We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

331 Als Gods staf komt

Snelheid

331 Als Gods staf komt

Vers 1

Zonder dat de mens het weet, zoekt God de aarde af,

maar Hij ziet geen plek die vol leven is.

Hij schijnt licht en warmte op aarde,

kijkt uit over het land vanuit de derde hemel.

Refrein 1

Licht en warmte doordringen het land,

maar alleen zij verheugen zich.

De mens is niet opgewekt, hij zwelgt in gemak.

Dus God schenkt Zijn staf om warmte en licht te verdrijven.

Terwijl de aarde kil en donker wordt,

blijft de mens maar genieten, genieten.

Vers 2

De mens voelt wel Gods staf, maar reageert niet.

Hij blijft genieten van de aardse zegeningen.

Dan spreekt God woorden om de mens te tuchtigen.

Alle mensen worden gekruisigd – ondersteboven.

Refrein 2

Als Gods tuchtiging komt,

wordt de mens opgeschrikt door oorverdovend lawaai.

Hij wil nog vluchten maar het is te laat.

Met Zijn tuchtiging daalt Gods koninkrijk neer.

Alle landen verwoest, er blijft niets meer over.

Als Gods tuchtiging komt,

wordt de mens opgeschrikt door oorverdovend lawaai.

Hij wil nog vluchten maar het is te laat.

Met Zijn tuchtiging daalt Gods koninkrijk neer.

Alle landen verwoest, er blijft niets meer over.

Alle landen verwoest, er blijft niets meer over.

Naar ‘Hoofdstuk 25’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:God heeft Zijn volledige gezindheid onthuld in de laatste dagen

Volgende:God zal de mensen van alle landen overwinnen

Gerelateerde media

 • De symbolen van Gods Overwinning

  I De mens wordt hersteld zoals hij er in 't begin uitzag. Ze kunnen hun eigen plichten vervullen, hun eigen plek behouden, gehoorzamen alle regels va…

 • Hoe te dienen in harmonie met Gods wil

  Om God te kunnen dienen volgens Zijn wil, is het belangrijk allereerst te begrijpen in welk soort mensen God vreugde vindt en welk soort God verafschuwt, welk soort mensen God vervolmaakt, en welk soort mensen toegerust zijn om God te dienen.

 • We moeten ons eigen pad kiezen

  1 Christus van de laatste dagen drukt de waarheid uit en openbaart Gods rechtvaardigheid. God is de waarheid en Hij is rechtvaardig ten opzichte van a…

 • Tijd

  I Een eenzame ziel is van ver gereisd, polsend naar de toekomst, zoekend naar het verleden, hard zwoegend, en een droom nastrevend. Geboren in tranen …

 • Verloren tijd komt nooit meer terug

  I Ontwaak, broeders! Ontwaak, zusters! Gods dag is niet verlaat. Tijd is leven, tijd grijpen redt het leven. De tijd is niet ver weg! Als je examens a…