1. Wat is oordeel?

Relevante woorden van God:

Het werk van oordeel is Gods eigen werk, dus moet het vanzelfsprekend door God Zelf gedaan worden; het kan niet in Zijn plaats door de mens gedaan worden. Omdat oordeel het overwinnen van het menselijk ras is door middel van de waarheid, staat het vast dat God nog steeds verschijnt als het vleesgeworden beeld om dit werk onder de mensheid te doen. Dat wil zeggen, in de laatste dagen zal Christus de waarheid gebruiken om de mensen overal op aarde te onderwijzen en alle waarheden aan hen bekend te maken. Dit is Gods werk van oordeel.

uit ‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Wanneer het gaat over het woord ‘oordeel’, zul je denken aan de woorden die Jehova sprak tot alle plaatsen en de woorden van berisping die Jezus sprak tegen de farizeeërs. Ofschoon ze heel zwaar waren, zijn deze woorden niet Gods oordeel over de mens, alleen woorden die door God gesproken werden in verschillende omgevingen, ofwel, tegen verschillende achtergronden; deze woorden lijken niet op de woorden gesproken door Christus wanneer Hij de mens oordeelt in de laatste dagen. In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God te vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben. Dit werk is het werk van oordeel gedaan door God.

uit ‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

Nadat we Gods oordeel en tuchtiging hebben ervaren, kunnen we het feit zien dat God de bron van de waarheid is en dat de bron van alles wat positief is God is. Overal waar de verstoring en de verdorvenheid van Satan en de zonde van het verzet tegen God zijn, daar zullen Gods oordeel en tuchtiging zeker volgen. Overal waar Gods oordeel is, zal de waarheid verschijnen en Gods gezindheid worden onthuld. De waarheid en Gods gezindheid worden onthuld tijdens Gods oordeel en tuchtiging. Slechts waar de waarheid is, zijn oordeel en tuchtiging; slechts waar oordeel en tuchtiging zijn, is de openbaring van Gods rechtvaardige gezindheid. Dus overal waar Gods oordeel en tuchtiging zijn, vinden wij de voetafdrukken van Gods werk, en dat is de waarachtigste manier om Gods verschijning te zoeken. Alleen God heeft het gezag om een oordeel te vellen, en alleen Christus heeft de macht om over de verdorven mensheid te oordelen. Dit bevestigt en toont aan dat de Mensenzoon – Christus – de Heer van het oordeel is. Zonder Gods oordeel en tuchtiging hebben mensen geen middelen om de waarheid te verwerven, en oordeel en tuchtiging zijn de zaken die Gods rechtvaardige gezindheid openbaren en mensen de kans bieden om God te kennen. Het proces waarmee mensen de waarheid begrijpen is het proces waarmee ze God leren kennen. De waarheid voor de verdorven mensheid is oordeel, nauwkeurig toezicht en tuchtiging. Wat de waarheid openbaart, is precies Gods rechtvaardigheid, majesteit en toorn. Mensen die de waarheid begrijpen, kunnen de verdorvenheid afwerpen en zich bevrijden van de invloed van Satan. Dit is volledig te danken aan de kracht en almacht van Gods woorden. God redt mensen en vervolmaakt mensen om hen de waarheid te laten begrijpen en de waarheid te laten verwerven. Hoe beter mensen de waarheid begrijpen, hoe beter ze God kennen. Op deze manier kunnen mensen verdorvenheid elimineren en zuivering bereiken. Wanneer mensen de waarheid naleven en de werkelijkheid van de waarheid binnengaan, zullen zij in het licht leven, in liefde leven en voor God leven. Dit is het resultaat dat Christus bereikt door de waarheid te verkondigen en oordelen te vellen. In feite zijn alle woorden die God zegt de waarheid en het oordeel over het menselijk ras. Ongeacht het tijdperk hebben de woorden die God spreekt het effect van een oordeel. In het Tijdperk van de Wet waren de woorden van Jehova God het oordeel over de verdorven mensheid. In het Tijdperk van Genade waren de door de Heer Jezus gesproken woorden het oordeel over de verdorven mensheid. En nu, in het Tijdperk van het Koninkrijk, is alles wat Almachtige God zegt in Zijn werk van oordeel en tuchtiging nog meer een oordeel, dat er aan het einde voor zal zorgen dat het menselijk ras in staat is te zien dat het oordeel en de tuchtiging van de mensheid door Almachtige God Gods grootste liefde zijn. Wat Gods oordeel en tuchtiging aan het menselijk ras geven, is redding en vervolmaking. Alleen door Gods oordeel en tuchtiging te aanvaarden en te gehoorzamen, kun je Gods ware liefde en volledige redding verkrijgen. Al die mensen die Gods oordeel en tuchtiging weigeren te aanvaarden, zullen worden onderworpen aan Gods straf en zij zullen tot vernietiging en verdoemenis vervallen …

uit communicatie van boven

Vorige: Vraag 41: We hebben een aantal toespraken online gezien van de Chinese communistische overheid en de religieuze wereld die De Kerk van Almachtige God zwartmaken, lasteren, aanvallen en in diskrediet brengen (zoals het “5.28”-incident in Zhaoyuan, provincie Shandong). We weten ook dat de CCP erg bedreven is in het vertellen van leugens, verzinnen van dingen en verdraaien van de feiten om het volk te misleiden. Ze is ook heel goed in het zwartmaken, aanvallen en oordelen van die landen waar ze vijandig tegenover staat, dus alles wat de CCP zegt, is absoluut niet geloofwaardig. Veel dingen die dominees en ouderlingen in religieuze kringen zeggen, zijn echter hetzelfde als wat de CCP zegt, dus hoe kunnen we werkelijk de geruchten en laster herkennen die de CCP en de religieuze wereld verspreiden?

Volgende: 2. Waarom moet God mensen oordelen en tuchtigen?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Gerelateerde inhoud

6. Hoe moet men de Bijbel benaderen en gebruiken op een manier die strookt met Gods wil? Wat is de inherente waarde van de Bijbel?

Gods toelichting op de essentie, de opbouw en de tekortkomingen van de Bijbel ontkent zeker het bestaan van de Bijbel niet, en het houdt ook geen veroordeling ervan in. Integendeel, het levert een redelijke en geschikte verklaring, herstelt het oorspronkelijke beeld van de Bijbel, en zet de misverstanden recht die de mensen hebben over de Bijbel, zodat alle mensen er een juiste kijk op hebben, deze niet meer vereren en niet langer verloren zijn. Ten onrechte hielden ze hun blind vertrouwen in de Bijbel voor geloof in en verering van God, en ze durven zelfs de ware achtergrond en de zwakke punten niet onder ogen te zien.

25. Wat is het werk van de Heilige Geest? Hoe wordt het werk van de Heilige Geest gemanifesteerd?

Het werk van de Heilige Geest is een vorm van proactieve leiding en positieve verlichting. Daaronder kunnen mensen niet passief blijven. Het geeft hun troost, geloof en vastberadenheid en helpt hen na te streven dat ze door God vervolmaakt worden. Wanneer de Heilige Geest werkt, kunnen mensen actief binnengaan; ze zijn niet passief en worden nergens toe gedwongen, maar handelen proactief. Wanneer de Heilige Geest werkt, zijn mensen blij en bereidwillig; ze zijn graag bereid om te gehoorzamen en zichzelf te vernederen.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek