De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

Gezangen Gods woorden

Gezangen Gods woorden

Gezangcategorieën

Hymns-of-experience
Gezangen
New
Nieuwste gezangen

Andere albums

Experience-2
Levenservaring
Gospel-witness
Getuigenissen over het evangelie
Witness-god
Getuigen van God
Know-god
God kennen
Praise-god
God loven

Stemmingen

Mood-majestic-and-solemn
Majestueus en plechtig
Mood-passionate
Gepassioneerd
Mood-lyrical
Lyrisch
Mood-lighthearted
Licht
Mood-enthusiastic
Enthousiast
Mood-relaxing
Ontspannend

  Waarheid is de hoogste van alle levensspreuken

  I

  Waarheid is de meest reële levensspreuk, en de hoogste van alle menselijkheid. Waarheid is de meest reële levensspreuk, en de hoogste van alle menselijkheid. Het wordt levensspreuk genoemd omdat het is wat God vraagt van de mens en het werk is, wat persoonlijk door Hem is gedaan, persoonlijk door Hem is gedaan. Niet zomaar een spreuk opgesomd, noch een beroemd citaat van iemand zo groot. Maar het is een uiting voor de mens van de Meester van alles op aarde en in de hemel.

  II

  De waarheid praktiseren is je plicht vervullen, en voldoen aan wat God vereist. De essentie van dit vereiste is de reëelste aller waarheden, en niet een lege, onhaalbare doctrine nee. Het wordt levensspreuk genoemd omdat het is wat God vraagt van de mens en het werk is, wat persoonlijk door Hem is gedaan, persoonlijk door Hem gedaan. Niet zomaar een spreuk opgesomd, noch één beroemd citaat van iemand zo groot. Want het is een uiting voor de mens van de Meester van alles op aarde en in de hemel.

  III

  Niet zomaar wat opgesomde woorden van de mens, maar het inherente leven van God, God Zelf. Niet zomaar een spreuk opgesomd, noch één beroemd citaat van iemand zo groot. Want het is een uiting voor de mens van de Heerser van alles op aarde en in de hemel, van de Meester van alles op aarde en in de hemel.

  --

  uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Gezangen Gods woorden

0zoekresulta(a)t(en)