We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.
Christelijke muziek ‘Mensen hebben hun hart gewoon niet aan God gegeven’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Mensen hebben hun hart gewoon niet aan God gegeven’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Mensen geloven niet echt in God’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Mensen geloven niet echt in God’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gods waarschuwing aan de mens’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods waarschuwing aan de mens’ | Officiële muziek video Christelijke lofliederen – loof en aanbid GodChristelijke lofliederen – loof en aanbid God Verzameling christelijke hymnen 2020 – gospelliederen – Redding door GodVerzameling christelijke hymnen 2020 – gospelliederen – Redding door God Christelijke muziek ‘God prijst alleen hen die Christus standvastig dienen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘God prijst alleen hen die Christus standvastig dienen’ | Officiële muziek video ‘Enkel zij die de waarheid in praktijk brengen kunnen getuigenis geven in beproevingen’‘Enkel zij die de waarheid in praktijk brengen kunnen getuigenis geven in beproevingen’ Christelijke muziek ‘De waarschuwing van Jobs getuigenis aan latere generaties’Christelijke muziek ‘De waarschuwing van Jobs getuigenis aan latere generaties’ Christelijke muziek ‘Wie heeft ooit Gods hart begrepen?’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Wie heeft ooit Gods hart begrepen?’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘God bepaalt het einde van mensen op basis van hun wezen’Christelijke muziek ‘God bepaalt het einde van mensen op basis van hun wezen’ Christelijke muziek ‘De mensheid heeft Gods levensvoorziening nodig’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De mensheid heeft Gods levensvoorziening nodig’ | Officiële muziek video Verzameling christelijke hymnen 2020 – gospelliederen – Prijs GodVerzameling christelijke hymnen 2020 – gospelliederen – Prijs God Christelijke muziek ‘God doet verschillend werk in verschillende tijdperken’Christelijke muziek ‘God doet verschillend werk in verschillende tijdperken’ Christelijke muziek ‘Ga op de juist wijze met de Bijbel om’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Ga op de juist wijze met de Bijbel om’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De Mensenzoon is met glorie verschenen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De Mensenzoon is met glorie verschenen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Alle mysteries zijn onthuld’ (Nederlands)Christelijke muziek ‘Alle mysteries zijn onthuld’ (Nederlands) Christelijke muziek ‘Wees wijs en onderwerp je aan al Gods regelingen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Wees wijs en onderwerp je aan al Gods regelingen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Almachtige God verschijnt als de zon van rechtvaardigheid’Christelijke muziek ‘Almachtige God verschijnt als de zon van rechtvaardigheid’ Christelijke muziek ‘Almachtige God is gezeteld op de glorieuze troon’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Almachtige God is gezeteld op de glorieuze troon’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Almachtige God regeert als koning’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Almachtige God regeert als koning’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘God is de eeuwige steun van de mens’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘God is de eeuwige steun van de mens’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gods essentie is heilig’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods essentie is heilig’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Het heilige spirituele lichaam van Almachtige God is verschenen’Christelijke muziek ‘Het heilige spirituele lichaam van Almachtige God is verschenen’ Christelijke muziek ‘Wat het overwinningswerk zal bereiken’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Wat het overwinningswerk zal bereiken’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gods werk en woorden brengen de mens een en al leven’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods werk en woorden brengen de mens een en al leven’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De betekenis van Gods naam’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De betekenis van Gods naam’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Het doel achter Gods incarnatie tijdens de laatste dagen’Christelijke muziek ‘Het doel achter Gods incarnatie tijdens de laatste dagen’ Christelijke muziek ‘Gods wijsheid toont zich aan de hand van Satans plannen’ Officiële muziek videChristelijke muziek ‘Gods wijsheid toont zich aan de hand van Satans plannen’ Officiële muziek vide Christelijke muziek ‘Christus drukt wat de Geest is uit’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Christus drukt wat de Geest is uit’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Jullie zouden God moeten kennen door Zijn werk’ Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Jullie zouden God moeten kennen door Zijn werk’ Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Alle dingen liggen in Gods hand’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Alle dingen liggen in Gods hand’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Het wezen van het werk van overwinning’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Het wezen van het werk van overwinning’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Is Gods incarnatie iets eenvoudigs?’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Is Gods incarnatie iets eenvoudigs?’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘God zal het onrecht van de menselijke wereld rechttrekken’Christelijke muziek ‘God zal het onrecht van de menselijke wereld rechttrekken’ Christelijke muziek ‘Oordeel van de laatste dagen is het werk van het beëindigen van het tijdperk’Christelijke muziek ‘Oordeel van de laatste dagen is het werk van het beëindigen van het tijdperk’ Christelijke muziek ‘Er wordt getuigd van de naam van Almachtige God in alle naties van de wereld’Christelijke muziek ‘Er wordt getuigd van de naam van Almachtige God in alle naties van de wereld’ Christelijke muziek ‘De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Het doel van Gods managementwerk’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Het doel van Gods managementwerk’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gods daden vullen de enorme uitgestrektheid van het universum’Christelijke muziek ‘Gods daden vullen de enorme uitgestrektheid van het universum’ Christelijke muziek ‘Petrus streefde altijd kennis van God na’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Petrus streefde altijd kennis van God na’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De betekenis van Gods beheer van de mensheid’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De betekenis van Gods beheer van de mensheid’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Het belangrijkste doel van Gods werk van overwinning’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Het belangrijkste doel van Gods werk van overwinning’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Jezelf toerusten met Gods woorden is je hoogste prioriteit’Christelijke muziek ‘Jezelf toerusten met Gods woorden is je hoogste prioriteit’ Christelijke muziek ‘Het oordeel van Gods woord is om de mens te reddenl’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Het oordeel van Gods woord is om de mens te reddenl’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gods wil is open voor iedereen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods wil is open voor iedereen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gods Koninkrijk is gevestigd onder de mens’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods Koninkrijk is gevestigd onder de mens’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Almachtige God opent de boekrol’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Almachtige God opent de boekrol’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De waarheid praktiseren in je plicht is de sleutel’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De waarheid praktiseren in je plicht is de sleutel’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Oordeel door het woord kan Gods gezag beter representeren’Christelijke muziek ‘Oordeel door het woord kan Gods gezag beter representeren’ Christelijke muziek ‘Alle dingen zullen zich onderwerpen aan de heerschappij van God’Christelijke muziek ‘Alle dingen zullen zich onderwerpen aan de heerschappij van God’ Christelijke muziek ‘Je moet Gods supervisie aanvaarden in alles wat je doet’Christelijke muziek ‘Je moet Gods supervisie aanvaarden in alles wat je doet’ Christelijke muziek ‘Gods woorden beoefenen en God tevreden stellen komen eerst’Christelijke muziek ‘Gods woorden beoefenen en God tevreden stellen komen eerst’ Christelijke muziek ‘God zal alleen hen verkrijgen die Satan volledig overwinnen’Christelijke muziek ‘God zal alleen hen verkrijgen die Satan volledig overwinnen’ Christelijke muziek ‘Gods uitingen zijn de beste aansporing voor de mens’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods uitingen zijn de beste aansporing voor de mens’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gods tabernakel is op de wereld gekomen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods tabernakel is op de wereld gekomen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Het gehele universum is gloednieuw’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Het gehele universum is gloednieuw’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Hoe Gods woorden te benaderen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Hoe Gods woorden te benaderen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘God regeert in het koninkrijk’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘God regeert in het koninkrijk’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Alleen als iemand God kent kan hij God vrezen en het kwaad vermijden’Christelijke muziek ‘Alleen als iemand God kent kan hij God vrezen en het kwaad vermijden’ Christelijke muziek ‘God heeft door het hele universum nieuw werk verricht’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘God heeft door het hele universum nieuw werk verricht’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘God zal de mensen van alle landen overwinnen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘God zal de mensen van alle landen overwinnen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘God heeft Zijn volledige gezindheid onthuld in de laatste dagen’Christelijke muziek ‘God heeft Zijn volledige gezindheid onthuld in de laatste dagen’ Christelijke muziek ‘De mens kan alleen van God leren houden door God te kennen’Christelijke muziek ‘De mens kan alleen van God leren houden door God te kennen’ Christelijke muziek ‘Gods herinnering voor de mensheid’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods herinnering voor de mensheid’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De wereld valt uit elkaar, het koninkrijk neemt vorm aan’Christelijke muziek ‘De wereld valt uit elkaar, het koninkrijk neemt vorm aan’ Christelijke muziek ‘De grootste zegen die God schenkt aan de mens’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De grootste zegen die God schenkt aan de mens’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gods twee incarnaties zijn voor de redding van de mens’Christelijke muziek ‘Gods twee incarnaties zijn voor de redding van de mens’ Nederlandse liedjes 2020 – Verzameling christelijke hymnen 2020 – gospelliederen – Jezus komt terugNederlandse liedjes 2020 – Verzameling christelijke hymnen 2020 – gospelliederen – Jezus komt terug Christelijke muziek ‘God daalt af met oordeel’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘God daalt af met oordeel’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De mensheid en God delen in de gelukzaligheid van eendracht’Christelijke muziek ‘De mensheid en God delen in de gelukzaligheid van eendracht’ Christelijke muziek ‘In het Tijdperk van het Koninkrijk volbrengt het woord alles’Christelijke muziek ‘In het Tijdperk van het Koninkrijk volbrengt het woord alles’ Christelijke muziek ‘Hoe de mens Gods weg moet bewandelen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Hoe de mens Gods weg moet bewandelen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gods belofte aan de mens in de laatste dagen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods belofte aan de mens in de laatste dagen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De gelijkenis van hen die gebruikt worden door God’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De gelijkenis van hen die gebruikt worden door God’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De symbolen van Gods Overwinning’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De symbolen van Gods Overwinning’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De beweging van Gods werk in het universum’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De beweging van Gods werk in het universum’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gods glorie schijnt uit het oosten’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods glorie schijnt uit het oosten’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘God leidt mensen naar het juiste pad van het leven’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘God leidt mensen naar het juiste pad van het leven’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Niemand kan Gods woord verlaten’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Niemand kan Gods woord verlaten’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Verloren tijd komt nooit meer terug’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Verloren tijd komt nooit meer terug’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Waarheid is de hoogste van alle levensspreuken’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Waarheid is de hoogste van alle levensspreuken’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Hoe in aanmerking te komen om door God te worden gebruikt’Christelijke muziek ‘Hoe in aanmerking te komen om door God te worden gebruikt’ Christelijke muziek ‘Gods management gaat altijd door’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods management gaat altijd door’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘God heeft voorbestemd dat we dit pad volgen’  Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘God heeft voorbestemd dat we dit pad volgen’ Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gods woorden zijn de eeuwige, onveranderlijke waarheid’ Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods woorden zijn de eeuwige, onveranderlijke waarheid’ Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gods woord is gezag en oordeel’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods woord is gezag en oordeel’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Iemands plicht is de roeping van een geschapen wezen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Iemands plicht is de roeping van een geschapen wezen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Mensen kennen God beter door het werk van woorden’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Mensen kennen God beter door het werk van woorden’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Lijden omwille van het uitoefenen van de waarheid is het meest betekenisvol’Christelijke muziek ‘Lijden omwille van het uitoefenen van de waarheid is het meest betekenisvol’ Christelijke muziek ‘De gevolgen van het oordeel vermijden’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De gevolgen van het oordeel vermijden’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Strijd de goede strijd voor de waarheid’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Strijd de goede strijd voor de waarheid’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Groot is de verdienste van het geloof in de praktische God’Christelijke muziek ‘Groot is de verdienste van het geloof in de praktische God’ Christelijke muziek ‘Hoe belangrijk Gods liefde voor de mens is’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Hoe belangrijk Gods liefde voor de mens is’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Het begin van ziekte is Gods liefde’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Het begin van ziekte is Gods liefde’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Je moet alles voor de waarheid laten varen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Je moet alles voor de waarheid laten varen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Petrus uitingen van liefde voor God’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Petrus uitingen van liefde voor God’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De betekenis van Gods naam’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De betekenis van Gods naam’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘In het Tijdperk van het Koninkrijk vervolmaakt God de mens met woorden’Christelijke muziek ‘In het Tijdperk van het Koninkrijk vervolmaakt God de mens met woorden’ Christelijke muziek ‘De mens wordt gered wanneer hij Satans invloed van zich afwerpt’Christelijke muziek ‘De mens wordt gered wanneer hij Satans invloed van zich afwerpt’ Christelijke muziek ‘Zij die God zal redden, staan voorop in Zijn hart’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Zij die God zal redden, staan voorop in Zijn hart’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gods schepping moet Zijn gezag gehoorzamen’Christelijke muziek ‘Gods schepping moet Zijn gezag gehoorzamen’ Christelijke muziek ‘Het werk van de Heilige Geest is normaal en praktisch’Christelijke muziek ‘Het werk van de Heilige Geest is normaal en praktisch’ Christelijke muziek ‘Slagen of falen hangt af van waar de mens naar streeft’Christelijke muziek ‘Slagen of falen hangt af van waar de mens naar streeft’ Christelijke muziek ‘Zij die God liefhebben, hebben de kans om te worden vervolmaakt’Christelijke muziek ‘Zij die God liefhebben, hebben de kans om te worden vervolmaakt’ Christelijke muziek ‘Met Zijn rechtvaardige gezindheid zorgt God voor het voortbestaan van de mens’Christelijke muziek ‘Met Zijn rechtvaardige gezindheid zorgt God voor het voortbestaan van de mens’ Christelijke muziek ‘De hele mensheid zou God moeten aanbidden’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De hele mensheid zou God moeten aanbidden’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De betekenis van Gods werk van oordeel in de laatste dagen’Christelijke muziek ‘De betekenis van Gods werk van oordeel in de laatste dagen’ Christelijke muziek ‘God beloont hen die met Hem meewerken tweemaal’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘God beloont hen die met Hem meewerken tweemaal’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gods twee incarnaties zijn voor de redding van de mens’Christelijke muziek ‘Gods twee incarnaties zijn voor de redding van de mens’ Christelijke muziek ‘Gods intentie om de mens te redden zal niet veranderen’Christelijke muziek ‘Gods intentie om de mens te redden zal niet veranderen’ Christelijke muziek ‘Het belang van Gods keuze voor deze groep mensen is zo groot’Christelijke muziek ‘Het belang van Gods keuze voor deze groep mensen is zo groot’ Christelijke muziek ‘De mensheid kan haar eigen lot niet beheren’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De mensheid kan haar eigen lot niet beheren’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Lang geleden bereidde God alles voor de mensheid voor’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Lang geleden bereidde God alles voor de mensheid voor’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Om God lief te hebben, moet je Zijn liefelijkheid ervaren’Christelijke muziek ‘Om God lief te hebben, moet je Zijn liefelijkheid ervaren’ Christelijke muziek ‘Gods rechtvaardige gezindheid is uniek’ Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods rechtvaardige gezindheid is uniek’ Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gods medelijden met de mensheid’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods medelijden met de mensheid’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘God heeft besloten om deze groep mensen compleet te maken’Christelijke muziek ‘God heeft besloten om deze groep mensen compleet te maken’ Christelijke muziek ‘In God geloven, maar God niet liefhebben, is een zinloos leven’Christelijke muziek ‘In God geloven, maar God niet liefhebben, is een zinloos leven’ Christelijke muziek ‘Veranderingen in gezindheid zijn vooral veranderingen van natuur’ Officiële muChristelijke muziek ‘Veranderingen in gezindheid zijn vooral veranderingen van natuur’ Officiële mu Christelijke muziek ‘Hoe te dienen in harmonie met Gods wil’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Hoe te dienen in harmonie met Gods wil’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Hoe je een normale relatie met God opbouwt’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Hoe je een normale relatie met God opbouwt’ | Officiële muziek video Nederlandse muziek 2020 – Christelijke lofliederen – loof en aanbid GodNederlandse muziek 2020 – Christelijke lofliederen – loof en aanbid God Christelijke muziek ‘Beoefen de waarheid en je gezindheid zal veranderen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Beoefen de waarheid en je gezindheid zal veranderen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Onderga Gods werk om Zijn liefelijkheid te ontdekken’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Onderga Gods werk om Zijn liefelijkheid te ontdekken’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De topprioriteit van geloof in God’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De topprioriteit van geloof in God’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De oprechte gevoelens van de Schepper voor de mensheid’Christelijke muziek ‘De oprechte gevoelens van de Schepper voor de mensheid’ Christelijke muziek ‘Je hebt zoveel gekregen vanwege geloof’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Je hebt zoveel gekregen vanwege geloof’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘God zorgt stil voor iedereen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘God zorgt stil voor iedereen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Houd vast aan wat de mens moet doen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Houd vast aan wat de mens moet doen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Het doel dat je zou moeten hebben in je geloof in God’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Het doel dat je zou moeten hebben in je geloof in God’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De praktijk van afstand doen van het vlees’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De praktijk van afstand doen van het vlees’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gods houding tegenover de mens’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods houding tegenover de mens’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Het principe van het werk van de Heilige Geest’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Het principe van het werk van de Heilige Geest’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘God hoopt dat de mens oprecht kan zijn naar Zijn woorden’Christelijke muziek ‘God hoopt dat de mens oprecht kan zijn naar Zijn woorden’ Christelijke muziek ‘Het belang van Gods woorden’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Het belang van Gods woorden’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gods enige wens op aarde’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods enige wens op aarde’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gehoorzaam het werk van de Heilige Geest en je volgt het pad van vervolmaking’Christelijke muziek ‘Gehoorzaam het werk van de Heilige Geest en je volgt het pad van vervolmaking’ Christelijke muziek ‘Waarachtig geloof komt alleen voort uit het kennen van God’Christelijke muziek ‘Waarachtig geloof komt alleen voort uit het kennen van God’ Christelijke muziek ‘Ben je je bewust van Gods hoop voor jou?’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Ben je je bewust van Gods hoop voor jou?’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Alleen zij die God vrezen leven op een waardige manier’Christelijke muziek ‘Alleen zij die God vrezen leven op een waardige manier’ Christelijke muziek ‘De sleutel tot God gehoorzamen is het nieuwste licht aanvaarden’Christelijke muziek ‘De sleutel tot God gehoorzamen is het nieuwste licht aanvaarden’ Christelijke muziek ‘Begrijpen jullie Gods wil echt?’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Begrijpen jullie Gods wil echt?’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Een verandering van gezindheid is onscheidbaar van het echte leven’Christelijke muziek ‘Een verandering van gezindheid is onscheidbaar van het echte leven’ Christelijke muziek ‘Zolang je God niet verlaat’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Zolang je God niet verlaat’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Ben je bereid iemand te zijn die getuigenis geeft voor God?’Christelijke muziek ‘Ben je bereid iemand te zijn die getuigenis geeft voor God?’ Christelijke muziek ‘Zij, die het woord van God koesteren, zijn gezegend’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Zij, die het woord van God koesteren, zijn gezegend’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gods enige wens’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods enige wens’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Alleen door pijnlijke beproevingen kan je Gods liefelijkheid kennen’Christelijke muziek ‘Alleen door pijnlijke beproevingen kan je Gods liefelijkheid kennen’ Christelijke muziek ‘Draag het werk van de Heilige Geest in jullie intrede’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Draag het werk van de Heilige Geest in jullie intrede’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gezindheid veranderingen vereisen het werk van de Heilige Geest’Christelijke muziek ‘Gezindheid veranderingen vereisen het werk van de Heilige Geest’ Christelijke muziek ‘Gods verhoging van Moabs afstammelingen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods verhoging van Moabs afstammelingen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gehoorzaam Gods huidige woorden om het werk van de Heilige Geest te hebben’Christelijke muziek ‘Gehoorzaam Gods huidige woorden om het werk van de Heilige Geest te hebben’ Christelijke muziek ‘De liefde van mensen wordt alleen zuiver door het ondergaan van loutering’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De liefde van mensen wordt alleen zuiver door het ondergaan van loutering’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Alleen diegenen die stil zijn voor God focussen zich op het leven’ Officiële mChristelijke muziek ‘Alleen diegenen die stil zijn voor God focussen zich op het leven’ Officiële m Christelijke muziek ‘God houdt van zij die de waarheid nastreven’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘God houdt van zij die de waarheid nastreven’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Het symbool van Gods gezindheid’ Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Het symbool van Gods gezindheid’ Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Je kunt gered worden als je de waarheid niet opgeeft’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Je kunt gered worden als je de waarheid niet opgeeft’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De eisen waaraan je moet voldoen om vervolmaakt te worden’Christelijke muziek ‘De eisen waaraan je moet voldoen om vervolmaakt te worden’ Christelijke muziek ‘God vervolmaakt diegenen met het werk van de Heilige Geest’Christelijke muziek ‘God vervolmaakt diegenen met het werk van de Heilige Geest’ Christelijke muziek ‘Het uiteindelijke resultaat dat Gods werk beoogt te bereiken’Christelijke muziek ‘Het uiteindelijke resultaat dat Gods werk beoogt te bereiken’ Christelijke muziek ‘Gods wonderbare daden in het beheer van alle dingen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods wonderbare daden in het beheer van alle dingen’ | Officiële muziek video Nederlandse muziek 2020 – Verzameling christelijke hymnen 2020 – gospelliederenNederlandse muziek 2020 – Verzameling christelijke hymnen 2020 – gospelliederen ‘De sleutel tot geloof is het accepteren van Gods woorden als de realiteit van het leven’‘De sleutel tot geloof is het accepteren van Gods woorden als de realiteit van het leven’ Christelijke muziek ‘God bepaalt het einde van de mens gebaseerd op of ze de waarheid bezitten’Christelijke muziek ‘God bepaalt het einde van de mens gebaseerd op of ze de waarheid bezitten’ Christelijke muziek ‘Hoe God over alle dingen heerst’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Hoe God over alle dingen heerst’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Draag meer last om gemakkelijker vervolmaakt te worden door God’Christelijke muziek ‘Draag meer last om gemakkelijker vervolmaakt te worden door God’ Christelijke muziek ‘De mens heeft geen waar geloof in Christus’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De mens heeft geen waar geloof in Christus’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Wie is verenigbaar met God’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Wie is verenigbaar met God’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Alles onder het gezag van de Schepper is volkomen perfect’Christelijke muziek ‘Alles onder het gezag van de Schepper is volkomen perfect’ Christelijke muziek ‘Alle dingen zijn een openbaring van het gezag van de Schepper’ Officiële muzieChristelijke muziek ‘Alle dingen zijn een openbaring van het gezag van de Schepper’ Officiële muzie Christelijke muziek ‘Degenen die Gods woorden niet beoefenen, zullen worden geëlimineerd’ OfficiëleChristelijke muziek ‘Degenen die Gods woorden niet beoefenen, zullen worden geëlimineerd’ Officiële Christelijke muziek ‘Wie is oprecht aan God toegewijd?’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Wie is oprecht aan God toegewijd?’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Alle dingen leven in de regels en wetten van God’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Alle dingen leven in de regels en wetten van God’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Satan kan niets onder Gods gezag veranderen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Satan kan niets onder Gods gezag veranderen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Niemand kan de oorsprong van Gods woorden begrijpen’ Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Niemand kan de oorsprong van Gods woorden begrijpen’ Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De laatste kans die God aan de mens geeft’ Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De laatste kans die God aan de mens geeft’ Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Niemand kan Gods gezag vervangen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Niemand kan Gods gezag vervangen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gods loutering van de mens is het meest betekenisvol’ Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods loutering van de mens is het meest betekenisvol’ Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De ware belichaming van het gezag van de Schepper’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De ware belichaming van het gezag van de Schepper’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘God wenst de mens zoveel mogelijk te redden’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘God wenst de mens zoveel mogelijk te redden’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Alle dingen leven en vergaan door Gods gezag’ Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Alle dingen leven en vergaan door Gods gezag’ Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Getuigenis geven voor God is de plicht van de mens’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Getuigenis geven voor God is de plicht van de mens’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Alleen het vervullen van je plicht kan God tevreden stellen’Christelijke muziek ‘Alleen het vervullen van je plicht kan God tevreden stellen’ Christelijke muziek ‘Beoefening van stil zijn voor God’ | Officiële muziekChristelijke muziek ‘Beoefening van stil zijn voor God’ | Officiële muziek Christelijke muziek ‘Gods advies aan de mens’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods advies aan de mens’ | Officiële muziek video ‘Mensen die Christus van de laatste dagen in de steek laten zullen voor altijd gestraft worden’‘Mensen die Christus van de laatste dagen in de steek laten zullen voor altijd gestraft worden’ Christelijke muziek ‘Geef religieuze noties op om vervolmaakt te worden door God’Christelijke muziek ‘Geef religieuze noties op om vervolmaakt te worden door God’ Christelijke muziek ‘Als je je hart opent voor God’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Als je je hart opent voor God’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Het noodzakelijke pad om God te vrezen en het kwaad te vermijden’Christelijke muziek ‘Het noodzakelijke pad om God te vrezen en het kwaad te vermijden’ Christelijke muziek ‘De oorzaak van de tegenstand van de farizeeën tegen Jezus’Christelijke muziek ‘De oorzaak van de tegenstand van de farizeeën tegen Jezus’ Christelijke muziek ‘De ware betekenis van geloof in God’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De ware betekenis van geloof in God’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Het voornemen dat de afstammelingen van Moab moeten hebben’Christelijke muziek ‘Het voornemen dat de afstammelingen van Moab moeten hebben’ Christelijke muziek ‘God werd vlees om Satan te verslaan en de mens te redden’Christelijke muziek ‘God werd vlees om Satan te verslaan en de mens te redden’ Christelijke muziek ‘Zij die getuigen voor God moeten hun gezindheid veranderen’Christelijke muziek ‘Zij die getuigen voor God moeten hun gezindheid veranderen’ Christelijke muziek ‘God houdt met verwondingen van de mens’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘God houdt met verwondingen van de mens’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Volg het nieuwe werk van de Heilige Geest om Gods lof te verkrijgen’Christelijke muziek ‘Volg het nieuwe werk van de Heilige Geest om Gods lof te verkrijgen’ Nederlandse muziek 2020 – Christelijke lofliederen – loof en aanbid GodNederlandse muziek 2020 – Christelijke lofliederen – loof en aanbid God Christelijke muziek ‘God doet veel moeite om de mens te redden’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘God doet veel moeite om de mens te redden’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Mensen die verkregen zijn door God bezitten de realiteit van de waarheid’Christelijke muziek ‘Mensen die verkregen zijn door God bezitten de realiteit van de waarheid’ Christelijke muziek ‘Hoe het pad van Petrus te bewandelen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Hoe het pad van Petrus te bewandelen’ | Officiële muziek video Mooie christelijke liederen ‘God arriveert zachtjes onder ons’ | Officiële muziek videoMooie christelijke liederen ‘God arriveert zachtjes onder ons’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Niemand begrijpt Gods wil’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Niemand begrijpt Gods wil’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Zij die in zonde zijn gevangen zonder berouw zijn niet meer te redden’Christelijke muziek ‘Zij die in zonde zijn gevangen zonder berouw zijn niet meer te redden’ Christelijke muziek ‘Leef naar Gods woorden om je gezindheid te veranderen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Leef naar Gods woorden om je gezindheid te veranderen’ | Officiële muziek video ‘De Heilige Geest werkt meer in hen die ernaar verlangen volmaakt gemaakt te worden’‘De Heilige Geest werkt meer in hen die ernaar verlangen volmaakt gemaakt te worden’ Christelijke muziek ‘Wie kan Gods hart begrijpen?’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Wie kan Gods hart begrijpen?’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Niets wat mensen doen of zeggen ontsnapt aan God’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Niets wat mensen doen of zeggen ontsnapt aan God’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Hem kennen is Gods laatste eis aan de mensheid’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Hem kennen is Gods laatste eis aan de mensheid’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘God zal hen die de waarheid zoeken verlichten en illumineren’Christelijke muziek ‘God zal hen die de waarheid zoeken verlichten en illumineren’ Christelijke muziek ‘Gods liefde en essentie zijn onzelfzuchtig’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods liefde en essentie zijn onzelfzuchtig’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gods laatste vereisten voor de mens’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods laatste vereisten voor de mens’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De methode en het principe van Gods werk in Zijn menselijkheid’Christelijke muziek ‘De methode en het principe van Gods werk in Zijn menselijkheid’ Kerkgezang ‘Zij die houden van God leven in het licht’ | Officiële muziek videoKerkgezang ‘Zij die houden van God leven in het licht’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De mens is gestopt te zijn wat God wil’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De mens is gestopt te zijn wat God wil’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘God in het vlees is van levensbelang voor jullie’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘God in het vlees is van levensbelang voor jullie’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Beoefen meer waarheid om meer vooruit te gaan in het leven’Christelijke muziek ‘Beoefen meer waarheid om meer vooruit te gaan in het leven’ Christelijke muziek ‘God zet Zijn hoop volledig op de mens’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘God zet Zijn hoop volledig op de mens’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De mens is gestopt te zijn wat God wil’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De mens is gestopt te zijn wat God wil’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Alleen Gods dierbaren zijn het waardig om Hem te dienen’Christelijke muziek ‘Alleen Gods dierbaren zijn het waardig om Hem te dienen’ Mooie christelijke liederen ‘Het belang van de incarnatie’ | Officiële muziek videoMooie christelijke liederen ‘Het belang van de incarnatie’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De drie waarschuwingen van God aan de mens’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De drie waarschuwingen van God aan de mens’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Wat hebben jullie God teruggegeven’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Wat hebben jullie God teruggegeven’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Je moet de zegeningen van vandaag koesteren’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Je moet de zegeningen van vandaag koesteren’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Je moet zoeken echte liefde voor God te hebben’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Je moet zoeken echte liefde voor God te hebben’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gods genade jegens de mensheid is nooit opgehouden’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods genade jegens de mensheid is nooit opgehouden’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Vul je leven met Gods woord’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Vul je leven met Gods woord’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Alleen zij die God vereren zijn gelukkig’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Alleen zij die God vereren zijn gelukkig’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Loutering is de beste manier voor God om de mens te vervolmaken’Christelijke muziek ‘Loutering is de beste manier voor God om de mens te vervolmaken’ Christelijke muziek ‘Gods essentie bestaat echt’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods essentie bestaat echt’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘God heeft voorbeschikt hoeveel paden de mens moet volgen’Christelijke muziek ‘God heeft voorbeschikt hoeveel paden de mens moet volgen’ Het pad van geloof in God is het pad van liefde voor HemHet pad van geloof in God is het pad van liefde voor Hem Christelijke muziek ‘Vleesgeworden God van de laatste dagen doet vooral het werk van woorden’Christelijke muziek ‘Vleesgeworden God van de laatste dagen doet vooral het werk van woorden’ Christelijke muziek ‘Alleen de Schepper leeft mee met deze mensheid’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Alleen de Schepper leeft mee met deze mensheid’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Voor allen zorgt God volmaakt’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Voor allen zorgt God volmaakt’ | Officiële muziek video Verzameling christelijke liedjes 2020 – gospelliederen – aanbiddingsliederenVerzameling christelijke liedjes 2020 – gospelliederen – aanbiddingsliederen Christelijke muziek ‘Al het werk dat God doet, is voor de mens’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Al het werk dat God doet, is voor de mens’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Geef jezelf geheel op voor Gods werk’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Geef jezelf geheel op voor Gods werk’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Niemand wil God actief begrijpen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Niemand wil God actief begrijpen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Niemand is zich bewust van Gods aankomst’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Niemand is zich bewust van Gods aankomst’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘God is in het oosten van de wereld met glorie verschenen’Christelijke muziek ‘God is in het oosten van de wereld met glorie verschenen’ Christelijke muziek ‘Alleen degenen die gereinigd zijn, gaan de rust in’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Alleen degenen die gereinigd zijn, gaan de rust in’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Alleen de vleesgeworden God kan de mens volledig redden’Christelijke muziek ‘Alleen de vleesgeworden God kan de mens volledig redden’ Christelijke muziek ‘Gods werk wordt bereikt door woorden’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods werk wordt bereikt door woorden’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Pure liefde is zonder smet’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Pure liefde is zonder smet’ | Officiële muziek video Kerkgezang ‘Zoeken naar vertrouwelingen’ | Officiële muziek videoKerkgezang ‘Zoeken naar vertrouwelingen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Volg je Gods huidige werk’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Volg je Gods huidige werk’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gods gezag en macht geopenbaard in het vlees’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods gezag en macht geopenbaard in het vlees’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘God, geïncarneerd in de laatste dagen, beëindigt Gods management’Christelijke muziek ‘God, geïncarneerd in de laatste dagen, beëindigt Gods management’ Christelijke muziek ‘De enige wens van God is dat de mens luistert en gehoorzaamt’Christelijke muziek ‘De enige wens van God is dat de mens luistert en gehoorzaamt’ Christelijke muziek ‘Lied van de overwinnaars’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Lied van de overwinnaars’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Jobs houding jegens Gods zegeningen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Jobs houding jegens Gods zegeningen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De eindtijd van Christus ontkennen, is godslastering van de Heilige Geest’Christelijke muziek ‘De eindtijd van Christus ontkennen, is godslastering van de Heilige Geest’ Christelijke muziek ‘De waarheid beoefenen vereist een echte prijs’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De waarheid beoefenen vereist een echte prijs’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Het werk van God blijft steeds doorgaan’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Het werk van God blijft steeds doorgaan’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Noties en verbeeldingen zullen je nooit helpen om God te kennen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Noties en verbeeldingen zullen je nooit helpen om God te kennen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Ken je Gods werk’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Ken je Gods werk’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘God oordeelt en vervolmaakt de mens met Zijn woorden in de laatste dagen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘God oordeelt en vervolmaakt de mens met Zijn woorden in de laatste dagen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Waar zijn alle menselijke intenties voor’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Waar zijn alle menselijke intenties voor’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Het werk om de mens te managen, is het werk om Satan te verslaan’Christelijke muziek ‘Het werk om de mens te managen, is het werk om Satan te verslaan’ Christelijke muziek ‘Alleen door in het vlees te werken kan God de mensheid winnen’Christelijke muziek ‘Alleen door in het vlees te werken kan God de mensheid winnen’ Christelijke muziek ‘God volbrengt alles in de laatste dagen vooral met woorden’Christelijke muziek ‘God volbrengt alles in de laatste dagen vooral met woorden’ Christelijke muziek ‘Gods boodschap’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Gods boodschap’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘God zal de eerdere staat van de schepping herstellen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘God zal de eerdere staat van de schepping herstellen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Wees iemand die de waarheid aanvaardt’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Wees iemand die de waarheid aanvaardt’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Geef ziel en lichaam om Gods opdracht te vervullen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Geef ziel en lichaam om Gods opdracht te vervullen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Gehoorzaam het werk van de Geest om tot het einde te volgen’Christelijke muziek ‘Gehoorzaam het werk van de Geest om tot het einde te volgen’ Christelijk lied ‘De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God nodig’Christelijk lied ‘De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God nodig’ Kerkgezang ‘Moge God onze geest weer bewegen’ | Officiële muziek videoKerkgezang ‘Moge God onze geest weer bewegen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘God lijdt erg om de mens te redden’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘God lijdt erg om de mens te redden’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘God werd vlees voornamelijk om Zijn woorden uit te drukken’Christelijke muziek ‘God werd vlees voornamelijk om Zijn woorden uit te drukken’ Christelijke muziek ‘Ken je de bron van eeuwig leven’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Ken je de bron van eeuwig leven’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De waarheid van vandaag wordt gegeven aan hen die ernaar verlangen en zoeken’Christelijke muziek ‘De waarheid van vandaag wordt gegeven aan hen die ernaar verlangen en zoeken’ Christelijke muziek ‘Keer je hart volledig naar God om Hem lief te kunnen hebben’Christelijke muziek ‘Keer je hart volledig naar God om Hem lief te kunnen hebben’ Christelijke muziek ‘De waarheid van de nasleep van het menselijk verderf door Satan’Christelijke muziek ‘De waarheid van de nasleep van het menselijk verderf door Satan’ Christelijke muziek ‘Sta op, werk samen met God’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Sta op, werk samen met God’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De originele mensen waren levende wezens met een ziel’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De originele mensen waren levende wezens met een ziel’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De principes om de ware weg te zoeken’ Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘De principes om de ware weg te zoeken’ Officiële muziek video Kerkgezang ‘Gods liefde blijft voor altijd in de wereld’ Officiële muziek videoKerkgezang ‘Gods liefde blijft voor altijd in de wereld’ Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Hoe de verschijning en het werk van Christus van de eindtijd te kennen’Christelijke muziek ‘Hoe de verschijning en het werk van Christus van de eindtijd te kennen’ Christelijke muziek ‘God wil het ware hart van de mens’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘God wil het ware hart van de mens’ | Officiële muziek video Christelijk lied ‘Loof God die zegevierend teruggekeerd is’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘Loof God die zegevierend teruggekeerd is’ | Officiële muziek video Christelijk lied ‘Ik zal me in alles onderwerpen aan Gods orkestraties’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘Ik zal me in alles onderwerpen aan Gods orkestraties’ | Officiële muziek video Christelijk lied ‘Gods liefde is niet het bezit van enig geschapen wezen’Christelijk lied ‘Gods liefde is niet het bezit van enig geschapen wezen’ Nederlandse muziek 2020 – Verzameling christelijke hymnen 2020 – gospelliederenNederlandse muziek 2020 – Verzameling christelijke hymnen 2020 – gospelliederen Christelijk lied ‘Het werk en de uiting van Christus bepalen Zijn wezen’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘Het werk en de uiting van Christus bepalen Zijn wezen’ | Officiële muziek video Christelijk lied ‘Alleen als God geschapen vlees wordt, kan de mens Zijn vertrouweling worden’Christelijk lied ‘Alleen als God geschapen vlees wordt, kan de mens Zijn vertrouweling worden’ Christelijke muziek ‘God betreurt de toekomst van de mensheid’ (Nederlands)Christelijke muziek ‘God betreurt de toekomst van de mensheid’ (Nederlands) Christelijk lied ‘Gehoorzaam God in het vlees en wordt vervolmaakt’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘Gehoorzaam God in het vlees en wordt vervolmaakt’ | Officiële muziek video Christelijk lied ‘Alleen zij die de waarheid aanvaarden kunnen Gods stem horen’Christelijk lied ‘Alleen zij die de waarheid aanvaarden kunnen Gods stem horen’ Christelijk lied ‘God heeft hemel, aarde en alles daarin voor de mens gemaakt’Christelijk lied ‘God heeft hemel, aarde en alles daarin voor de mens gemaakt’ Christelijk lied ‘Gods focus is het hart van de mens’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘Gods focus is het hart van de mens’ | Officiële muziek video Christelijk lied ‘Hoe moeilijk Gods werk is’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘Hoe moeilijk Gods werk is’ | Officiële muziek video Christelijk lied ‘God in het vlees is een levende fontein van leven’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘God in het vlees is een levende fontein van leven’ | Officiële muziek video Christelijk lied ‘Gods woorden zijn de weg waar de mens op hoort te blijven’Christelijk lied ‘Gods woorden zijn de weg waar de mens op hoort te blijven’ Christelijk lied ‘Alleen God houdt het meest van de mens’ Officiële muziek videoChristelijk lied ‘Alleen God houdt het meest van de mens’ Officiële muziek video Christelijk lied ‘Jobs houding jegens Gods zegeningen’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘Jobs houding jegens Gods zegeningen’ | Officiële muziek video Christelijk lied ‘De hele aarde zal jubelen en God loven’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘De hele aarde zal jubelen en God loven’ | Officiële muziek video Christelijk lied ‘De mens moet God aanbidden voor een goed lot’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘De mens moet God aanbidden voor een goed lot’ | Officiële muziek video Christelijk lied ‘Alleen zij die smachten om de waarheid te zoeken, zullen God zien’Christelijk lied ‘Alleen zij die smachten om de waarheid te zoeken, zullen God zien’ Christelijk lied ‘Ben jij iemand die vervolmaakt wil worden door God?’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘Ben jij iemand die vervolmaakt wil worden door God?’ | Officiële muziek video Christelijk lied ‘God is de enige heerser over het lot van de mens’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘God is de enige heerser over het lot van de mens’ | Officiële muziek video Christelijk lied ‘Schenk aandacht aan het lot van de mens’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘Schenk aandacht aan het lot van de mens’ | Officiële muziek video Christelijk lied ‘De hele schepping moet onder Gods heerschappij komen’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘De hele schepping moet onder Gods heerschappij komen’ | Officiële muziek video Christelijk lied ‘Wie is er in staat God te kennen wanneer Hij komt?’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘Wie is er in staat God te kennen wanneer Hij komt?’ | Officiële muziek video Christelijk lied ‘De drie werkfasen worden door één God uitgevoerd’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘De drie werkfasen worden door één God uitgevoerd’ | Officiële muziek video Christelijk lied ‘God heeft al Zijn liefde aan de mensheid gegeven’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘God heeft al Zijn liefde aan de mensheid gegeven’ | Officiële muziek video Christelijk lied ‘Luister aandachtig naar Gods woorden’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘Luister aandachtig naar Gods woorden’ | Officiële muziek video Christelijk lied ‘De geïncarneerde God is heel belangrijk voor de mensheid’Christelijk lied ‘De geïncarneerde God is heel belangrijk voor de mensheid’ Christelijk lied ‘Al Gods mensen van alle naties uiten hun gevoelens tezamen’Christelijk lied ‘Al Gods mensen van alle naties uiten hun gevoelens tezamen’ Christelijk lied ‘Er is geen ware dienst zonder waar gebed’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘Er is geen ware dienst zonder waar gebed’ | Officiële muziek video Christelijk lied ‘Het leven van de mens kan niet bestaan zonder Gods soevereiniteit’Christelijk lied ‘Het leven van de mens kan niet bestaan zonder Gods soevereiniteit’ Christelijk lied ‘God schept een mooiere toekomst voor de mensheid’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘God schept een mooiere toekomst voor de mensheid’ | Officiële muziek video Christelijk lied ‘Gezegend zijn zij die Gods nieuwe werk aanvaarden’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘Gezegend zijn zij die Gods nieuwe werk aanvaarden’ | Officiële muziek video Christelijk lied ‘Het meest betekenisvolle leven’ Officiële muziek videoChristelijk lied ‘Het meest betekenisvolle leven’ Officiële muziek video Christelijk lied ‘Heb een normale relatie met God om vervolmaakt te worden’Christelijk lied ‘Heb een normale relatie met God om vervolmaakt te worden’ Christelijk lied ‘Volg het voorbeeld van de Heer Jezus’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘Volg het voorbeeld van de Heer Jezus’ | Officiële muziek video Christelijk lied ‘God bepaalde lang geleden het lot van de mens’ Officiële muziek videoChristelijk lied ‘God bepaalde lang geleden het lot van de mens’ Officiële muziek video Christelijk lied ‘Wat de jeugd moet nastreven’ | Officiële muziek videoChristelijk lied ‘Wat de jeugd moet nastreven’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Zij die de waarheid niet accepteren zijn niet geschikt voor redding’Christelijke muziek ‘Zij die de waarheid niet accepteren zijn niet geschikt voor redding’ Christelijke muziek ‘De betekenis van Gods verschijning’ | GospelmuziekChristelijke muziek ‘De betekenis van Gods verschijning’ | Gospelmuziek Christelijke muziek ‘Gods beproevingen en loutering zijn voor de vervolmaking van de mens’Christelijke muziek ‘Gods beproevingen en loutering zijn voor de vervolmaking van de mens’ Christelijke muziek ‘Wat is waar geloof?’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Wat is waar geloof?’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘Weet dat Gods tuchtiging en oordeel liefde zijn’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘Weet dat Gods tuchtiging en oordeel liefde zijn’ | Officiële muziek video Lof - en aanbiddingsliederen 2020 - Liederen over gebed - Christelijke liederenLof - en aanbiddingsliederen 2020 - Liederen over gebed - Christelijke liederen Dutch Christian Song ‘Gods gezag is uniek’Dutch Christian Song ‘Gods gezag is uniek’ Christelijke muziek ‘God hoopt dat de mens Hem kan kennen en begrijpen’ | Officiële muziek videoChristelijke muziek ‘God hoopt dat de mens Hem kan kennen en begrijpen’ | Officiële muziek video Christelijke muziek ‘De vleesgeworden God doet het belangrijkste werk van het redden van de mens’Christelijke muziek ‘De vleesgeworden God doet het belangrijkste werk van het redden van de mens’ Kerkgezang ‘Ik ben maar een klein geschapen wezen’Kerkgezang ‘Ik ben maar een klein geschapen wezen’ Kerkgezang ‘Het gebed van Gods volk’Kerkgezang ‘Het gebed van Gods volk’ Dutch Christian Song ‘Het leed van de verdorven mensheid’Dutch Christian Song ‘Het leed van de verdorven mensheid’ Dutch Christian Song ‘Omdat God de mens redt, zal Hij hem helemaal redden’Dutch Christian Song ‘Omdat God de mens redt, zal Hij hem helemaal redden’ Dutch Christian Song ‘Gods wil voor de mensheid zal nooit veranderen’Dutch Christian Song ‘Gods wil voor de mensheid zal nooit veranderen’ Dutch Christian Song ‘Probeer van God te houden, hoe groot je lijden ook is’Dutch Christian Song ‘Probeer van God te houden, hoe groot je lijden ook is’ Dutch Christian Song ‘God is in de hemel en ook op aarde’Dutch Christian Song ‘God is in de hemel en ook op aarde’ Dutch Christian Song ‘De weg om Gods gezag te kennen’Dutch Christian Song ‘De weg om Gods gezag te kennen’ Kerkgezang ‘Tijd’Kerkgezang ‘Tijd’ Christelijke muziek ‘Petrus kende God het beste’Christelijke muziek ‘Petrus kende God het beste’ Christelijke muziek ‘Het effect van een waarachtig gebed’ | Prachtige muziekChristelijke muziek ‘Het effect van een waarachtig gebed’ | Prachtige muziek Christelijke muziek ‘Het meest kostbare offer aan God brengen’ | Prachtige muziekChristelijke muziek ‘Het meest kostbare offer aan God brengen’ | Prachtige muziek Christelijke muziek ‘Mensen benaderen Gods woorden niet met hun hart’Christelijke muziek ‘Mensen benaderen Gods woorden niet met hun hart’ Christelijke muziek ‘Gods liefde is het echtst’Christelijke muziek ‘Gods liefde is het echtst’

Christelijke muziek ‘Alleen het vervullen van je plicht kan God tevreden stellen’

Video's met gezangen  162 

Inleiding

Christelijke muziek ‘Alleen het vervullen van je plicht kan God tevreden stellen’ | Officiële muziek video

Vers 1

Schenk geen aandacht aan negatieve dingen.

Zet aan de kant hetgeen je neerhaalt, laat het achter je.

in alle dingen en altijd

houd een hart dat God zoekt,

een hart van onderwerping aan Hem.

Refrein

In staat zijn om je plicht te vervullen

naar tevredenheid van God,

dat is de eerste stap, dat is de eerste stap.

Wanneer je in staat bent

om de waarheid te begrijpen,

betreed dan de realiteit van Gods woorden,

dan zal je volmaakt zijn,

dan zal je volmaakt zijn.

Couplet 2

Als je merkt dat je zwak bent,

maar het geen macht over je heeft,

en je je plicht nog steeds uitvoert,

is dat een stap vooruit.

De ouderen hebben religieuze noties,

maar jij kan bidden en Gods woorden lezen,

hymnes zingen en jezelf onderwerpen.

Refrein

In staat zijn om je plicht te vervullen

naar tevredenheid van God,

dat is de eerste stap, dat is de eerste stap.

Wanneer je in staat bent

om de waarheid te begrijpen,

betreed dan de realiteit van Gods woorden,

dan zal je volmaakt zijn,

dan zal je volmaakt zijn.

Brug

Wat je ook kan doen,

welke functie je ook uitvoert,

geef alles wat je hebt, geef alles wat je hebt.

Gebruik alle kracht die je hebt,

wacht niet passief af.

Geef het allemaal aan God,

geef het allemaal aan God.

Wat je ook kan doen,

welke functie je ook uitvoert,

geef alles wat je hebt, geef alles wat je hebt.

Gebruik alle kracht die je hebt,

wacht niet passief af.

Geef het allemaal aan God,

geef het allemaal aan God.

Refrein

In staat zijn om je plicht te vervullen

naar tevredenheid van God,

dat is de eerste stap, dat is de eerste stap.

Wanneer je in staat bent

om de waarheid te begrijpen,

betreed dan de realiteit van Gods woorden,

dan zal je volmaakt zijn,

dan zal je volmaakt zijn,

dan zal je volmaakt zijn,

dan zal je volmaakt zijn.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen