De ware motieven achter de afwijzing en veroordeling van Christus door de CCP

De ware motieven achter de afwijzing en veroordeling van Christus door de CCP

791 |13 december 2018

Toen de Heer Jezus vlees werd in het Tijdperk van Genade, zag Hij er weliswaar uit als een gewoon mens, maar Hij verrichtte als werk dat Hij werd gekruisigd en de gehele mensheid verloste. In de laatste dagen heeft de vleesgeworden Almachtige God alle waarheden verkondigd om de mensheid te zuiveren en te redden. En Hij heeft het werk van het oordeel verricht, om te beginnen met het huis van God. Daaruit blijkt dat de Heer Jezus en Almachtige God beiden de vleesgeworden Christus zijn, en daarmee God Zelf. Maar de Chinese Communistische Partij doet alles wat in haar vermogen ligt om Christus te ontkennen en te veroordelen. Wat is haar sinistere motivatie?

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren