Christelijk lied ‘De drie werkfases zeggen alles over Gods management van de mens’ (Dutch subtitles)

12 september 2020

Het managementwerk van de mensheid is verdeeld in drie fases,

wat betekent dat het werk van het redden van de mensheid is verdeeld in drie fases.

Deze drie fases betreffen niet de schepping van de wereld,

maar eerder de drie werkfases van het Tijdperk van de Wet,

het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van het Koninkrijk.

De schepping van de wereld was het voortbrengen van de gehele mensheid.

Het betrof niet het reddingswerk van de mensheid

en het heeft niets te maken met het redden van de mens,

het heeft niets te maken met het redden van de mens,

want toen de wereld werd geschapen, was de mensheid niet door Satan verdorven

en hoefde het reddingswerk van de mensheid dus niet uitgevoerd te worden.

Gods management van de mens begon als gevolg van het reddingswerk van de mensheid

en kwam niet voort uit het scheppingswerk van de wereld.

Pas nadat de mens een verdorven gezindheid kreeg,

kwam het managementwerk tot stand

en dus omvat het managementwerk van de mensheid drie onderdelen

in plaats van vier fases of vier tijdperken.

Alleen dit is de juiste manier om te verwijzen naar Gods management van de mensheid.

Wanneer het einde van het laatste tijdperk daar is,

zal het managementwerk van de mensheid tot een volledig einde gekomen zijn.

De afsluiting van het managementwerk betekent dat

het reddingswerk van de gehele mensheid volledig is afgesloten

en dat de mensheid het einde van zijn reis heeft bereikt.

Als schepselen van God moeten jullie erkennen dat de mens door God geschapen is

en moeten jullie de bron erkennen van de verdorvenheid van de mensheid

en bovendien moeten jullie het proces van de redding van de mens erkennen.

De drie werkfases vormen de kern van het verhaal van Gods management van de mens,

de komst van het evangelie van het gehele universum,

het grootste mysterie van de gehele mensheid,

en deze zijn ook het fundament van de verspreiding van het evangelie.

Als je je alleen richt op het begrijpen

van eenvoudige waarheden die betrekking hebben op je leven

en hier niets van weet, het grootste van alle mysteries en visies,

is je leven dan niet te vergelijken met een defect product,

dat nergens goed voor is en waar je alleen maar naar kunt kijken?

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren

Neem contact op via Messenger