De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

Gezangen Gods woorden

Gezangen Gods woorden

Gezangcategorieën

Hymns-of-experience
Gezangen
New
Nieuwste gezangen

Andere albums

Know-god
God kennen
Witness-god
Getuigen van God
Praise-god
God loven
Gospel-witness
Getuigenissen over het evangelie
Experience-2
Levenservaring

Stemmingen

Mood-majestic-and-solemn
Majestueus en plechtig
Mood-passionate
Gepassioneerd
Mood-lyrical
Lyrisch
Mood-lighthearted
Licht
Mood-enthusiastic
Enthousiast
Mood-relaxing
Ontspannend

  Een verandering van gezindheid is onscheidbaar van het echte leven

  Als een mens verandering wil, bij het geloven in God, moet hij geen afstand nemen van het echte leven waarin hij zich bevindt.

  I

  Als jij focust op theorieën en religieuze ceremonie, zonder het echte leven te betreden, dan zal je de realiteit niet betreden, en zal jij jezelf, of de waarheid, of God nooit kennen, je zal altijd onwetend zijn, je zal altijd blind zijn. In het echte leven, ken jezelf, verlaat jezelf en beoefen de waarheid, leer regels en gezond verstand van gedrag voor alles, zodat je dan geleidelijk transformatie kan bereiken, transformatie kan bereiken.

  II

  Zij die God niet gehoorzamen kunnen het echte leven niet betreden. Ze spreken allen van menselijkheid, maar demonen is hoe ze zijn. Ze spreken allen van de waarheid, maar leven dan volgens doctrines. Zij die de waarheid niet kunnen leven worden verworpen door God. In het echte leven, ken jezelf, verlaat jezelf en beoefen de waarheid, leer regels en gezond verstand van gedrag voor alles, zodat je dan geleidelijk transformatie kan bereiken, transformatie kan bereiken.

  III

  Oefen je eigen binnenkomst, ken je gebreken en ongehoorzaamheid, ken je abnormale menselijkheid, ken je zwaktes en je onwetendheid. Op die manier wordt je kennis samengevoegd met je ware toestand. Alleen deze kennis is echt, en stelt je in staat om je toestand te bevatten en transformatie te bereiken. In het echte leven, ken jezelf, verlaat jezelf en beoefen de waarheid, leer regels en gezond verstand van gedrag voor alles, zodat je dan geleidelijk transformatie kan bereiken, transformatie kan bereiken.

  --

  uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Gezangen Gods woorden

0zoekresulta(a)t(en)