De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Recital-latest-expression
Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Categorieën

recital-Christ-expression
Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

God is de bron van leven voor alle dingen (II)     Deel één

Laten we doorgaan met het onderwerp waar we het de vorige keer over hebben gehad. Kunnen jullie je dat nog herinneren? (God is de bron van leven voor alle dingen.) Is “God is de bron van het leven voor alle dingen” een onderwerp dat ver van jullie af staat? Begrijpen jullie hier ook maar iets van? Kan iemand me het belangrijkste punt vertellen van datgene waar we het de vorige keer over hebben gehad? (Door Gods schepping van alle dingen zie ik dat God alle dingen voedt en de mensheid voedt. In het verleden heb ik altijd gedacht dat, wanneer God voor de mens zorgt, Zijn woord alleen bedoeld is voor Zijn uitverkoren volk, maar ik heb nooit ingezien, door de wetmatigheid van alle dingen, dat God de mensheid voedt. Alleen door Gods communicatie om ons dit aspect van de waarheid te laten zien, heb ik gevoeld dat God de bron is van alle dingen, en gezien dat het leven van alle dingen door God wordt gegeven, dat God deze wetten aanstuurt en dat Hij alle dingen voedt. Door Zijn schepping van alle dingen zie ik Gods liefde.) De laatste keer hebben we voornamelijk gesproken over Gods schepping van alle dingen en hoe Hij wetten en beginselen voor hen heeft ingesteld. Onder dergelijke wetten en onder dergelijke principes leven en sterven alle dingen met de mens en bestaan ze samen met de mens onder Gods heerschappij en worden ze door God gezien. Waar hebben we het eerst over gesproken? God schiep alle dingen en gebruikte Zijn eigen manieren om de wetten van groei voor alle dingen vast te stellen, evenals hun groeitraject en groeipatronen. Hij bepaalde ook de manieren waarop alle dingen op deze aarde bestaan, zodat ze kunnen voortleven en afhankelijk zijn van elkaar. Met dergelijke methoden en wetten kunnen alle dingen met succes en vreedzaam op het land bestaan en groeien. Alleen in zo’n omgeving is de mens in staat om een stabiele thuis- en leefomgeving te hebben en, onder Gods leiding, zich verder te ontwikkelen en vooruit te komen.

De vorige keer bespraken we het basisconcept van God die voor alle dingen zorgt. God voorziet eerst in alle dingen op zo’n manier zodat alle dingen bestaan en leven ten behoeve van de mensheid. Met andere woorden, zo’n omgeving bestaat dankzij de wetten die door God zijn ingesteld. Alleen doordat God dergelijke wetten handhaaft en beheert, heeft de mensheid de leefomgeving die ze nu heeft. Waar we de vorige keer over spraken, is een grote sprong vooruit in de kennis van God waarover we eerder gesproken hebben. Waarom bestaat zo’n sprong? Omdat toen we praatten over het leren kennen van God