Christelijk lied ‘De oorzaak van de tegenstand van de farizeeën tegen Jezus’ (Dutch subtitles)

Christelijk lied ‘De oorzaak van de tegenstand van de farizeeën tegen Jezus’ (Dutch subtitles)

196 |20 mei 2020

Willen jullie weten wat er aan de wortel van de tegenstand van de farizeeërs tegen Jezus ligt?

Willen jullie de essentie van de farizeeërs kennen?

Ze zaten vol fantasieën over de Messias.

Sterker nog, ze geloofden alleen dat de Messias zou komen,

maar de waarheid van het leven zochten ze niet.

En dus wachten ze zelfs in de huidige tijd nog op de Messias,

want ze kennen de weg van leven niet,

en ze weten niet wat de weg van de waarheid is,

en ze weten niet wat de weg van de waarheid is.

Hoe, zeggen jullie, kunnen zulke dwaze, eigenwijze en onwetende mensen

de zegen van God ontvangen?

Hoe kunnen ze de Messias zien?

Hoe kunnen ze de Messias zien?

Ze stonden tegen Jezus op omdat

ze niet wisten waar het werk van de Heilige Geest heen leidde,

omdat ze de weg van de waarheid

die door Jezus onder woorden was gebracht niet kenden

en bovendien de Messias niet begrepen.

En omdat ze de Messias nog nooit hadden gezien,

en nog nooit in het gezelschap van de Messias hadden verkeerd,

maakten ze de fout

om zich tevergeefs aan de naam van de Messias vast te klampen

en zich ondertussen op alle mogelijke manieren

tegen het wezen van de Messias te verzetten.

In essentie waren deze farizeeërs

koppig, arrogant en gehoorzaamden ze de waarheid niet.

Het principe van hun geloof in God is als volgt:

Hoe wijs je preken ook zijn, hoe hoog je gezag,

jij bent Christus niet tenzij je Messias wordt genoemd.

Zijn dit geen ongerijmde en belachelijk ideeën?

Zijn dit geen ongerijmde en belachelijk ideeën?

omdat jullie niet het geringste begrip van Jezus hebben,

is het niet heel makkelijk voor jullie

om de fouten van de vroegste farizeeërs te begaan?

Kun je de weg van de waarheid onderscheiden?

Kun je echt garanderen dat je je niet zult verzetten tegen Christus?

Kun je echt garanderen dat je je niet zult verzetten tegen Christus?

Kun je het werk van de Heilige Geest volgen?

Als je niet weet of je je zult verzetten tegen Christus,

dan zegt God dat je al op de rand van de dood leeft.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren