Dagelijkse woorden van God | Uitspraken van Christus aan het begin: Hoofdstuk 6 | Fragment 374

Almachtige God, Hoofd van alle dingen, oefent gezeten op Zijn troon Zijn koninklijke macht uit. Hij heerst over het heelal en alle dingen, en over de hele wereld leidt Hij ons nu. Regelmatig zullen we Hem nabij zijn, rustig voor Zijn aangezicht komen. We zullen geen enkel moment mogen missen, altijd hebben we iets te leren. Onze omgeving en de mensen, zaken en dingen om ons heen zijn er bij toestemming van de troon. Zorg dat je geen klagend hart hebt, want dan schenkt God je geen genade. Als je ziek wordt, is dat door Gods liefde: Zijn goede bedoelingen zijn er beslist in te vinden. Neem geen ideeën van Satan aan, ook niet als je vleselijk lichaam lijdt. Loof God tijdens je ziekte en geniet van Hem tijdens je lofprijzingen. Verlies niet de moed in het aangezicht van ziekte, blijf zoeken en geef niet op, want God zal Zijn licht op je laten schijnen. Hoe groot was Jobs geloof? Almachtige God is een oppermachtige dokter! Wie in ziekte leeft is ziek, wie in de ziel leeft is niet ziek. Zolang je nog adem hebt, zal God je niet laten sterven.

Het leven van de herrezen Christus is in ons. We hebben echt te weinig geloof voor Gods aangezicht. Moge God waar geloof in ons brengen! Wat is Gods woord zoet! Gods woord is een krachtig medicijn! Beschaam de duivels en Satan! Als we Gods woord bevatten, vinden we steun: Zijn woord redt meteen ons hart! Alle dingen verdwijnen en overal is vrede. Geloof is een wankel bruggetje. Zij die stumperig aan het leven hangen, kunnen het niet oversteken, maar zij die bereid zijn hun leven op het spel te zetten, kunnen er gerust overheen gaan. Als mensen laffe of bange gedachten hebben, worden ze door Satan in de luren gelegd. Want hij is bang dat we de brug van geloof oversteken om binnen te treden in God. Satan probeert van alles om ons zijn gedachten te sturen. We moeten steeds God vragen ons te beschijnen met Zijn licht, steeds vertrouwen op God om ons te zuiveren van Satans gif. We moeten ons in onze ziel steeds erin oefenen dicht bij God te komen, zodat Hij kan heersen over onze gehele persoon.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Het begin van ziekte is Gods liefde

Vers 1

Almachtige God, Hoofd van alle dingen, oefent koninklijke macht uit vanaf Zijn troon. Heersend over alle dingen, ons leidend op deze aarde. Kom voor Hem, leer te allen tijde. Alle mensen, dingen en zaken zijn allemaal toegestaan door Gods troon. Dus als ziekte toeslaat, heeft God goede intenties. Klaag niet, Zijn gratie zal Hij schenken. Zelfs als het lichaam lijdt, kan je Satans ideeën niet houden. Loof God gedurende ziekte. Houd moed en geef niet op. God zal Zijn licht schijnen wanneer je zoekt. God zal Zijn licht schijnen wanneer je zoekt.

Vers 2

Denk aan Job, hoe trouw hij was. God is een machtige dokter. Blijf in ziekte, dan ben je ziek. Blijf in de geest, dan ben je goed. Als je ademt, zal God je niet laten sterven. Het leven van de herrezen Christus is in ons, maar we missen echt geloof in God. Moge Hij vertrouwen in ons stellen. Al Zijn woorden zijn zo zoet. Gods woord is een medicijn voor allen. Gods woord is een medicijn voor allen.

Vers 3

Schande aan de duivel en schande aan Satan. Gods woord zal ons hart snel redden. Gods woord is onze steun. Het verbant alle slechte dingen. Het plaatst alles in vrede. Geloof is zoals een brug gemaakt van één balk. De lafaard kan er niet langs. Maar zij die offeren, kunnen erlangs. Satan bedriegt, met schuchtere gedachten. Hij vreest dat we de brug van geloof zullen oversteken om bij God te komen. Satan bedenkt vele manieren om ons zijn slechte gedachten te sturen. Bid vaak voor Gods licht, dat Hij ons vergif zal reinigen. Kom dicht bij God, laat Hem heersen over ons. Kom dicht bij God, laat Hem heersen over ons.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger