Dagelijkse woorden van God | Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord | Fragment 401

In het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk is of je bent binnengegaan in dit nieuwe tijdperk bepaald door het antwoord op de vraag of je bent binnengegaan in de realiteit van Gods woorden en of Zijn woorden dienen als de werkelijkheid van je leven. Het woord van God is bekend geworden aan elk mens zodat, uiteindelijk, alle mensen op de wereld van het woord zullen leven en het woord van God elk mens van binnenuit zal verlichten en illumineren. Als je tijdens deze periode haastig en achteloos bent bij het lezen van Gods woord en niet in Zijn woord bent geïnteresseerd, toont dat aan dat er iets mis is met je toestand. Als je niet in staat bent binnen te gaan in het Tijdperk van het Woord zal de Heilige Geest niet in je werken. Als je binnengaat in dit tijdperk zal Hij Zijn werk uitvoeren. Wat kun je doen op het moment dat dit Tijdperk van het Woord begint zodat je in staat zult zijn het werk van de Heilige Geest te verwerven? In dit tijdperk zal God deze werkelijkheid onder jullie bewerkstelligen: dat elk mens zal leven uit het woord van God, in staat zal zijn de waarheid in de praktijk te brengen en God oprecht zal liefhebben; dat alle mensen het woord van God als grondslag en als hun werkelijkheid zullen gebruiken en harten vol eerbied voor God zullen hebben; en dat, door de beoefening van het woord van God, de mens samen met God koninklijke macht zal uitoefenen. Het is dit werk dat God gaat bewerkstelligen. Kun je doorgaan zonder het lezen van het woord van God? Er zijn er velen die nu voelen dat ze nog geen dag of twee zouden kunnen zonder het woord van God te lezen. Zij moeten Zijn woord elke dag lezen en als er geen tijd is zal het luisteren naar Zijn woord ook volstaan. Dit is het gevoel dat de Heilige Geest de mens geeft en dit is de manier waarop Hij de mens in beweging zet. Dat wil zeggen, Hij bestuurt de mens door woorden zodat de mens kan binnengaan in de werkelijkheid van het woord van God. Als je, na slechts één dag niet van het woord van God te hebben gegeten of gedronken, duisternis en dorst voelt en je dit onaanvaardbaar vindt, dan toont dit aan dat je bent geraakt door de Heilige Geest en dat Hij Zich niet van je heeft afgewend. Je bent dan een van degenen die zich in deze stroom bevindt. Als je echter na een dag of twee niet van het woord van God te hebben gegeten en gedronken helemaal niets voelt en geen dorst hebt, noch je ook maar enigszins geraakt voelt, dan toont dit aan dat de Heilige Geest Zich van je heeft afgewend. Dit betekent dat er iets mis is met je innerlijke toestand, je bent het Tijdperk van het Woord niet binnengaan en je bent iemand die achterop is geraakt. God gebruikt het woord om de mens te besturen. Je voelt je goed als je van het woord van God eet en drinkt en als dit niet het geval is, heb je geen pad om te volgen. Het woord van God wordt het voedsel van de mens en de kracht die hem drijft. De Bijbel zegt “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God”. Dit is het werk dat God op dit moment zal voltooien. Hij zal deze waarheid in jullie realiseren. Hoe komt het dat de mensen in het verleden vele dagen konden leven zonder het woord van God te lezen en toch gewoon konden eten en werken? En waarom is dat nu niet het geval? In dit tijdperk gebruikt God primair het woord om allen te besturen. Door het woord van God wordt de mens geoordeeld en vervolmaakt, en uiteindelijk opgenomen in het koninkrijk. Alleen het woord van God kan het leven van de mens onderhouden en alleen het woord van God kan de mens licht en een pad ter oefening geven, vooral in het Tijdperk van het Koninkrijk. Zolang je dagelijks eet en drinkt van Zijn woord, zonder af te wijken van de werkelijkheid van het woord van God, zal God je kunnen vervolmaken.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

In het Tijdperk van het Koninkrijk vervolmaakt God de mens met woorden

Vers 1

In dit tijdperk, zal God zorgen dat jullie: Zijn waarheid beoefenen en allemaal, Zijn woord naleven en van Hem houden met hun hart. Gods woord is de basis van het leven van de mens. Hun harten vrezen allemaal hun God. Door het beoefenen van Gods woord, regeren en heersen ze met God. Alleen het woord van God, geeft de mens leven. Alleen Zijn woord kan de mens licht brengen, en de manier van beoefenen laten zien. En meer nog in het Tijdperk van het Koninkrijk.

Vers 2

De woorden van God, regeren over mensen. Gods woord is voedsel en is macht. Het voelt goed wanneer je de woorden van God eet. Eet ze niet en je zal verdwalen. De bijbel zegt: de mens zal niet alleen maar leven van brood, maar van de woorden uit Gods mond. God zal dit realiseren in jou. Alleen het woord van God, geeft de mens leven. Alleen Zijn woord kan de mens licht brengen, en de manier van beoefenen laten zien. En meer nog in het Tijdperk van het Koninkrijk.

Vers 3

In dit tijdperk, gebruikt God vooral het woord om over allen te regeren. De mens wordt geoordeeld en vervolmaakt, in staat om Zijn koninkrijk te betreden, alleen vanwege Zijn woord. Alleen het woord van God, geeft de mens leven. Alleen Zijn woord kan de mens licht brengen, en de manier van beoefenen laten zien. En meer nog in het Tijdperk van het Koninkrijk. Eet en drink dagelijks van Gods woord. Eet en drink Gods woorden. En verlaat de waarheid daarin niet. En je zal worden vervolmaakt.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger