We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

680 Zorg dat je het laatste deel van het pad juist bewandelt

Vroeger dachten jullie dat het geloof in God heel gemakkelijk was en dat was zo, omdat God niet serieus met jullie was. Maar hoe zit het nu? Denken jullie dat het geloof in God gemakkelijk is? Voelt het nog steeds alsof geloven in God zonder zorgen is, zoals kinderen die op straat spelen? Het is waar dat jullie schapen zijn, jullie moeten het pad bewandelen dat jullie behoren te bewandelen om Gods genade terug te kunnen betalen en de God in Wie je gelooft volkomen te kunnen winnen. Speel toch geen spelletjes met jezelf – hou jezelf niet voor de gek! Als je dit deel van het pad kan doen, zal je ook de ongekend grootse scène van mijn evangeliewerk dat zich verspreidt door het gehele universum kunnen zien en zal je het geluk hebben dat je mijn vertrouweling mag zijn en dat je jouw deel mag hebben in het verspreiden van mijn werk door het gehele universum. In die tijd zal je zeer verheugd het pad gaan dat je behoort te gaan. De toekomst zal grenzeloos rooskleurig zijn, maar wat nu eerst komt is het juist bewandelen van dit laatste deel van het pad. Je moet zoeken en je voorbereiden op hoe je dit moet doen. Dit is wat je nu op dit moment moet doen – dit is van grote urgentie!

Naar ‘Hoe je het laatste stuk van het pad dient te bewandelen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:God hoopt dat mensen naar het pad van licht worden gebracht

Volgende:Hoe het laatste deel van het pad juist te bewandelen

Gerelateerde media

 • Hoe de verloren redding te herstellen

  I U vroeg me hoelang ik zou volgen; ik zei dat ik mijn jeugd zou geven en U vergezel. Een geruis kwam uit het diepste van mijn hart, liet de aarde dav…

 • Almachtige God regeert als koning

  Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

 • We loven en zingen voor God

  I We horen Gods stem, keren naar Hem toe, de voetstappen volgend van het Lam. We eten en drinken bij het feestmaal van Christus Gods woord, de hele da…

 • Het belang van de incarnatie

  I Incarnatie betekent dat Gods Geest vlees wordt. Dit betekent dat God Zelf vlees wordt. Zijn werk in het vlees is het werk van de Geest dat gerealise…

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!