in het verleden, spraken we binnen de omvang van God die de mensheid redt en beheert – dat wil zeggen, de redding en het management van Gods uitverkoren volk – over het kennen van God, Gods daden, Zijn gezindheid, wat Hij heeft en is, Zijn bedoelingen, en hoe Hij de mens voorziet van de waarheid en het leven. Maar het onderwerp waar we het de vorige keer over hadden, bleef niet langer alleen maar beperkt tot de Bijbel en binnen de reikwijdte van God die Zijn uitverkoren volk redt. Integendeel, het ging verder dan dit bereik, buiten de Bijbel, en buiten de beslotenheid van de drie stadia van het werk dat God doet op Zijn uitverkoren volk om over God Zelf te spreken. Dus wanneer je dit deel van mijn communicatie hoort, moet je je kennis van God niet beperken tot de Bijbel en de drie fasen van Gods werk. Je moet juist je geest open houden; je moet Gods daden zien en zien wat Hij heeft en is in alle dingen, en hoe God over alles heerst en alle dingen beheert. Door deze methode en op deze basis kun je zien hoe God in alle dingen voorziet. Hierdoor kan de mensheid begrijpen dat God de ware bron van leven is voor alle dingen en dat dit de ware identiteit van God Zelf is. Dat wil zeggen, Gods identiteit, status en gezag en Zijn alles, zijn niet alleen gericht op diegenen die Hem nu volgen – dat wil zeggen niet alleen gericht op jullie, deze groep mensen – maar op alle dingen. Wat is dan de reikwijdte van alle dingen? De reikwijdte van alle dingen is heel groot. Ik gebruik ‘alle dingen’ om de reikwijdte van Gods heerschappij over alles te beschrijven, omdat ik jullie wil vertellen dat de dingen die door God worden beheerst niet alleen zijn wat je met je ogen kunt zien, maar ook de materiële wereld die alle mensen kunnen zien, evenals een andere wereld die niet door menselijke ogen buiten de materiële wereld kan worden gezien, en bovendien de ruimte en planeten buiten de plaats waar de mensheid op dit moment zijn bestaan heeft. Dat is de reikwijdte van Gods heerschappij over alle dingen. De reikwijdte van Gods heerschappij over alle dingen is heel groot. Wat jullie betreft, wat jullie zouden moeten begrijpen, wat jullie zouden moeten zien, en van welke dingen jullie kennis zouden moeten krijgen – dit zijn de dingen die ieder van jullie absoluut moet begrijpen en zien en waar ieder van jullie duidelijk over moet zijn. Hoewel de reikwijdte van deze ‘alle dingen’ zeer groot is, zal ik jullie niet vertellen over de reikwijdte die jullie helemaal niet zien of waarmee jullie niet in contact kunnen komen. Ik zal jullie alleen vertellen over de reikwijdte waarmee menselijke wezens in contact kunnen komen, die ze kunnen begrijpen en bevatten, zodat iedereen de ware betekenis kan voelen van de uitdrukking “God is de bron van leven voor alle dingen.” Op die manier zal wat ik dan ook vertel, geen lege woorden zijn.

De vorige keer gebruikten we vertelmethoden om een eenvoudig overzicht te geven van het onderwerp “God is de bron van leven voor alle dingen”, zodat jullie een basisbegrip kunnen krijgen van hoe God in alle dingen voorziet. Wat is er het doel van om jullie dit basisconcept bij te brengen? Het is om jullie te laten weten dat, buiten de Bijbel en Zijn drie stadia van werk, God nog meer werk doet wat mensen niet kunnen zien en waarmee ze niet in contact kunnen komen. Dergelijk werk wordt door God persoonlijk uitgevoerd. Als God alleen Zijn uitverkoren volk voorwaarts zou leiden, zonder dit werk buiten Zijn management om, dan zou het zeer moeilijk zijn voor deze mensheid, inclusief jullie allemaal, om verder te gaan en deze mensheid en deze wereld zouden niet in staat zijn om zich verder te ontwikkelen. Dat is het belang van de uitdrukking “God is de bron van leven voor alle dingen” waarover ik vandaag met jullie communiceer.

De fundamentele leefomgeving die God voor de mensheid schept

We hebben veel onderwerpen en tekst besproken met betrekking tot het gezegde “God is de bron van het leven voor alle dingen” maar weten jullie in jullie harten wat God de mensheid schenkt, nog afgezien van het feit dat Hij jullie Zijn woord geeft en Zijn tuchtiging en oordeel over jullie? Sommige mensen zouden misschien zeggen: “God schenkt mij genade en zegeningen en geeft mij discipline, troost, en zorg en bescherming op elke mogelijke manier.” Anderen zullen zeggen: “God voorziet mij dagelijks van eten en drinken”, terwijl sommigen zelfs zullen zeggen: “God schenkt alles aan mij.” Met betrekking tot deze dingen waarmee mensen in hun dagelijks leven te maken hebben, hebben jullie misschien allemaal antwoorden die betrekking hebben op jullie eigen fysieke levenservaring. God schenkt veel dingen aan iedereen; hoewel wat we hier bespreken is niet alleen beperkt tot het gebied van de dagelijkse behoeften van mensen, maar maakt het ook mogelijk dat ieder van jullie verder kijkt. Vanuit een macroperspectief gezien, aangezien God de bron van leven is voor alle dingen, hoe onderhoudt Hij het leven van alle dingen? Wat schenkt God aan alle dingen om hun bestaan te handhaven en de wetten van hun bestaan te handhaven, opdat alle dingen kunnen blijven bestaan? Dat is het belangrijkste punt van wat we vandaag bespreken. Begrijpen jullie wat ik heb gezegd? Dit onderwerp is misschien heel onbekend voor jullie, maar ik zal het niet hebben over doctrines die te diep gaan. Ik zal ernaar streven dat jullie het allemaal begrijpen als jullie geluisterd hebben. Jullie hoeven dit niet als een last te voelen – jullie hoeven alleen maar goed te luisteren. Ik moet het echter nog wat meer benadrukken: waar praat ik over? Zeg het maar. (God is de bron van leven voor alle dingen.) Hoe voorziet God dan in alle dingen? Wat geeft Hij aan alle dingen zodat het kan worden gezegd dat “God de bron van leven is voor alle dingen”? Hebben jullie hier enige opvattingen of gedachten over? Het lijkt erop dat het onderwerp waar ik het nu met jullie over heb in essentie een complete leegte in jullie harten en in jullie gedachten blootlegt. Maar ik hoop dat jullie het onderwerp en de dingen waar ik over ga praten met Gods daden kunnen verbinden, en dat jullie ze niet met enige kennis in verband brengen of ze verbinden met enige menselijke cultuur of onderzoek. Ik heb het alleen over God en over God Zelf. Dat is mijn suggestie voor jullie. Begrijpen jullie dat? Juist?

God heeft veel dingen aan de mensheid geschonken. Ik zal eerst vertellen over wat mensen kunnen zien, dat wil zeggen, wat ze kunnen voelen. Dit zijn dingen die mensen van binnen kunnen begrijpen en kunnen aannemen. Dus laten we eerst beginnen met de materiële wereld om te bespreken wat God de mensheid heeft geschonken.

1) Lucht

Ten eerste heeft God lucht geschapen zodat de mens kan ademen. Is deze ‘lucht’ niet de lucht van het dagelijks leven waarmee mensen voortdurend in contact staan? Is deze lucht niet datgene waarop mensen altijd vertrouwen, zelfs als ze slapen? De lucht die God schiep is van onschatbare waarde voor de mensheid: het is het essentiële onderdeel van elke ademhaling en van het leven zelf. Deze substantie, die alleen kan worden gevoeld maar niet gezien, was Gods eerste geschenk aan alle dingen. Heeft God na het scheppen van lucht gewoon de winkel dichtgegooid? Nadat de lucht was geschapen, keek God toen naar de luchtdichtheid? Keek Hij naar de inhoud? (Ja.) Wat dacht God toen Hij lucht maakte? Waarom maakte God lucht en wat was Zijn beweegreden? Mensen hebben lucht nodig en ze moeten ademen. Allereerst moet de dichtheid van lucht geschikt zijn voor de menselijke long. Weet iemand iets van de dichtheid van lucht? Dit is niet iets dat mensen moeten weten; het is niet nodig om dit te weten. We hebben geen exact getal nodig met betrekking tot de dichtheid van lucht. Een algemeen idee hebben is genoeg. God maakte lucht met een dichtheid die het meest geschikt zou zijn voor menselijke longen om te ademen. Dat wil zeggen, dat mensen zich er goed bij voelen en dat het hun lichaam niet beschadigt wanneer ze ademhalen. Dit is het idee achter de dichtheid van lucht. Dan zullen we het hebben over de inhoud van lucht. In de eerste plaats is de inhoud van de lucht niet giftig voor de mens en zal daardoor de longen en het lichaam niet beschadigen. God moest dit allemaal overwegen. God moest bedenken dat de lucht die mensen inademen soepel naar binnen en naar buiten moet gaan en dat, na het inademen de inhoud en hoeveelheid lucht zodanig moet zijn dat zowel het bloed als de afgewerkte lucht in de longen en het lichaam op de juiste manier zouden worden verwerkt en ook dat de lucht geen giftige componenten zou mogen bevatten. Met betrekking tot deze twee standaarden, wil ik jullie niet een hoop kennis voeren, maar laat ik jullie weten dat God een specifiek denkproces in gedachten had toen Hij elk ding schiep – het allerbeste. Wat betreft de hoeveelheid stof in de lucht, de hoeveelheid stof, zand en vuil op aarde, evenals het stof dat uit de lucht naar beneden komt, had God ook een plan voor deze dingen – een manier om het op te ruimen of op te lossen. Hoewel er wat stof is, heeft God het zo gemaakt dat stof het lichaam en de ademhaling van de mens niet zou schaden en dat de stofdeeltjes een grootte zouden hebben die niet schadelijk zou zijn voor het lichaam. Was Gods schepping van de lucht niet mysterieus? Was het zo simpel als een ademstoot van Zijn mond? (Nee.) Zelfs in Zijn schepping van de eenvoudigste dingen, zijn Gods mysterie, Zijn gedachten en Zijn wijsheid volkomen duidelijk. Is God realistisch? (Ja.) Dat wil zeggen, zelfs bij het scheppen van iets eenvoudigs, dacht God aan de mensheid. Ten eerste is de lucht die mensen inademen schoon, de inhoud is geschikt voor menselijke ademhaling, de lucht is niet giftig en veroorzaakt geen schade bij mensen, en de dichtheid is berekend op de menselijke ademhaling. Deze lucht die mensen in- en uitademen is essentieel voor hun lichaam, voor hun vlees. Dus mensen kunnen vrij ademen, zonder beperkingen of zorgen. Ze kunnen normaal ademen. Lucht is datgene wat God in het begin schiep en wat onmisbaar is voor de menselijke ademhaling.

2) Temperatuur

Het tweede is de temperatuur. Iedereen weet wat de temperatuur is. De temperatuur is iets waar een omgeving die geschikt is voor menselijk overleven mee uitgerust moet zijn. Als de temperatuur te hoog is, bijvoorbeeld als de temperatuur hoger is dan 40 graden Celsius, zou het dan niet vermoeiend zijn voor mensen om er in te leven? Zou dat niet heel uitputtend zijn? En wat gebeurt er als de temperatuur te laag is en min 40 graden Celsius bereikt? Dat zullen mensen ook niet kunnen verdragen. Daarom was God eigenlijk heel precies bij het instellen van dit temperatuurbereik. Het temperatuurbereik waaraan het menselijk lichaam zich kan aanpassen is in principe minus 30 graden Celsius tot 40 graden Celsius. Dit is het basis temperatuurbereik van het noorden tot het zuiden. In koude gebieden kan de temperatuur tot min 50 tot 60 graden Celsius dalen. Zo’n gebied is geen plaats waar God de mens toestaat te leven. Waarom zijn er zulke koude gebieden? Hierin liggen Gods wijsheid en bedoeling. Hij staat je niet toe in de buurt van die plaatsen te komen. God beschermt plaatsen die te heet en te koud zijn, wat betekent dat Hij niet bereid is om de mens daar te laten leven. Het is niet voor de mensheid. Waarom zou Hij dergelijke plaatsen laten bestaan op aarde? Als God de mens niet wilde toestaan daar te wonen of te leven, waarom zou God ze dan scheppen? Dat wordt door Gods wijsheid bepaald. Dat betekent dat de basistemperatuur van de omgeving voor het overleven van de mens ook naar redelijkheid is aangepast door God. Hier geldt ook een wet. God heeft een aantal dingen gemaakt om een dergelijke temperatuur te handhaven, om deze temperatuur te beheersen. Welke dingen worden gebruikt om deze temperatuur te handhaven? Allereerst kan de zon mensen warmte brengen, maar zullen mensen het wel aan kunnen als het te warm is? Is er iemand die dicht bij de zon durft te komen? Is er een instrument op aarde dat in de buurt van de zon kan komen? (Nee.) Waarom niet? Het is te heet. Het zal smelten. Daarom heeft God een specifieke maat geschapen voor de afstand van de zon tot de mensheid. God heeft iets speciaals gedaan. God heeft een norm voor deze afstand. En dan zijn er ook nog de Zuidpool en de Noordpool op aarde. Wat is er op de Zuidpool en de Noordpool? Daar zijn allemaal gletsjers. Kan de mensheid op gletsjers leven? Is het daar geschikt voor menselijke bewoning? (Nee.) Nee, dus je gaat daar niet heen. Omdat je niet naar de Zuid- en Noordpool gaat, blijven de gletsjers behouden en kunnen ze hun rol spelen, namelijk het beheersen van de temperatuur. Snap je? Als er geen Zuid- en Noordpool zijn en de zon altijd op aarde schijnt, dan zullen alle mensen op aarde sterven door de hitte. Gebruikt God deze twee dingen alleen om de temperatuur te beheersen? Nee, Hij gebruikt deze twee dingen niet alleen om een temperatuur te beheersen die geschikt is voor het overleven van de mens. Er zijn ook allerlei levende dingen, zoals het gras op de velden, de verschillende soorten bomen en allerlei soorten planten in de bossen. Ze absorberen de warmte van de zon en synthetiseren de thermische energie van de zon om de temperatuur waarin mensen leven te regelen. Er zijn ook bronnen van water, zoals rivieren en meren. De oppervlakte van rivieren en meren is niet iets dat door iedereen kan worden bepaald. Niemand kan bepalen hoeveel water er op aarde is, waar het water stroomt, de richting waarin het stroomt, het watervolume of de snelheid van stroming. Alleen God weet dit. Deze verschillende waterbronnen, inclusief ondergronds water en de rivieren en meren bovengronds die mensen kunnen zien, kunnen ook de temperatuur regelen waarin mensen leven. Verder zijn er nog allerlei geografische formaties, zoals bergen, vlaktes, ravijnen en ‘wetlands’. Deze verschillende geografische formaties en hun afmetingen en oppervlaktes spelen allemaal een rol bij het regelen van de temperatuur. Als deze berg bijvoorbeeld een straal van 100 kilometer heeft, hebben deze 100 kilometer een effect van 100 kilometer. Wat betreft de hoeveelheid bergketens en kloven die God op aarde heeft geschapen, ook daar heeft God goed over nagedacht. Met andere woorden, achter het bestaan van elk afzonderlijk ding wat door God is geschapen is er een verhaal, en het bevat ook Gods wijsheid en plannen. Bijvoorbeeld, bossen en allerlei planten – de oppervlakte en de grootte van de ruimte waarin ze groeien kan niet worden geregeld door een mens, evenmin als de mens het laatste woord heeft over deze dingen. Hoeveel water ze absorberen, hoeveel thermische energie ze absorberen van de zon kan ook niet worden geregeld door een mens. Dit zijn allemaal dingen binnen de reikwijdte van wat God heeft gepland toen Hij alle dingen schiep.

Het is alleen te danken aan Gods zorgvuldige planning, overweging en regelingen in alle opzichten, dat de mens kan leven in een omgeving met zo’n geschikte temperatuur. Daarom gebruikt God alles wat de mens met zijn ogen ziet, zoals de zon, de Zuid- en Noordpool waar de mensen veel over horen, evenals de verschillende levende wezens op en onder de grond en in het water, en oppervlakten van bossen en andere soorten vegetatie en waterbronnen, verschillende waterlichamen, hoeveel zeewater en zoet water er is, plus verschillende geografische omgevingen, al deze dingen gebruikt God om normale temperaturen te handhaven voor het voortbestaan van de mens. Dit is absoluut. Alleen omdat God aan deze dingen denkt, kan de mens in een omgeving leven met zulke geschikte temperaturen. Het kan niet te koud of te heet zijn: plaatsen die te heet zijn en waar de temperaturen hoger zijn dan waar het menselijk lichaam zich aan kan aanpassen, zijn zeker niet door God voor jou bedoeld. Plaatsen die te koud zijn en waar de temperaturen te laag zijn, plaatsen waar, zodra er mensen komen, ze binnen enkele minuten zo bevroren zullen zijn dat ze niet meer kunnen spreken, hun hersenen zullen bevriezen, ze niet zullen kunnen nadenken, en ze snel zullen stikken – dergelijke plaatsen zijn ook niet door God bedoeld voor de mensheid. Het maakt niet uit wat voor soort onderzoek mensen willen uitvoeren, of ze willen innoveren of dergelijke beperkingen willen doorbreken – ongeacht wat mensen denken, ze zullen nooit de grenzen kunnen overschrijden van wat het menselijk lichaam aankan. Ze zullen nooit in staat zijn om van deze beperkingen af te komen die God voor de mens heeft geschapen. Dit komt omdat God mensen heeft geschapen, en God weet het beste aan welke temperaturen het menselijk lichaam zich kan aanpassen. Weten de mensen dit zelf? (Nee.) Waarom zeg je dat de mensen dit niet weten? Wat voor dwaze dingen hebben mensen gedaan? Zijn er niet heel wat mensen geweest die altijd de Noord- en Zuidpool willen bedwingen? Ze willen er altijd heen om het land te bezetten, zodat ze er kunnen wonen en het kunnen ontwikkelen. Is dit geen daad van zelfvernietiging? Stel dat je de Zuid- en Noordpool grondig hebt onderzocht. Maar zelfs als je je aan dergelijke temperaturen kunt aanpassen, als je daar kunt wonen, en je de leef-en overleef omgeving van de Zuid en Noordpool zou ‘verbeteren’, zou dat de mensheid op enige manier van nut zijn? Zou je gelukkig zijn als al het ijs op de Zuid- en Noordpool smelt? Dit is ongelofelijk. Het is absurd. De mensheid heeft een omgeving waarin ze kunnen overleven, maar ze kunnen niet gewoon rustig en gewetensvol hier blijven, en ze moeten ergens heen waar ze niet kunnen overleven. Waarom is dat zo? Ze zijn verveeld door het leven in deze geschikte temperatuur. Ze hebben te veel zegeningen genoten. Bovendien is deze normale leefomgeving vrijwel volledig verwoest door de mensheid, dus kunnen ze net zo goed naar de Zuidpool en de Noordpool gaan om nog meer schade aan te richten of zich in te zetten voor de een of andere ‘zaak’, zodat ze een soort van ‘pionier’ kunnen zijn. Is dit niet dwaas? Dat wil zeggen, onder de leiding van hun voorvader Satan, blijft deze mensheid het ene absurde na het andere doen, ze vernietigen roekeloos en moedwillig het prachtige huis dat God voor de mensheid heeft geschapen. Dit heeft Satan gedaan. Verder, nu ze zien dat het voortbestaan van de mensheid op aarde een beetje in gevaar is, willen heel wat mensen manieren vinden om op de maan te kunnen verblijven en een uitweg zoeken door te kijken of ze daar kunnen leven. Maar wat ontbreekt daar uiteindelijk? (Zuurstof.) Kunnen mensen overleven zonder zuurstof? Omdat op de maan zuurstof ontbreekt, is het geen plaats waar de mens kan blijven en toch blijft de mens ernaar verlangen daarheen te gaan. Wat is dit? Het is zelfvernietiging, toch? Het is een plaats zonder lucht en de temperatuur is niet geschikt voor menselijke overleving, dus het is niet door God bedoeld voor de mens.

De temperatuur waar we zojuist over spraken, is iets waar mensen in hun dagelijks leven mee te maken hebben. “Het weer is vandaag redelijk goed, 23 graden Celsius. Het weer is goed, de lucht is helder en verfrissend. Adem de frisse lucht in. De zon schijnt. Strek je uit in het zonlicht. Ik ben in een goede bui!” Of “Het is vandaag erg koud. Als je je handen uitsteekt, zullen ze onmiddellijk bevriezen. Het is aan het vriezen, dus blijf niet zo lang buiten. Schiet op en kom terug, laat je niet bevriezen!” De temperatuur is iets wat ieder menselijk lichaam kan waarnemen, maar niemand denkt er over na hoe deze temperatuur tot stand kwam, of wie de leiding en het beheer heeft over deze temperatuur die geschikt is voor het menselijk leven. Dit leren we nu kennen. Is daar Gods wijsheid in? Is Gods hand hier in? (Ja.) In aanmerking nemend dat God een omgeving schiep met een temperatuur die geschikt was voor het menselijk leven, is dit dan een van de manieren waarop God in alle dingen voorziet? (Ja.) Dat is zo.

0zoekresulta(a)t(en)