Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)