De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

Gezangen Gods woorden

Gezangen Gods woorden

Gezangcategorieën

Hymns-of-experience
Gezangen
New
Nieuwste gezangen

Andere albums

Know-god
God kennen
Witness-god
Getuigen van God
Praise-god
God loven
Gospel-witness
Getuigenissen over het evangelie
Experience-2
Levenservaring

Stemmingen

Mood-majestic-and-solemn
Majestueus en plechtig
Mood-passionate
Gepassioneerd
Mood-lyrical
Lyrisch
Mood-lighthearted
Licht
Mood-enthusiastic
Enthousiast
Mood-relaxing
Ontspannend

  Wees iemand die de waarheid aanvaardt

  I

  Kies je eigen pad, verwerp de waarheid niet en godslaster niet tegen de Heilige Geest. Wees niet onwetend, wees niet arrogant. Gehoorzaam de leiding van de Heilige Geest. Jezus' terugkeer is een grote verlossing voor allen die in staat zijn de waarheid te aanvaarden. Jezus' terugkeer is een veroordeling voor allen die niet in staat zijn de waarheid te aanvaarden.

  II

  Verlang naar de waarheid en zoek de waarheid. Alleen zo word jij er beter van. Zij die de waarheid horen en toch hun neus ervoor ophalen zijn allen zo dwaas en onwetend. Jezus' terugkeer is een grote verlossing voor allen die in staat zijn de waarheid te aanvaarden. Jezus' terugkeer is een veroordeling voor allen die niet in staat zijn de waarheid te aanvaarden, oh~ de waarheid aanvaarden, de waarheid aanvaarden.

  III

  Betreed lichtvoetig het pad van Godsgeloof. Trek niet te haastig conclusies. Wees niet vluchtig, zorgeloos in je geloof in God. Zij die in Hem geloven horen eerbiedig en nederig te zijn.

  IV

  Zij die de waarheid hebben gehoord en toch conclusies trekken of veroordelen wat waar is, zijn vol van arrogantie. Jezus' terugkeer is een grote verlossing voor allen die in staat zijn de waarheid te aanvaarden. Jezus' terugkeer is een veroordeling voor allen die niet in staat zijn de waarheid te aanvaarden. Oh~ oh~

  V

  Niemand die in Jezus gelooft is bevoegd om te vloeken of veroordelen. De waarheid aanvaardend. Je zou rationeel moeten zijn en de waarheid moeten aanvaarden. Jezus' terugkeer is een grote verlossing voor allen die in staat zijn de waarheid te aanvaarden.

  --

  fromuit 'Het Woord verschijnt in het vlees'


Gezangen Gods woorden

0zoekresulta(a)t(en)