Christelijke muziek ‘Alle dingen zijn een openbaring van het gezag van de Schepper’

Christelijke muziek ‘Alle dingen zijn een openbaring van het gezag van de Schepper’

963 |03 januari 2020

I

In deze nieuwe wereld, voor de mensheid,

bereidde de Schepper de ochtend en de nacht al voor.

En ook de lucht, het land en de zeeën,

het gras, de groentes, en alle bomen.

En ook al het licht, de seizoenen, jaren en dagen

voor het nieuwe leven dat Hij snel zou scheppen.

Het gezag en de macht van de Schepper uitten zich

in elk nieuw ding dat Hij schiep.

Elk van Zijn gedachten, en elk van Zijn uitspraken,

elke openbaring van Zijn kracht is een meesterwerk

onder alle dingen is het een grote onderneming,

het waardigst aan de kennis en het begrip van de mensheid.

II

Zijn woorden en prestaties vonden gelijktijdig plaats,

zonder de kleinste pauze of tegenstrijdigheid.

Het verschijnen van alle nieuwe dingen

was bewijs van de Schepper Zijn gezag.

Zijn woord is betrouwbaar, Zijn woord zal worden volbracht.

Wat volbracht wordt, zal voor eeuwig duren.

Dit feit is nooit veranderd, in het verleden of heden.

En zo zal het zijn tot in de eeuwigheid.

Elk van Zijn gedachten, en elk van Zijn uitspraken,

elke openbaring van Zijn kracht is een meesterwerk

onder alle dingen is het een grote onderneming,

het waardigst aan de kennis en het begrip van de mensheid.

III

De macht en het gezag van de Schepper

produceren onophoudelijk wonder na wonder.

Hij trekt de aandacht van de mens, ze zijn geboeid door Zijn daden,

die verbazingwekkend zijn en geboren uit Zijn gezag.

Zijn fenomenale kracht brengt verrukking na verukking.

De mens is verbijsterd, dolblij, en hapt verrukt naar adem.

De mens is ontroerd, en vol ontzag, de mens juicht.

In de mens ontstaan respect en verering.

Elk van Zijn gedachten, en elk van Zijn uitspraken,

elke openbaring van Zijn kracht is een meesterwerk

onder alle dingen is het een grote onderneming,

het waardigst aan de kennis en het begrip van de mensheid.

Het gezag en de daden van de Schepper bewegen de geest van de mens.

Het gezag en de daden van de Schepper zuiveren de geest van de mens.

Het gezag en de daden van de Schepper verzadigen de geest van de mens.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

U mag de apps van De Kerk van Almachtige God downloaden.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Meer weergeven
De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Contact
Neem contact op via Messenger

Geef een reactie

Delen

Annuleren