We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Christelijk lied ‘God heeft voorbeschikt hoeveel paden de mens moet volgen’ ( Dutch subtitles)

Serie muziekvideo’s   474  

Inleiding

Christelijk lied ‘God heeft voorbeschikt hoeveel paden de mens moet volgen’ ( Dutch subtitles)

Het pad waarop God ons leidt gaat niet recht omhoog.

Het is een weg met vele bochten en vele gaten.

Hoe moeilijker het pad, is wat Hij tegen ons zegt, hoe beter het de liefde in ons hart onthult.

Maar niemand van ons kan zo’n pad openen.

Maar niemand van ons kan zo’n pad openen.

In mijn ervaring, bewandelde ik menig pad. Die paden waren verraderlijk en moeilijk.

Ik heb grote angst doorstaan, soms was ik zo bedroefd,

maar ik geloof dat dit pad wordt geleid door God.

Dus ik doorsta de pijn om door te blijven gaan.

Dit is wat God heeft bepaald, daaraan kan niemand ontsnappen.

Ik vraag Hem niet om zegeningen.

Ik wil alleen in staat zijn het pad te gaan dat ik moet gaan volgens Gods wil.

Ik wil niet zijn zoals andere mensen zijn of op hun pad lopen.

Ik kies het pad om mijn toewijding te volbrengen, en loop tot het einde.

Hoeveel iemand ook moet lijden, God heeft voorbeschikt hoe ver ze gaan,

en mensen kunnen niemand anders helpen.

Hoeveel iemand ook moet lijden, God heeft voorbeschikt hoe ver ze gaan,

en mensen kunnen niemand anders helpen.

Ik vraag Hem niet om zegeningen.

Ik wil alleen in staat zijn het pad te gaan dat ik moet gaan volgens Gods wil.

Ik wil niet zijn zoals andere mensen zijn of op hun pad lopen.

Ik kies het pad om mijn toewijding te volbrengen, en loop tot het einde.

Hoeveel iemand ook moet lijden, God heeft voorbeschikt hoe ver ze gaan,

en mensen kunnen niemand anders helpen.

Hoeveel iemand ook moet lijden, God heeft voorbeschikt hoe ver ze gaan,

en mensen kunnen niemand anders helpen.

God heeft voorbeschikt en mensen kunnen niemand anders helpen.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen