De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

842 God wacht altijd tot de mens tot inkeer komt

Sterker nog, in deze laatste fase van Gods werk heeft God tijdens de hele periode van wachten volgehouden, en Hij heeft Zijn volharding en Zijn leven gegeven voor de redding van hen die Hem volgen. Zien jullie dat? God gooit Zijn plan niet overhoop zonder reden. Hij kan zijn toorn ontketenen en Hij kan ook genadig zijn; dit is de openbaring van de twee belangrijkste delen van Gods gezindheid. Met andere woorden, wat God betreft, goed en fout, rechtvaardig en onrechtvaardig, positief en negatief – al die zaken worden duidelijk getoond aan de mens. Wat Hij zal doen, wat Hem bevalt, wat Hij haat – dit alles is direct weerspiegeld in Zijn gezindheid. Dit soort dingen kan ook duidelijk en helder gezien worden in Gods werk, en ze zijn niet vaag of algemeen; in plaats daarvan maken ze mogelijk dat alle mensen Gods gezindheid kunnen zien en wat Hij heeft en is in een specifiek concrete, ware en praktische manier. Dit is de ware God Zelf.

Naar ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De laatste kans die God aan de mens geeft

Volgende:Tijd om onze eigen weg te gaan

Gerelateerde media

 • Gezindheid veranderingen vereisen het werk van de Heilige Geest

  I Het werk en de aanwezigheid van de Heilige Geest beslissen of je oprecht zoekt, niet de oordelen van anderen, noch hun meningen. Maar meer dan dit, …

 • Alleen u kan mij redden

  I Nederig en verborgen, leidt u mensen door hun tegenslagen, en schenkt hen de weg naar het eeuwige leven. U houdt zielsveel van mensen als uw eigen v…

 • Wie is er in staat God te kennen wanneer Hij komt?

  Intro In Gods ogen is de mens de heerser over alle dingen. God heeft hen veel gezag gegeven, en toegestaan om alle dingen op aarde te beheren, het gra…

 • De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

  Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.