Ervaringen en getuigenissen van christenen ‘Nu kan ik de echte Christus van valse christussen onderscheiden’

01 januari 2021

Tweeduizend jaar hebben christenen ernaar verlangd om de Heer Jezus bij Zijn terugkeer te verwelkomen en de hoofdpersoon in deze video is daarop geen uitzondering. Als ze ziet dat de profetieën van de komst van de Heer in vervulling gaan en de rampen steeds gruwelijker worden, wordt haar hoop op de komst van de Heer steeds dringender. Wanneer ze een zuster hoort getuigen dat de Heer Jezus is teruggekeerd, wil ze zich daar heel graag in verdiepen. Haar dominee en ouderlingen zeggen echter dat er in de laatste dagen valse christussen zullen verschijnen en dat elk nieuws over de komst van de Heer nepnieuws is en niet moet worden geaccepteerd. Ze is bang om misleid te worden door valse christussen, maar ook om door de Heer in de steek te worden gelaten als Hij werkelijk is gekomen en zij Hem niet zoekt, en daarom voelt ze zich verscheurd. Dan beseft ze dat zoeken en onderzoeken de enige manier is om waarheid van leugens te onderscheiden. Later, door de communicatie van een broeder en zuster van De Kerk van Almachtige God en het lezen van Almachtige Gods woorden begint ze eindelijk de waarheid te begrijpen over het onderscheid tussen de ware Christus en valse christussen. Ze erkent Almachtige Gods woorden als de stem van God, verwelkomt de terugkomst van de Heer en houdt de voetstappen van het Lam bij.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger