Ervaringen en getuigenissen van christenen ‘Jaloezie vervangen door edelmoedigheid’

156 |29 november 2020

De hoofdpersoon, Liuyi, is kerkleider. Tijdens de samenwerking met een andere kerkleider, zuster Xiaojie, laat ze zich tegenover hun leider lovend over haar uit, als blijkt dat zuster Xiaojie een hoog kaliber heeft en erop gericht is om de waarheid na te streven. Maar als ze merkt dat hun leider Xiaojie gaat opleiden en dat anderen tegen haar opkijken omdat ze in staat is de problemen en moeilijkheden van broeders en zusters op te lossen, wordt Liuyi ongemerkt jaloers en wil ze Xiaojie buitensluiten. Ze begint haar zelfs achter haar rug te oordelen en omlaag te halen. Dankzij het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden ziet Liuyi in hoe arrogant en gemeen ze van natuur is, en dat ze in staat is om anderen af te wijzen, enkel en alleen omwille van status. Als ze inziet hoe onmenselijk en onredelijk ze is, is ze vol berouw en veracht ze zichzelf. Op den duur laat ze haar verlangen naar status varen in overeenstemming met Gods vereisten, en beoefent ze de waarheid. Zodra ze zich erop richt om van de sterke kanten van zuster Xiaojie te profiteren ter compensatie van haar eigen zwakten bij het uitvoeren van haar plicht, krijgt ze gaandeweg een gevoel van opluchting en laat ze haar jaloezie achter zich. Ze komt erachter hoe ontspannen en goed het voelt om zo te leven.

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren