De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

204 Ik wens weer op te staan

1

Rijkdom en roem zijn als kettingen die mijn hart ketenen.

Hoezeer buig ik en ga ik door het stof, alles omwille van succes.

Een blik, een afkeurend geluid van een ander, en mijn hart gaat sneller kloppen.

Altijd ben ik op zoek naar mijn plek in de menigte, bang voor afwijzing door anderen.

Mijn hart is bezeten door ambitie en buitensporige verlangens, ik besef niet wat de waarde is van streven naar de waarheid.

Zoveel negativiteit, zoveel werkprestaties, allemaal voor status, roem en rijkdom.

In mijn werk en mijn prediking heb ik een hoge dunk van mijzelf en loop ik te pochen; ik geef dingen op en betaal de prijs, maar ook dat is een handeltje met God.

Ik ben egoïstisch en onwaardig, heb zo’n gebrek aan menselijkheid, ben zo ongehoorzaam, hoe zou God mij niet kunnen afwijzen?

2

Strijdend in het donker, mijn ziel is zo leeg.

Zonder de aanwezigheid van God ben ik als een zombie, bezweken onder lijden en pijn.

Elkvan God’s woorden is de waarheid; ik veracht mijzelf omdat ik ze niet waardeer en koester.

Vandaag, nu ik de onschendbaarheid van Gods gezindheid heb geproefd, werp ik mij op de grond, vervuld van spijt.

Oh God! Ik verlang naar de komst van uw oordeel, zoals een woestijn naar regen dorst.

Ik wil onder uw oordeel en tuchtiging leven, en niet langer voor Satan leven.

Ik veracht mijn zwakheid, hoe ik Satan over mij heen heb laten lopen.

Oh God! Ik smeek u, wees barmhartig en laat mij uw oordeel en reiniging ontvangen.

3

De woorden van God zijn als een scherp zwaard dat mijn ziel doorboort.

Nu pas zie ik hoe diep Satan mij verdorven heeft, dat ik mijn menselijkheid en mijn rationaliteit verloren ben.

Ik ben als het stof, nietig en laag; God heeft mij leven gegeven, en Hij is genadig en bezorgd om mij.

Omdat ik geen rekening houd met Gods wil, ben ik Hem zoveel verschuldigd; ik ben werkelijk ongeschikt om van Gods liefde te genieten.

Oh God! Om de mens te redden bent u in alle nederigheid vlees geworden, hebt u vernedering onder de mensen doorstaan.

U hebt alles gegeven voor de mens; er zit zoveel liefde in uw woorden.

Nu ik uw goedheid en schoonheid ken, veracht ik mijzelf zelfs nog meer.

Vandaag, ook al ben ik gevallen, wens ik weer op te staan, om alles te geven om de waarheid na te streven en een nieuw begin te maken.

Vorige:Oprecht berouw

Volgende:Ik zal geen spijt in mijn hart achterlaten

Gerelateerde media