De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.
Christelijk lied ‘Heel Gods volk looft Hem volledig’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘Heel Gods volk looft Hem volledig’ | Officiële muziek video Kerkmuziek ‘Hoe belangrijk Gods liefde voor de mens is’ | Officiële muziek videoKerkmuziek ‘Hoe belangrijk Gods liefde voor de mens is’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Christus van de laatste dagen heeft het Tijdperk van het Koninkrijk gebracht’Christelijke muziek ‘Christus van de laatste dagen heeft het Tijdperk van het Koninkrijk gebracht’ Aanbiddingsdans ‘Vreugde in het kerkelijk leven’ (Officiële muziek video)Aanbiddingsdans ‘Vreugde in het kerkelijk leven’ (Officiële muziek video) Nederlandse religieuze muziek ‘Ik heb Gods liefde gezien’ (Officiële video)Nederlandse religieuze muziek ‘Ik heb Gods liefde gezien’ (Officiële video) Kerkmuziek ‘De vleesgeworden God van de laatste dagen verricht voornamelijk het werk van woorden’Kerkmuziek ‘De vleesgeworden God van de laatste dagen verricht voornamelijk het werk van woorden’ Christelijke muziek 2019 ‘De ware liefde van God’ | Prijs de HeerChristelijke muziek 2019 ‘De ware liefde van God’ | Prijs de Heer Christelijke muziek ‘Ons kerkleven is zo liefelijk’ | Dans videoChristelijke muziek ‘Ons kerkleven is zo liefelijk’ | Dans video Mooi christelijk lied ‘Bied God een oprecht hart aan’ | Dans videoMooi christelijk lied ‘Bied God een oprecht hart aan’ | Dans video Nederlandse christelijk lied 2019 ‘Als je je hart openstelt voor God’ (Nederlandse Ondertiteling)Nederlandse christelijk lied 2019 ‘Als je je hart openstelt voor God’ (Nederlandse Ondertiteling) Christelijke muziek 2019 ‘De stem van het hart van een schepsel’ Officiële Muziek VideoChristelijke muziek 2019 ‘De stem van het hart van een schepsel’ Officiële Muziek Video Gospel muziek 2019 ‘Tweeduizend jaar hunkeren’ Herenig je met de Heer (Nederlandse ondertitels)Gospel muziek 2019 ‘Tweeduizend jaar hunkeren’ Herenig je met de Heer (Nederlandse ondertitels) Praise muziek ‘God waardeert iemand die kan luisteren naar Zijn woord en Hem kan gehoorzamen’Praise muziek ‘God waardeert iemand die kan luisteren naar Zijn woord en Hem kan gehoorzamen’ Christelijk lied 2019 ‘Het gebed van Gods volk’Christelijk lied 2019 ‘Het gebed van Gods volk’ Gezang Gods woorden ‘Het hoofddoel van Gods werk in het vlees’ (Nederlands)Gezang Gods woorden ‘Het hoofddoel van Gods werk in het vlees’ (Nederlands) Loflied ‘Lof voor nieuw leven in het koninkrijk’ (Nederlands)Loflied ‘Lof voor nieuw leven in het koninkrijk’ (Nederlands) Christelijk kinderlied ‘Zij die oprecht van God houden, zijn allen eerlijke mensen’Christelijk kinderlied ‘Zij die oprecht van God houden, zijn allen eerlijke mensen’ Christelijk kinderlied ‘De Mensenzoon is verschenen’Christelijk kinderlied ‘De Mensenzoon is verschenen’ Lof en aanbidding ‘Al Gods mensen van alle naties uiten hun gevoelens tezamen’ muziekvideoLof en aanbidding ‘Al Gods mensen van alle naties uiten hun gevoelens tezamen’ muziekvideo Kerkmuziek ‘Gezegend zijn zij die Gods nieuwe werk aanvaarden’Kerkmuziek ‘Gezegend zijn zij die Gods nieuwe werk aanvaarden’ Loflied ‘Christus’ koninkrijk is een warme thuis’ Leven in Gods liefdeLoflied ‘Christus’ koninkrijk is een warme thuis’ Leven in Gods liefde Christelijk lied 2018 ‘Dank en lof aan Almachtige God’ Music VideoChristelijk lied 2018 ‘Dank en lof aan Almachtige God’ Music Video Christelijk lied 2018 ‘Kom vaak voor God’ Aanbid God met heel je hartChristelijk lied 2018 ‘Kom vaak voor God’ Aanbid God met heel je hart Gospel muziek ‘Alle mensen leven in Gods licht’ - VideoclipGospel muziek ‘Alle mensen leven in Gods licht’ - Videoclip Christelijk lied 2018 ‘Zij die God oprecht liefhebben zijn allen eerlijke mensen’ KinderdansChristelijk lied 2018 ‘Zij die God oprecht liefhebben zijn allen eerlijke mensen’ Kinderdans Lofprijs en aanbidding ‘De ware liefde van God’ (Videoclip)Lofprijs en aanbidding ‘De ware liefde van God’ (Videoclip) Christelijke muziek 2019 ‘De hele weg in uw gezelschap’ | Officiële Muziek VideoChristelijke muziek 2019 ‘De hele weg in uw gezelschap’ | Officiële Muziek Video Kinderdans | Christelijk lied ‘O Almachtige God, u bent zo glorierijk’Kinderdans | Christelijk lied ‘O Almachtige God, u bent zo glorierijk’

Loflied ‘Lof voor nieuw leven in het koninkrijk’ (Nederlands)

Serie muziekvideo’s   847  

Inleiding

Loflied ‘Lof voor nieuw leven in het koninkrijk’ (Nederlands)

We hebben Gods stem gehoord en zijn naar Zijn huis teruggekeerd.

In bijeenkomsten eten en drinken we Gods woorden, we wonen het feestmaal bij.

We zeggen onze zorgen en complicaties vaarwel, we leiden een nieuw leven.

Gods woorden zijn iedere dag bij ons, we koesteren ons erin.

Nu we ons hart openen als we de waarheid delen, klaart ons hart enorm op.

We overpeinzen en denken na over Gods woorden, de Heilige Geest verlicht ons.

We zijn de belemmeringen en vooroordelen kwijt, we leven in Gods liefde.

We begrijpen de waarheid en zijn bevrijd, ons hart is honingzoet.

We houden van elkaar, er bestaat geen afstand tussen ons.

We begrijpen het hart van God, we zijn niet meer negatief.

Nu we met Gods woorden leven, zien we hoe beminnelijk Hij is.

We hebben het pad van licht genomen in het leven, allemaal door Gods begeleiding.

Hardop zingen we onze lof voor God, we dansen en we dansen.

We prijzen ons nieuwe leven in het koninkrijk, ons hart is waarlijk gelukkig.

Het is God die ons heeft gered, we zijn Gods volk geworden.

Om voor Gods troon te worden verhoogd, is een met niets te vergelijken vreugde.

Gods woorden zijn zo dierbaar, ze zijn geheel en al de waarheid.

Nu we het oordeel van Gods woorden aanvaarden, is onze verdorvenheid helemaal aan het licht gekomen.

Met een arrogante houding ontbreekt het ons echt aan verstand.

Gods woorden snoeien en behandelen ons, we hebben onszelf leren kennen.

We reflecteren, begrijpen onszelf, en hebben oprecht berouw.

Door oordeel en tuchtiging is onze verdorvenheid gezuiverd.

We hebben onze verdorven gezindheid afgeworpen, we worden nieuwe mensen.

We kunnen onze plichten aanvaardbaar vervullen om Gods liefde te beantwoorden.

We doen allemaal ons eigen deel, we zijn God toegewijd.

We zijn standvastig in onze getuigenis om Gods wil te vervullen.

We geven allemaal ons eigen licht af, onze eigen vonk, we spreken en getuigen van God.

Pure en eerlijke liefde voor God is gelukkig en zoet.

Hardop zingen we onze lof voor God, we dansen en we dansen.

We prijzen ons nieuwe leven in het koninkrijk, ons hart is waarlijk gelukkig.

Het is God die ons heeft gered, we zijn Gods volk geworden.

Om voor Gods troon te worden gebracht is een onvergelijkbare vreugde.

We voegen onze harten en handen samen om van God te getuigen.

We verspreiden het evangelie van het koninkrijk en zijn nooit bang voor ontberingen of vermoeidheid.

Door alle tegenslagen en beproevingen heen bidden we tot God en vertrouwen we op Hem.

De weg is ruw en hobbelig, maar God opent een pad.

Nu we de waarheid van Gods woorden begrijpen, wint ons hart aan kracht.

Gods woorden bemoedigen ons, we zetten altijd door.

Zij aan zij, hand in hand, geven we getuigenis voor God, we geven onszelf aan Hem in lichaam en in geest.

Hoe groot ons lijden ook is, we zijn maar al te graag bereid.

Met Gods woorden als leidraad triomferen wij over Satan.

We houden echt van God, we zullen er nooit spijt van hebben.

We hebben de grote rode draak echt achter ons gelaten, wij zijn zegevierende soldaten.

Wij getuigen op ons pad van liefde voor God, we zullen ons nooit terugtrekken.

Hardop zingen we onze lof voor God, we dansen en we dansen.

Hardop zingen we onze lof voor God, we dansen en we dansen.

We prijzen ons nieuwe leven in het koninkrijk, ons hart is waarlijk gelukkig.

Het is God die ons heeft gered, we zijn Gods volk geworden.

Om voor Gods troon te worden gebracht is een onvergelijkbare vreugde.

Hardop zingen we onze lof voor God, we dansen en we dansen.

We prijzen ons nieuwe leven in het koninkrijk, ons hart is waarlijk gelukkig.

We prijzen ons nieuwe leven in het koninkrijk, ons hart is waarlijk gelukkig.

Het is God die ons heeft gered, we zijn Gods volk geworden.

Om voor Gods troon te worden gebracht is een onvergelijkbare vreugde.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Download de app kosteloos

Diverse verzamelingen van video’s  Zie Gods daden

Download de app kosteloos

Diverse verzamelingen van video’s  Zie Gods daden