Gezang Gods woorden ‘Niemand kan Gods werk hinderen’ Nieuwe officiële muziek video

Gezang Gods woorden ‘Niemand kan Gods werk hinderen’ Nieuwe officiële muziek video

1031 |01 juni 2019

Gods werk, Gods werk, niemand kan ooit Gods werk hinderen.

I

Toen God Abraham beloofde dat hij een zoon zou hebben,

dacht hij dat dat ondoenlijk was, echt onmogelijk,

wat de mens ook doet of denkt, is niet relevant voor God.

Alles verloopt volgens Gods tijd en plan; dat is de regel van Zijn werk.

Gods management, immuun voor dingen en de mens.

Alles zal op tijd gebeuren, zoals bedoeld.

Niemand kan ooit Gods werk hinderen, Gods werk.

Niemand kan ooit Gods werk hinderen.

II

God stoort niet in de gedachten van de mens,

stopt niet met Zijn plannen of werk, omdat zij niet geloven of begrijpen.

Door Gods gedachten en plannen worden dingen dan gedaan.

Zoals we in de Bijbel zien, koos Hij de geboorte van Isaak.

Gods management, immuun voor dingen en de mens.

Alles zal op tijd gebeuren, zoals bedoeld.

Niemand kan ooit Gods werk hinderen, Gods werk.

Niemand kan ooit Gods werk hinderen.

III

Heeft het gedrag van de mens, zijn zwakke geloof en concepten

het werk van God gehinderd of beïnvloed? Nee, niet in 't minst.

God negeert de menslijke dwaasheid, zijn weerstand en noties.

Hij doet gewoon wat Hij moet doen.

Dit is Gods gezindheid, Zijn almacht.

Gods management, immuun voor dingen en de mens.

Alles zal op tijd gebeuren, zoals bedoeld. Niemand hindert ooit …

Gods management, immuun voor dingen en de mens.

Alles zal op tijd gebeuren, zoals bedoeld.

Niemand kan ooit Gods werk hinderen, Gods werk.

Niemand kan ooit Gods werk hinderen, Gods werk.

Niemand kan ooit Gods werk hinderen.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren