Nederlandse christelijk lied ‘Het doel van Gods managementwerk’

Nederlandse christelijk lied ‘Het doel van Gods managementwerk’

1047 |26 januari 2019

I

God heeft een 6000-jarig managementplan,

verdeeld in drie fases, of drie tijdperken.

Eerst het Tijdperk van de Wet, dan het Tijdperk van Genade,

en als laatste het Tijdperk van het Koninkrijk.

Hoewel Gods werk in elke fase verschilt,

komt het overeen met wat de mens nodig heeft,

of om nog preciezer te zijn,

het komt overeen met de listen die Satan gebruikt om Hem te bestrijden.

Het doel van Gods werk is het verslaan van Satan,

om Gods wijsheid en almacht te tonen,

en om al Satans listen bloot te leggen,

en zo de mensheid te redden uit zijn macht. en zo de mensheid te redden uit zijn macht.

II

Het is om Gods wijsheid en almacht te laten zien,

en Satans vreselijke verdorvenheid te onthullen,

om geschapen wezens te leren goed van kwaad te onderscheiden,

en om te weten dat de heerser van alle dingen God Zelf is,

om duidelijk te zien dat Satan de vijand van de mens is,

dat hij de kwade is, een verworpene,

zodat de mens goed van kwaad kan onderscheiden, waarheid van leugens,

heiligheid van vuil, en groots van laag.

Het doel van Gods werk is het verslaan van Satan,

om Gods wijsheid en almacht te tonen,

en om al Satans listen bloot te leggen,

en zo de mensheid te redden uit zijn macht. en zo de mensheid te redden uit zijn macht.

III

Zorg dat de onwetende mensheid getuigenis geeft voor Hem:

het is niet God wie verderf naar de mens bracht,

en alleen God Zelf, Heer van de schepping,

kan de mens genot en verlossing schenken.

en om te weten dat de heerser van alle dingen God Zelf is,

dat Satan slechts een creatie van Hem is, die later besloot zich tegen Hem te keren.

IV

Gods 6000-jarige plan is verdeeld in drie fases,

zodat het volgende kan worden bereikt:

om Zijn schepsels Zijn getuigen te laten zijn,

om Zijn wil te kennen, en te zien dat Hij de waarheid is.

Het doel van Gods werk is het verslaan van Satan,

om Gods wijsheid en almacht te tonen,

en om al Satans listen bloot te leggen,

en zo de mensheid te redden uit zijn macht,

en zo de mensheid te redden uit zijn macht.

uit 'Volg het Lam en zing een nieuw lied'

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren