De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Recital-latest-expression
Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Categorieën

recital-Christ-expression
Uitspraken van Christus van de laatste dagen (selecties)

God is de bron van leven voor alle dingen (II)     Deel vier

Het dagelijkse voedsel en drinken wat God voor de mensheid bereidt

Is er iets dat God doet, ongeacht of het groot of klein is, dat geen waarde of betekenis heeft? Alles wat Hij doet heeft waarde en betekenis. Laten we dit bespreken vanuit een vraag waar mensen vaak over praten. Veel mensen vragen vaak: “Wat was er eerder, de kip of het ei?” (De kip.) Hoe beantwoord je dit? De kip kwam als eerste, dat is zeker! Waarom kwam de kip eerst? Waarom kon het ei niet eerst komen? Komt de kip niet uit het ei? Eieren komen uit bij kippen, kippen broeden eieren uit. Na 21 dagen broeden op het ei, komt de kip uit. Die kip legt dan eieren en kippen komen weer uit de eieren. Dus kwam de kip of het ei eerst? Jullie antwoorden ‘kip’ met zekerheid. Waarom is dat zo? (De Bijbel zegt dat God vogels en dieren schiep.) Dat is gebaseerd op de Bijbel. Ik wil dat jullie over jullie eigen kennis praten om te zien of jullie enige feitelijke kennis hebben van Gods daden. Weten jullie zeker wat jullie antwoord is of niet? (Omdat alle dingen die door God zijn geschapen elkaar versterken en in bedwang houden, en van elkaar afhankelijk zijn. God heeft de kip gemaakt die eieren kan leggen, en de kip moet de eieren uitbroeden. Dat is noodzakelijk en praktisch.) Sommige broeders en zusters lachten. Waarom praten jullie er niet over? (God schiep de kip en gaf hem vervolgens het vermogen om het leven te reproduceren − het vermogen om eieren uit te broeden en het vermogen om het leven te laten voortduren.) Deze uitleg klopt wel zo ongeveer. Hebben andere broeders of zusters een mening? Jullie kunnen vrijuit spreken en communiceren. Dit is het huis van God. Het is de kerk. Als jullie iets te zeggen hebben, zeg het dan. (Dit is wat ik denk: God heeft alle dingen geschapen en alles wat Hij heeft geschapen is goed en perfect. De kip is een organisch wezen en bezit de functies voor het leggen en uitbroeden van eieren. Dit is perfect. Daarom kwam de kip eerst en toen het ei. Dat is de volgorde.) Dit staat vast. Het is geen erg diep mysterie, maar mensen van de wereld zien het als zeer diepzinnig en gebruiken filosofie voor hun redenering. Aan het eind hebben ze nog steeds geen conclusie. Het lijkt erop of de mens niet weet dat de kip door God is geschapen. De mens kent dit principe niet en het is ze ook niet duidelijk of het ei of de kip het eerst was. Ze weten niet wat er als eerste was, dus ze zijn nooit in staat om het antwoord te vinden. Het is heel normaal dat de kip eerst kwam. Als het ei voor de kip kwam, dan zou dat abnormaal zijn! De kip kwam zeker eerst. Dit is zoiets simpels. Het vraagt niet van jullie dat jullie zeer goed geïnformeerd zijn. God heeft dit alles geschapen. Zijn oorspronkelijke bedoeling was dat de mens ervan zou genieten. Als de kip er eenmaal is, komt het ei van nature. Is dat niet duidelijk? Als het ei het eerst werd gemaakt, zou het dan niet nodig zijn dat de kip het zou uitbroeden? Het direct scheppen van de kip is zoveel gemakkelijker. De kip kon eieren leggen en ook de kuikens uitbroeden, terwijl de mens ook kip kon eten. Is dat niet wel zo handig? De manier waarop God dingen doet, is efficiënt en niet omslachtig. Waar komt het ei vandaan? Van de kip. Er is geen ei zonder de kip. Wat God schiep was een levend iets! Mensen zijn absurd en belachelijk, raken altijd verstrikt in dit soort simpele dingen en komen uiteindelijk zelfs met een hele hoop absurde denkfouten. Zo kinderachtig! De relatie tussen het ei en de kip is duidelijk: de kip kwam eerst. Dat is de meest correcte uitleg, de meest correcte manier om het te begrijpen en het meest correcte antwoord. Dit is juist.

Waar hebben we het zojuist over gehad? In het begin hadden we het over de leefomgeving van de mensheid en wat God deed, bereidde en regelde voor deze omgeving, evenals de relaties tussen alles wat God voor de mensheid bereidde en hoe God met deze relaties omging om te voorkomen dat alle dingen schade toebrachten aan de mensheid. God loste ook de negatieve invloeden op de omgeving van de mens op, die werden veroorzaakt door de verschillende elementen teweeggebracht door alle dingen; Hij gaf ze de mogelijkheid om hun functies te maximaliseren, en schiep voor de mensheid een gunstige omgeving, en alle heilzame elementen, waardoor de mensheid zich kon aanpassen aan zo’n omgeving en de cyclus van geboorte en dood normaal door kon gaan. Vervolgens was het voedsel nodig voor het menselijk lichaam − dagelijks eten en drinken. Dit is ook een noodzakelijke voorwaarde voor het voortbestaan van de mensheid. Dat wil zeggen, het menselijk lichaam kan niet leven door alleen maar te ademen, met alleen het zonlicht of de wind, of alleen een geschikte temperatuur. Ze moeten ook hun maag vullen. Deze dingen om hun magen te vullen zijn ook volledig door God bereid voor de mensheid − dit is de bron van het voedsel van de mensheid. Als je deze rijke en overvloedige producten ziet − de bronnen van voedsel en drank van de mensheid − kun je dan zeggen dat God de bron is voor de voorziening voor de mensheid en alle dingen? (Ja.) Als God alleen maar bomen en gras of gewoon verschillende levende wezens had geschapen toen Hij alle dingen schiep en de mensheid geen van hen kon eten, zou de mensheid tot nu toe hebben kunnen overleven? Wat zou er gebeurd zijn als de verschillende levende wezens en planten tussen alle dingen die God schiep allemaal voor vee en schapen waren om te eten, of voor zebra’s, herten en verschillende andere soorten dieren − bijvoorbeeld, leeuwen eten voedsel zoals zebra’s en herten, tijgers eten voedsel zoals lammeren en varkens − maar er was geen enkel ding geschikt voor mensen om te eten? Zou dat werken? Nee. De mensheid zou niet hebben kunnen blijven overleven. Wat zou er gebeurd zijn als mensen alleen boombladeren aten? Zou dat werken? Menselijke magen zouden het niet kunnen verdragen. Je kunt het niet weten als je het niet probeert, maar als je dat eenmaal doet, zul je het heel goed weten. Kunt u dan het gras eten dat voor schapen is bedoeld? Misschien is het goed als je het een keertje probeert, maar als je het op de lange termijn blijft eten, zul je het niet lang volhouden. Er zijn zelfs dingen die door dieren kunnen worden gegeten, maar als mensen ze eten, worden ze vergiftigd. Er zijn enkele giftige dingen die dieren kunnen eten zonder dat het ze kwaad doet, maar mensen kunnen niet hetzelfde. Met andere woorden, God schiep menselijke wezens, dus God kent het best de principes en structuur van het menselijk lichaam en Hij weet wat mensen nodig hebben. God weet alles over de samenstelling en inhoud, wat we nodig hebben, hoe de interne organen van het menselijk lichaam functioneren, absorberen, elimineren en verteren. Mensen hebben geen idee en soms eten ze en voegen er blindelings dingen aan toe. Ze voegen te veel toe en dat leidt uiteindelijk tot onbalans. Als je de dingen eet en geniet die God normaal voor je heeft bereid, dan gaat alles goed met je. Ook al heb je soms een slecht humeur en heb je een bloedstuwing, het maakt niet uit. Je hoeft alleen maar een speciale plant te eten en de stuwing zal verdwijnen. God heeft al deze dingen bereid. Dus, in Gods ogen staat de mens ver boven elk ander levend wezen. God bereidde een leefomgeving voor allerlei soorten planten en bereidde voedsel en een leefomgeving voor allerlei soorten dieren, maar alleen de eisen van de mens ten opzichte van zijn eigen leefomgeving zijn het strengst en mogen niet worden verwaarloosd. Anders zou de mensheid zich niet normaal kunnen blijven ontwikkelen en voortplanten en een leven leiden. God weet dit het beste in Zijn hart. Toen God dit deed, vond Hij het belangrijker dan alle andere dingen. Misschien kun je het belang niet inzien van een onbeduidend iets dat je ziet en waar je van geniet, of iets waar je mee geboren bent en waar je van kunt genieten, maar God heeft het al lang geleden voor je geregeld, in zijn wijsheid. God heeft alle negatieve factoren die ongunstig zijn voor de mensheid en die het menselijk lichaam kunnen schaden, zo goed mogelijk geëlimineerd en opgelost. Wat maakt dit duidelijk? Maakt het duidelijk hoe God tegenover de mensheid stond toen Hij hen schiep? Wat was dat voor houding? Gods houding was rigoureus en serieus en Hij tolereerde geen inmenging van wat voor factoren of omstandigheden of vijandelijke machten ook buiten God. Hieruit kun je nu de houding van God zien toen Hij de mensheid schiep en in Zijn management van de mensheid op dat moment. Wat is Gods houding? Door de leef- en overlevingsomgeving geniet de mensheid zowel van zijn dagelijks voedsel als drank als andere dagelijkse behoeften, kunnen we Gods houding zien in de verantwoordelijkheid die Hij jegens hen heeft sinds Hij ze schiep, evenals Gods vastberadenheid om de mensheid deze keer te redden. Kunnen we de echtheid van God zien door deze dingen? Kunnen we Gods wonderbaarlijkheid zien? Kunnen we Gods onpeilbaarheid zien? Kunnen we Gods almacht zien? God gebruikt eenvoudigweg Zijn almachtige en wijze manieren om de hele mensheid van alles te voorzien, en alle dingen te schenken. Nu we het erover hebben, nu ik zoveel heb verteld, kunnen jullie zeggen dat God de bron van leven is voor alle dingen? (Ja) Dit is zeker. Twijfel je daaraan? (Nee.) Gods voorzienigheid voor alle dingen is voldoende om te laten zien dat God de bron van leven is voor alle dingen, omdat Hij de bron van alles is die alle dingen in staat heeft gesteld tot bestaan, leven, voortbestaan en doorgaan. Buiten God is er geen ander. God voorziet in alle behoeften van alle dingen en alle behoeften van de mensheid, ongeacht of het de meest elementaire behoeften zijn, dingen die mensen dagelijks nodig hebben, of het schenken van de waarheid aan de menselijke geest. Als het gaat om Gods identiteit en Zijn status voor de mensheid, in alle opzichten, is alleen God Zelf de bron van leven voor alle dingen. Is dit juist? (Ja.) Dat wil zeggen dat God de Heerser, Meester en Leverancier is van deze materiële wereld die mensen met hun ogen kunnen zien, en voelen. Is dit voor de mensheid niet Gods identiteit? Dit is helemaal waar. Dus als je vogels in de lucht ziet vliegen, moet je weten dat God dingen heeft gemaakt die kunnen vliegen. Maar er zijn levende dingen die in het water zwemmen en ze overleven ook op verschillende manieren. De bomen en planten die in de bodem leven, ontkiemen in de lente en dragen vrucht en verliezen bladeren in de herfst, en in de winter zijn alle bladeren gevallen en ze doorstaan de winter. Dat is hun manier van overleven. God schiep alle dingen, elk leven heeft een verschillende vorm, verschillende manier van leven, en gebruikt verschillende manieren om zijn kracht en vorm van leven te laten zien. Ongeacht op welke manier, het staat allemaal onder Gods heerschappij. Wat is het doel van God dat Hij regeert over alle verschillende vormen van leven en levende wezens? Is het in het belang van de mensheid zodat ze kunnen overleven? (Ja.) Hij beheert alle levenswetten omwille van de overleving van de mensheid. Dit laat zien hoe belangrijk het voortbestaan van de mensheid voor God is.

Voor God is het van het grootste belang dat de mensheid normaal kan overleven en zich voortplanten. Daarom voorziet God de mensheid en alle dingen voortdurend van alles. Hij zorgt voor alle dingen op verschillende manieren, en doordat Hij het voortbestaan van alle dingen handhaaft, stelt Hij de mensheid in staat verder te gaan en het normale bestaan van de mensheid te handhaven. Dit zijn de twee aspecten waar we het vandaag over hebben. Wat zijn deze twee aspecten? (Vanuit het macro-perspectief schiep God de leefomgeving voor de mensheid. Dat is het eerste aspect. Ook heeft God deze materiële dingen bereid die de mens nodig heeft en kan zien en aanraken.) We hebben ons hoofdonderwerp via deze twee aspecten gecommuniceerd. Wat is ons hoofdthema? (God is de bron van leven voor alle dingen.) Je zou nu enig begrip moeten hebben waarom ik deze inhoud onder dit onderwerp heb behandeld. Zijn er discussies geweest die geen verband hielden met het hoofdonderwerp? Niets, toch? Misschien kunnen sommigen van jullie wat begrip krijgen en het gevoel hebben dat deze woorden erg belangrijk zijn, na het horen van deze dingen, maar anderen nemen alles misschien meer letterlijk en hebben het gevoel dat deze woorden er niet toe doen. Ongeacht hoe jullie dit nu opvatten, in de loop van jullie leven zal er een dag komen waarop jullie begrip een bepaald punt bereikt, dat wil zeggen, wanneer jullie kennis van Gods daden en God Zelf een bepaald punt bereikt, en dan zullen jullie je eigen praktische woorden gebruiken om een diepgaand en waarheidsgetrouw getuigenis van Gods daden af te leggen.

Ik denk dat jullie begrip nu nog steeds vrij eenvoudig en letterlijk is, maar jullie zijn in ieder geval in staat om, na mijn verhaal over deze twee aspecten, te herkennen welke manieren God gebruikt om voor de mensheid te zorgen of welke dingen God aan de mensheid schenkt? Hebben jullie een basisopvatting en een basisbegrip? (Ja.) Maar zijn deze twee aspecten die ik heb gecommuniceerd gerelateerd aan de Bijbel? (Nee.) Zijn ze gerelateerd aan Gods oordeel en tuchtiging in het Tijdperk van het Koninkrijk? (Nee.) Waarom heb ik dan deze twee aspecten gecommuniceerd? Is het omdat mensen ze moeten begrijpen om God te kennen? (Ja.) Het is zeer noodzakelijk om deze aspecten te kennen en het is ook zeer noodzakelijk om ze te begrijpen. Wees niet alleen beperkt tot de Bijbel, en beperk je niet alleen tot Gods oordeel en tuchtiging van de mens om alles over God te begrijpen. Wat is mijn doel achter het feit dat ik dit zeg? Het is om mensen te laten weten dat God niet alleen de God van Zijn uitverkoren volk is. Je volgt op dit moment God en Hij is je God, maar voor degenen buiten de mensen die God volgen, is onze God hun God? Is God de God van alle mensen buiten degenen die Hem volgen? (Ja.) Is God dan de God van alle dingen? (Ja.) Doet God dan Zijn werk en voert Hij Zijn daden uit alleen voor degenen die Hem volgen? (Nee.) De reikwijdte ervan omvat het hele universum. Vanuit het kleine perspectief omvat de reikwijdte de hele mensheid en alle dingen. Vanuit het grote perspectief is dit het hele universum. Dus we kunnen zeggen dat God Zijn werk doet en Zijn daden verricht onder de hele mensheid. Dit is voldoende om mensen alles over God Zelf te laten weten. Als je God wilt leren kennen en Hem echt wilt leren kennen en begrijpen, beperk je dan niet alleen tot de drie fasen van Gods werk en beperk je niet alleen tot de verhalen over het werk dat God ooit heeft gedaan. Als je Hem op die manier probeert te kennen, dan beperk je God tot een bepaalde grens. Je ziet God als te onbeduidend. Welke invloed zou zo’n consequentie voor jou hebben? Je zou nooit Gods wonderbaarlijkheid en oppermacht leren kennen, en je zou nooit Gods macht en almacht en de reikwijdte van Zijn gezag leren kennen. Een dergelijk begrip zou van invloed zijn op je vermogen om de waarheid te accepteren dat God de Heerser over alle dingen is, evenals je kennis van Gods ware identiteit en status. Met andere woorden, als je begrip van God een beperkte reikwijdte heeft, is wat je kunt ontvangen ook beperkt. Daarom moet je de reikwijdte uitbreiden en je horizon verbreden. Of het nu gaat om de reikwijdte van Gods werk, Gods beheer, en Gods heerschappij, of alle dingen die beheerst en beheerd worden door God, je moet alles leren kennen en Gods daden daarin leren kennen. Door zo’n manier van begrijpen, zul je onbewust voelen dat God heerst, en alle dingen onder Hem beheert en ervoor zorgt. Tegelijkertijd zul je ook echt het gevoel hebben dat je een deel van alle dingen bent en een lid van alle dingen bent. Zoals God alle dingen levert, accepteer je ook Gods heerschappij en wat Hij schenkt. Dit is een feit dat niemand kan ontkennen. Alle dingen zijn onderworpen aan hun eigen wetten, die onder Gods heerschappij staan, en alle dingen hebben hun eigen overlevingsregel, die ook onder Gods heerschappij staat, terwijl het lot van de mensheid en wat ze nodig hebben ook nauw verbonden is met Gods heerschappij en Zijn voorzienigheid. Dat is de reden waarom, onder Gods heerschappij en bestuur, de mensheid en alle dingen onderling verbonden, afhankelijk en verweven zijn. Dit is het doel en de waarde van Gods schepping van alle dingen. Begrijpen jullie dit nu? (Ja.) Als jullie het begrijpen, laten we dan onze communicatie hier vandaag afronden. Vaarwel! (Dank aan God!)

2 februari 2014

0zoekresulta(a)t(en)