het ontvangen van veel genade van God? Kunnen personen die in God geloven, maar die Hem niet kennen en die in God geloven maar Hem toch tegenwerken écht aan de wens van God voldoen?

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De ware betekenis van geloof in God

Vers 1

Zoveel mensen geloven, maar zo weinig mensen begrijpen wat geloof in God echt betekent, wat ze moeten doen om samen met Gods hart te kloppen. Zovelen kennen het woord ‘God’, kennen zinnen zoals ‘het werk van God’, maar ze kennen Hem niet, of wat Hij echt doet. Geen wonder dat hun geloof blind is. Ze zijn hier niet serieus over omdat het vreemd is. Dus ze komen niet eens in de buurt van Gods eisen. Als je God en Zijn werk niet kent, kan je dan geschikt zijn voor Zijn gebruik? Kan je dan voldoen aan de wens van God?

Vers 2

Slechts geloven dat God bestaat is echt niet genoeg. Dat is te simpel, het is te religieus. Het is niet hetzelfde als echt geloof in Hem. Echt geloof in God betekent dat de mens Zijn werken en Zijn woorden ervaart met het geloof dat Hij soeverein is over alles. Dan kunnen ze zich bevrijden van hun verdorven gezindheid en aan Gods wensen voldoen tijdens hun leven en Hem leren kennen. Dat is de ware weg om echt te gaan geloven in God.

Vers 3

Zovelen denken dat geloven iets simpels en oppervlakkigs is. Zulk geloof is betekenisloos. Hoe kan God dat goedkeuren? Zij zijn op het verkeerde pad. Zij die geloven in letters, in holle lessen weten nog steeds niet dat hun geloof niet echt is en niet zal worden goedgekeurd door God. Toch bidden ze voor vrede en genade. Is het juist om te vragen om vrede en genade? Kan je aan Zijn wensen voldoen, wanneer je nog steeds weerstand aan Hem biedt, en Hem niet kent?

Vers 4

Slechts geloven dat God bestaat is echt niet genoeg. Dat is te simpel, het is te religieus. Het is niet hetzelfde als echt geloof in Hem. Echt geloof in God betekent dat de mens Zijn werken en Zijn woorden ervaart met het geloof dat Hij soeverein is over alles. Dan kunnen ze zich bevrijden van hun verdorven gezindheid en aan Gods wensen voldoen tijdens hun leven en Hem leren kennen. Dat is de ware weg om echt te gaan geloven in God. Dat is de ware weg om echt te gaan geloven in Hem.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger