Christelijk lied ‘Het symbool van Gods gezindheid’ (Nederlands)

Christelijk lied ‘Het symbool van Gods gezindheid’ (Nederlands)

989 |15 maart 2019

I

De gezindheid van God is inclusief Zijn liefde en troost voor de mensheid,

inclusief Zijn haat en grondig begrip van de mensheid.

De gezindheid van God,

de gezindheid van God is iets dat de Heerser van alle dingen

of de Heer van de hele schepping bezit.

De gezindheid van God staat voor eer en kracht en nobelheid,

representeert grootsheid en oppermacht.

De gezindheid van God.

God is voor altijd de hoogste en eervol,

en de mens voor altijd laag en zonder waarde.

Want God wijdt Zichzelf voor altijd aan de mensheid,

terwijl de mens alleen maar neemt en voor zichzelf werkt.

II

De gezindheid van God is het symbool van gezag, van al het rechtvaardige,

en van al het schone en het goede.

De gezindheid van God,

symboliseert dat God niet onderdrukt kan worden

of aangevallen door de duisternis of een vijandige macht.

Geen wezen kan of mag Hem beledigen.

De gezindheid van God is het symbool van de hoogste macht.

De gezindheid van God.

Niemand kan Zijn werk of dispositie verstoren.

God zwoegt voor eeuwig voor de overleving van de mensheid,

maar de mens geeft nooit iets aan het licht of aan de rechtvaardigheid.

III

Voor een tijdje kan de mens werken, maar hij kan geen klappen incasseren.

Want het werken van de mens is altijd voor zichzelf en nooit voor anderen.

God is voor altijd de hoogste en eervol,

en de mens voor altijd laag en zonder waarde.

Want God wijdt Zichzelf voor altijd aan de mensheid,

terwijl de mens alleen maar neemt en voor zichzelf werkt.

De mens is eeuwig zelfzuchtig, God is eeuwig onbaatzuchtig.

God is de bron van al het rechtvaardige, goede en mooie,

terwijl de mens de opvolger

en uitdrager is van alle kwaad en lelijkheid.

Gods rechtvaardige en prachtige wezen zal nooit veranderen.

God is voor altijd de hoogste en eervol,

en de mens voor altijd laag en zonder waarde.

Want God wijdt Zichzelf voor altijd aan de mensheid,

terwijl de mens alleen maar neemt en voor zichzelf werkt.

God zwoegt voor eeuwig voor de overleving van de mensheid,

maar de mens geeft nooit iets aan het licht of aan de rechtvaardigheid.

Voor een tijdje kan de mens werken, maar hij kan geen klappen incasseren,

want het werken van de mens is altijd voor zichzelf.

God is voor altijd de hoogste en eervol,

en de mens voor altijd laag en zonder waarde.

Gods rechtvaardige en prachtige wezen zal nooit veranderen,

Hij zal het wezen dat Hij heeft nooit veranderen.

Maar de mens kan altijd en overal zijn rug keren

naar rechtvaardigheid, en God kwijt raken.

uit 'Volg het Lam en zing een nieuw lied'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren