Gezang Gods woorden ‘De ware betekenis van geloof in God’ Officiële muziek video

Gezang Gods woorden ‘De ware betekenis van geloof in God’ Officiële muziek video

1057 |25 mei 2019

I

Zoveel mensen geloven,

maar zo weinig mensen begrijpen wat geloof in God echt betekent,

wat ze moeten doen om samen met Gods hart te kloppen.

Zovelen kennen het woord "God", kennen zinnen zoals "het werk van God",

maar ze kennen Hem niet, of wat Hij echt doet.

Geen wonder dat hun geloof blind is.

Ze zijn hier niet serieus over omdat het vreemd is.

Dus ze komen niet eens in de buurt van Gods eisen.

Als je God en Zijn werk niet kent, kan je dan geschikt zijn voor Zijn gebruik?

Kan je dan voldoen aan de wens van God?

II

Slechts geloven dat God bestaat is echt niet genoeg.

Dat is te simpel, het is te religieus.

Het is niet hetzelfde als echt geloof in Hem.

Echt geloof in God betekent dat de mens Zijn werken en Zijn woorden ervaart

met het geloof dat Hij soeverein is over alles.

Dan kunnen ze zich bevrijden van hun verdorven gezindheid

en aan Gods wensen voldoen tijdens hun leven en Hem leren kennen.

Dat is de ware weg om echt te gaan geloven in God.

III

Zovelen denken dat geloven iets simpels en oppervlakkigs is.

Zulk geloof is betekenisloos. Hoe kan God dat goedkeuren?

Zij zijn op het verkeerde pad.

Zij die geloven in letters, in holle lessen weten nog steeds niet

dat hun geloof niet echt is en niet zal worden goedgekeurd door God.

Toch bidden ze voor vrede en genade.

Is het juist om te vragen om vrede en genade?

Kan je aan Zijn wensen voldoen,

wanneer je nog steeds weerstand aan Hem biedt, en Hem niet kent?

IV

Slechts geloven dat God bestaat is echt niet genoeg.

Dat is te simpel, het is te religieus.

Het is niet hetzelfde als echt geloof in Hem.

Echt geloof in God betekent dat de mens Zijn werken en Zijn woorden ervaart

met het geloof dat Hij soeverein is over alles.

Dan kunnen ze zich bevrijden van hun verdorven gezindheid

en aan Gods wensen voldoen tijdens hun leven en Hem leren kennen.

Dat is de ware weg om echt te gaan geloven in God.

Dat is de ware weg om echt te gaan geloven in Hem.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren