Christelijke muziek ‘Verloren tijd komt nooit meer terug’ (Nederlands)

Christelijke muziek ‘Verloren tijd komt nooit meer terug’ (Nederlands)

937 |06 maart 2019

I

Ontwaak, broeders! Ontwaak, zusters!

Gods dag is niet verlaat.

Tijd is leven, tijd grijpen redt het leven.

De tijd is niet ver weg!

Als je examens aflegt en niet slaagt,

kan je het opnieuw proberen en studeren.

Maar je moet weten dat Gods dag

niet verlaat zal worden.

Geloof in God, jouw Redder! Hij is jouw Almachtige!

Houd de wacht! Verloren tijd komt niet terug.

Er is geen geneesmiddel voor spijt.

Hoe zal God dit tegen jou zeggen?

Is Zijn woord niet waardig

aan jouw overweging en jouw gedachten?

II

Herinner je dat God je aanmoedigt terwijl Hij deze goede woorden spreekt.

Het einde ontvouwt zich voor jouw ogen, rampen komen dichtbij.

Is jouw leven belangrijk of wat je eet en draagt?

Nu is voor jou de tijd gekomen om over deze dingen na te denken.

Geloof in God, jouw Redder! Hij is jouw Almachtige!

Houd de wacht! Verloren tijd komt niet terug.

Er is geen geneesmiddel voor spijt.

Hoe zal God dit tegen jou zeggen?

Is Zijn woord niet waardig

aan jouw overweging en jouw gedachten?

III

Hoe erbarmelijk, arm, blind en wreed is de weg van de mensheid!

Je afwendend van Gods woord,

spreekt Hij tevergeefs tegen jou?

Waarom ben je dan nog steeds nalatig?

Heb je nog nooit eerder gedacht?

Voor wie denk je dan dat God deze dingen zegt?

Geloof in God, jouw Redder! Hij is jouw Almachtige!

Houd de wacht! Verloren tijd komt niet terug.

Er is geen geneesmiddel voor spijt.

Hoe zal God dit tegen jou zeggen?

Is Zijn woord niet waardig

aan jouw overweging en jouw gedachten,

en jouw gedachten?

uit 'Volg het Lam en zing een nieuw lied'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren